Vad är skillnaden mellan traditionell översättning, lokalisering, transkreation och translitterering?

Upptäck olika typer av översättning - och lär dig vilka av dem du behöver mest för ert flerspråkiga innehåll.

Grader av översättning

De flesta ser ordet "översättning" som något okomplicerat och direkt. Det är innehållskonvertering från ett språk till ett annat, ord-för-ord, eller hur?

Inte riktigt. Den definitionen är bara en del av helheten. Översättning, liksom språk i sig självt, är mera konst än vetenskap. Beroende på er bransch, målgrupp, affärsmål och budget, kanske översättning ord-för-ord inte är det enda tillvägagångssättet – eller ens det bästa – att använda, när ni riktar er till globala kunder på nätet.

Titta närmare på de här fyra huvudsakliga tillvägagångssätten inom översättning medan ni går vidare i översättningsprojektet för er webbplats:

  • Översättning
  • Lokalisering
  • Translitterering
  • Transkreation

Varje tillvägagångssätt har sina egna unika för- och nackdelar. Dessa olika "nyanser" inom översättning kan hjälpa er att nå ut på utländska marknader, kommunicera med befintliga globala kunder, eller helt enkelt hålla er konkurrenskraftiga på en växande global nätmarknad. För företag som blir globala inom vissa branscher, som läkemedel eller tillverkning, kan översättning krävas enligt lag.

Fortsätt läsa för att få en inblick i vart och ett tillvägagångssätten och vilket av dem – eller vilken kombination av dem – som är det bästa för ert växande varumärke.

Översättning

Innehållsöversättning för webbplatser är precis vad det låter som: Att ta ert webbplatsinnehåll på dess originalspråk – låt oss säga engelska – och anpassa det till er målgrupp genom att skriva om det på det språk de föredrar – spanska. kinesiska, franska o.s.v. Översättning av er webbplats gör den tillgänglig och användbar för lokala kunder.

Er webbplats flödar över av översättningsbart innehåll, på både uppenbara och inte fullt så uppenbara platser. Det mest uppenbara innehållet är statisk text på sidorna som används i beskrivningar eller i kampanjer för tjänster och produkter, eller för att förse kunderna med information medan de befinner sig i konverteringskanalen (så som leveransinformation).

Multimediainnehåll så som bilder (med text), videor och PDF:er är andra ganska uppenbara medier att översätta.

Men er webbplats är fullpackad med hundratals – om inte tusentals – strängar med annan metadatatext som bara sökmotorer kan se. Det finns även kluster av översättningsbara fraser och tillgångar som är lagrade i en innehållsdatabas, vilka presenteras dynamiskt för kunderna på unika sätt. Kunderna ser aldrig hela det dynamiskt orienterade innehållet i sin helhet ... men allt detta måste översättas för att kunderna ska få en ingående upplevelse på sitt eget språk.

Slutligen har ni förmodligen också en ymnig mängd omnikanalsinnehåll som kan hjälpa er med försäljningen och marknadsföringen på de nya marknaderna, så som:

  • Marknadsföringskampanjer via e-post
  • Orderbekräftelser via e-post
  • Broschyrer
  • Kataloger
  • Appar
  • med mera.

Det materialet kan också översättas för att leverera en bra kundupplevelse till globala målgrupper.

Det finns flera sätt att ta sig an översättningen av innehållet, allt från lågkostnadsalternativ (med i allmänhet låg noggrannhet) som program-/maskinöversättningar, till lite dyrare översättning av människor (med mycket bättre kvalitet). Ta reda på mer om skillnaderna mellan maskin- och människoöversättning.

Företag som oroar sig över översättningskostnader kan lockas att begränsa sina investeringar genom att använda interna lösningar, och till och med gå så långt som att använda icke-professionella översättare. Dessa tillvägagångssätt är mycket mer riskfyllda i det långa loppet, på grund av bristen på kunskap eller teknisk expertis inom webbplatsöversättningens många nyanser.

Lokalisering

Lokalisering går bortom den språkliga direktöverföringen hos konventionell översättning, och använder istället ord och fraser som är i samklang med specifika marknader. Genom att använda översättningar som föredras regionalt, kan ni generera mer intresse och engagemang bland kunderna. Ni talar inte bara deras språk rent bokstavligen, utan ni pratar som lokalborna själva gör.

Regionalspecifika termer kan boosta SEO:n genom att matcha termer som kunderna använder även i lokala sökmotorer. En fördelning på 80/20 är den bästa balansen mellan översättning och lokalisering.

Lokalisering handlar om mer än ordvalet. Det kan även gälla hur er webbplats presenterar information, hur den är designad, och till och med hur den fungerar. Element som exempelvis valuta, betalningsalternativ och produktdimensioner kan – och bör – vara lokaliserat efter lokal standard när det är möjligt. Om ett lokalt företags kontaktinformation finns tillgänglig, ska den framgå tydligt för användaren.

Anpassning av bilder på sidorna eller att driva en PR-kampanj som återspeglar regional kultur, högtider och tradition är andra sätt att lokalisera innehåll. Detta ger varumärket både trovärdighet och förtroende.

Även den funktionella möjligheten att hantera icke-latinska skriftspråk – så som kinesiska, arabiska eller ryska – i namn och adressformulär påverkar användarupplevelser och konverteringar positivt.

Translitterering

Översättning är omvandlingen av innehåll från ett språk till ett annat. Translitterering är omvandlingen av skrivet innehåll från ett skriftsystem till ett annat.

Istället för att översätta ett ords betydelse förlitar sig translitterering på fonetiska element från originalordet för att återskapa ljudet på ett annat språk utan att tolka betydelsen. Med lite kreativitet kan translitterering använda ljudval eller ordlekar för att framkalla vissa betydelser och kvaliteter åt lokala kunder.

Translitterering sker ofta när företag expanderar till marknader med språk som använder icke-latinska alfabet, som i Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland eller MENA. Till exempel när biltillverkaren BMW expanderar till Kina är translittereringen av deras varumärke 宝马 (bǎomǎ). På kinesiska betyder det "skatthäst," vilket ger en antydan om varumärkets anda av lyx och pålitlighet.

Att lokalisera ert varumärkes namn, liksom produktnamn och slogans som förknippas med ert varumärkes image, bör vara en betydande del av er globala varumärkesstrategi. Beroende på marknad kan det också krävas enligt lagen.

Transkreation

Transkreation betyder "kreativ översättning", vilket är ett meddelande som anpassas från ett språk till ett annat, inte nödvändigtvis ord för ord, utan genom att bibehålla innehåll, sammanhang och ton. Det är här översättningen är som mest konstnärlig.

Transkreation används vanligen för marknadsföringsmaterial. Varumärkesslogans, annonseringstext och annat ordhantverkat, nyanserat innehåll kräver mer än konventionell översättning för att ha samma inverkan på andra språk. Skickliga lingvister måste återskapa meddelandets ordspel, bredd och avsikt.

Transkreation är ibland även nödvändigt för marknader som använder samma språk. På grund av kulturella referenser eller lokalt känsliga områden, måste innehållets budskap återskapas på sätt som fortfarande tilltalar lokala kunder. Till exempel stötte det brittiska telekomföretaget Orange UK på problem under 1990-talet med sin slogan "The future's bright … The future's Orange", när de expanderade till norra Irland. Där är orange en symbol för protestantism, ett hett ämne för en irländsk katolsk befolkning som fortfarande behövde hantera sekteristiskt våld vid tidpunkten.

Bra transkreationer kräver en kombination av språklig expertis och kreativitet inom marknadsföring, vilket innebär att det kan bli dyrt. Överväg att reservera det för marknadsföringsmaterial som behöver överföra varumärkets budskap perfekt eller som är kulturellt känsligt. Om möjligt, använd det som en del av er globala digitala marknadsföringsstrategi.

Hur ni väljer rätt slags översättning

Om ni vill nå fram till globala kunder, men är osäker på vilka typer av översättning ni behöver, kan ni använda den här tabellen för att bestämma vilken kombination som bäst uppfyller era affärsbehov.

Lösningen

Nu när ni har en bättre inblick i vilken slags översättning som kommer att uppfylla era affärsbehov, är nästa steg att finna en översättningsbyrå med digital prioritering som gör det hela på rätt sätt.

Ni behöver expertis och teknik för att bemästra lokaliseringen av er webbplats och ert globala marknadsföringsinnehåll. MotionPoints översättare är professionella lingvister, ämnesexperter och varumärkeskännare som kan hjälpa er att uppnå den bästa balansen inom olika översättningsmetoder.

Andra leverantörer säger att ni behöver översättning, lokalisering, translitterering eller transkreation, men är otydliga med att definiera de här termerna, och med hur de ska leverera den översättningsmetod som passar era behov. MotionPoints översättningsteam är kunniga och rättframma, och kommer hjälpa er att hitta rätt balans som matchar era mål och er budget. No matter what your needs, MotionPoint has the right website localization services for you.

Take a Deeper Dive

Want to learn more about the translation and localization industry? Check out our resource section and become an expert on all things related to a great multilingual experience.

Läs mer In Our Resources Section