Så lokaliserar MotionPoint innehåll för mobilappar

Smartphones håller snabbt på att bli den enda Internet-anslutna enheten som globala kunder använder för att undersöka och köpa produkter och tjänster. På etablerade marknader och tillväxtmarknader har mobilapplikationer blivit det primära sättet för många kunder att interagera med varumärkena.

Att anpassa sig till denna verklighet är väsentligt för ditt företag. Företag som ignorerar mobilfenomenet står inför stora risker, bland annat:

 • Att förlora sina kunders uppmärksamhet och intresse
 • Att förlora konverteringar och intäkter
 • Att förlora nuvarande eller potentiella kunders förtroende

Detta gäller speciellt på globala marknader, där mobilkunder inte bara förväntar sig en bra användarupplevelse på den enhet de väljer att använda utan även att den är på det språk de föredrar.

Betjänar du dina globala marknader med översatta mobilappar? Läs vidare för att lära dig hur MotionPoint har en unik position för att översätta innehåll för dina teknikkunniga globala kunder.

Hur olika mobilapplikationer hanterar innehåll

Att lokalisera ditt mobilinnehåll kan göra appen lättare att hitta i regionala appbutiker och visar prov på ditt varumärkes engagemang i globala kundbehov. Detta kan löna sig i form av större internationell varumärkeskännedom, konverteringar och intäkter.

Men lokalisering av din mobilapp kräver att lingvister får tillgång till översättningsbart innehåll, till exempel text, bilder, videor och annat material (som PDF-filer).

Mobilappar finns i tre huvudsakliga format. Vart och ett hanterar innehållet lite annorlunda:

Native apps: A native app’s translatable content is embedded within the app itself; it can’t be accessed from the web. Dessa appar ger snabb prestanda, enhetlighet i UX och kan komma åt enhetens hårdvara och andra funktioner. Innehållsuppdateringar kräver interaktion från slutanvändaren om automatiska uppdateringar inaktiveras för applikationen på deras enhet.

HTML5-appar: Detta är mer eller mindre ”genvägar” på enheten som presenterar en mobilvänlig version av en webbplats med HTML5, JavaScript, CSS eller andra vanliga webbteknologier. Denna metod med ”skriv en gång, kör överallt” säkerställer plattformsoberoende funktionalitet.

Hybridappar: Dessa appar gör det möjligt att bädda in HTML5-innehåll i den ursprungliga appen. Detta innehåll kan uppdateras dynamiskt med en statisk behållare, som sedan kan dra nytta av åtkomsten till enhetens hårdvara och andra funktioner.

MotionPoints tillvägagångssätt för översättning av mobilt innehåll

MotionPoints översättningslösning för webbplatser och digitalt innehåll kan lokalisera mobilinnehåll för ursprungliga appar, HTML5-appar och hybridappar. Den är också tillräckligt flexibelt för att effektivt översätta både ursprungligt och webbaserat material.

MotionPoints lösning erbjuder:

 • Översättningar en gång för alla: När MotionPoints lingvister översätter ett ord eller en fras, lagras de i en databas för översättningsminnen där de kan användas om och om igen utan extra kostnad. Med tanke på hur mycket innehåll som ofta överlappar mellan webbplatser och mobilappar kan detta ge betydande översättningsbesparingar.
 • Noggrann kvalitetssäkring: MotionPoints omfattande översättnings- och redigeringsprocess fortsätter under hela projektets gång. Vi granskar ständigt våra lingvister och teknikers arbete för att säkerställa felfria översättningar och resultat.
 • Enkla tekniska verktyg: Vår teknik är utformad för att köras oberoende av ditt CMS eller andra plattformar, så att den kan fungera utan behov av anslutningsprogram, plugin-program eller andra riskabla tekniska lösningar som kan orsaka huvudvärk och förseningar.

Så underlättar MotionPoint insamling, översättning och distribution av mobilt innehåll

Precis som med projekten för webbplatsöversättning erbjuder MotionPoint kunderna en mobil översättningslösning som underlättar bördan för deras IT-, marknadsförings- och andra team samtidigt som man uppnår en oöverträffad skalningseffektivitet. Så här gör vi det:

Insamling av innehåll

MotionPoints lösning samlar in innehåll från din mobilapp och skickar det automatiskt för omedelbar översättning. Innehåll som är inbyggt i en mobilapp kan delas med MotionPoint för översättning på två sätt:

 • MotionPoints webbtjänst erbjuder dig möjlighet att göra programanrop i realtid för att hämta innehåll i XML-, HTML-, JSON- eller klartextformat. Detta ger dig flexibiliteten att utforma din egen process för att översätta mobilt innehåll på ett sätt som passar dina behov. Den drar nytta av affärsmässiga och ekonomiska fördelar med översättningsminne, vilket maximerar värdet av befintligt översatt innehåll samtidigt som kostnaderna minimeras.
 • TranSend, en funktion i vårt webbaserade kundärendesystem MotionPortal™ som gör att du kan skicka innehåll för översättning via statiskt HTML-, XML-, JSON-, klartext- eller andra filformat. När materialet är översatt kan du hämta det och själv ladda upp det i ditt back-end-system.

MotionPoints proxybaserade standardlösning för översättning kan även bearbeta HTML5-baserat innehåll som hämtas från externa källor. Den visar översatt innehåll i den lokala versionen av appen.

Innehållsöversättning

MotionPoints översättningar utförs av dedikerade översättningsteam som arbetar med dig under hela ditt projekts livstid. De omfattar:

 • Certifierade lingvister som har målmarknadens språk som modersmål och är experter på branschen
 • Korrekturläsare som säkerställer att översättningen är korrekt
 • Redigerare som säkerställer att den ursprungliga avsikten och innebörden i ditt källmaterial har bevarats
 • Kvalitetskontrollanter som försäkrar sig om att varumärkets budskap är representerat autentiskt och korrekt

För att säkerställa världsklass och konsekventa översättningar arbetar teamet tillsammans med dig för att skapa en översättningsordlista och en stilguide som exakt representerar ditt varumärkes budskap och som innehåller lokaliserade varumärkesspecifika termer och mer. Alla översättningar skapas i MotionPoints programvara för ”förhandsvisnings”, så att våra lingvister kan se hur lokaliserat innehåll kommer att visas på plats innan det lanseras.

Denna kombination av branschledande teknik, kompetens och resurser skapar översättningar som är autentiska, korrekta och särskilt anpassade för varje marknad.

Lansering av innehåll

När det insamlade innehållet har översatts levereras det direkt till kunderna så att de kan publicera det i sina mobilappar.

För lokalt innehåll kan kunderna använda MotionPoint Web Services för att utforma sina föredragna leveranssystem, eller använda TranSend för att hämta innehåll som kan laddas upp i deras back-end-system.

När översatt HTML5-innehåll är redo för distribution använder MotionPoint en egenutvecklad språklagringsteknik för webbplatser för att visa det översatta innehållet i den lokaliserade appen, istället för det ursprungliga innehållet.

Denna språklagringsprocess är transparent för kundens back-end-arkitektur. Den stöder både statiska och dynamiska sidor och grafik. När globala användare navigerar i en HTML5-driven mobilupplevelse lagras översatt innehåll direkt på varje sida de besöker, så att de ser lämpligt innehåll på det föredragna språket.

Hela processen med att omdirigera HTML-strömmen till MotionPoints översättningsserver sker bakom kulisserna, och den översatta strömmen presenteras omedelbart för slutanvändaren.

Slutsats

For companies seeking to successfully conduct business around the world, translating their mobile apps is no longer a “nice to have.” Det är helt avgörande.

MotionPoints översättningslösning gör det möjligt för företag i vilken bransch som helst att lokalisera sina appar på vilket språk som helst, för vilken marknad som helst. Vår blandning av mänsklig kompetens och teknisk kapacitet erbjuder kunderna möjlighet att smidigt hantera sitt mobila innehåll och nå globala kunder på de enheter de föredrar – på deras eget språk.

Take a Deeper Dive

Want to learn more about the translation and localization industry? Check out our resource section and become an expert on all things related to a great multilingual experience.

Läs mer In Our Resources Section