Vilken är den bästa tekniken för webbplatsöversättning?

Det kan verka knepigt att hitta rätt tillvägagångssätt för att översätta webbplatsen för globala målgrupper. Lösningen du väljer ska göra mer än bara öka organisationens globala räckvidd och optimera kundens upplevelse på webbplatsen. The best website translation services should play well with your current content management system (CMS) and scale easily to meet future needs.

Läs vidare för mer information om de främsta tillvägagångssätt som företag använder för att översätta webbinnehåll och jämför deras för- och nackdelar.

Varför använda en specifik teknisk lösning för att översätta en webbplats?

Webbplatsöversättning skiljer sig från och är mycket mer komplicerat än översättning av dokument, och det krävs en specifik teknik för att göra det snabbt och effektivt. Traditionella översättningsbyråer har inte den teknik eller sakkunskap som krävs, vilket resulterar i ineffektivitet i bästa fall ... och i en felaktig översättning som skadar varumärket eller förseningar i värsta fall.

Äldre byråer klarar av översättningar offline utan problem, men webbplatsöversättning kräver ytterligare uppgifter som kan göra det svårt för översättare och arbetsflöden. Det finns också många tekniska problem. Läs mer om de potentiella fallgroparna.

Expanderande företag kan frestas att använda kostnadsfria eller billiga maskinöversättningstjänster för att lokalisera sina globala webbplatser. Detta verkar vara en snabb, billig lösning, men det kommer ta många år innan maskinöversättning är lika pålitligt eller korrekt som mänsklig översättning. Om du värdesätter ditt varumärke kan du helt enkelt inte lita på att översättningsprogramvaran kan hantera ditt företags budskap, ton, meddelande och image.

För att behålla varumärkets enhetlighet och image i alla kanaler och på alla marknader är det bästa sättet att översätta din webbplats med ett proxybaserat tillvägagångssätt och använda API-integration och -gränssnitt för omnikanal.

Läs mer om bristerna med maskinöversättning.

De huvudsakliga tillvägagångssätten

Det finns alternativ för webbplatsöversättning utöver det proxybaserade tillvägagångssättet. Ta en titt i den här guiden om du vill lära dig mer om tekniken.

Andra översättningslösningar för webbplatser omfattar:

Dessa lösningar har för- och nackdelar, beroende på specifika omständigheter, däribland:

Det är emellertid sällsynt att en lösning kan erbjuda en bättre kombination av enkelhet, snabbhet och flexibilitet jämfört med en proxylösning för webbplatsöversättning i kombination med API-integration för omnikanal. Vi tar reda på varför.

Parallella webbplatser och mikrosajter

Under många år skapade företag som ville starta lokaliserade webbplatser helt separata, fristående webbplatser från noll för att kunna betjäna globala marknader. När förändringar gjordes på företagens webbplats för primärmarknaden behövde team manuellt uppdatera de lokaliserade webbplatserna med nytt översatt innehåll för att hålla takten med förändringarna. Företag upptäckte snart att detta tillvägagångssätt var extremt dyrt, tidskrävande och inte direkt skalbart.

För att klara utmaningen och minska tiden till marknaden och kostnaderna använder vissa företag nu lokaliserade mikrosajter för dessa marknader. Tyvärr ger dessa mikrosajter en otillfredsställande upplevelse för lokala kunder. Kunderna blir frustrerade över den förenklade webbplatsen och funktionerna och innehållet som man kompromissat med.

När ska jag använda mikrosajter?

Även om globala användare får en bättre upplevelse och konverterar mer efter onlineupplevelser med mer innehåll och funktioner kan mikrosajter vara ett alternativ för vissa företag med speciella omständigheter:

Även i dessa fall är den bästa lösningen att skapa innehållsanpassningar från en central webbplats, istället för att återskapa separata webbplatser helt från början.

Flerspråkig CMS

Flerspråkigt

De flesta innehållshanteringssystem har nu flerspråkiga funktioner. Det gör det möjligt för företag att lansera nya instanser av sina webbplatser för globala marknader och hantera lokaliserat innehåll för dessa kunder.

Tyvärr är dessa funktioner inte kärnan i CMS:er och ger dåliga resultat på avgörande sätt. Flerspråkiga CMS:er har svaga arbetsflöden för översättning (som hanterar översättningsprocessen) och svaga översättningsverktyg (som säkerställer noggranna översättningar och enhetlighet). De saknar ofta möjligheten att ge en förhandsvisning i realtid av hur översatt innehåll kommer att visas på en lokaliserad webbsida. Detta är viktigt, eftersom översatt innehåll kan vara längre än förväntat och därmed bryta sidmallar, vilket resulterar i en sämre UX.

Vidare är flerspråkiga CMS-funktioner begränsade till innehåll som lagras i själva CMS-databasen och kan inte översätta viktigt innehåll som laddas dynamiskt från externa tjänster. Detta kan omfatta e-handelsplattformar, system för biljettbokning, hitta butik-funktionalitet, digitala marknadsföringslösningar och mer.

Läs mer om bristerna med flerspråkiga CMS-funktioner.

För att kompensera för dessa bristande funktioner använder CMS:er ofta anslutningsprogram och API:er för att ta emot översatt innehåll från lokaliseringsleverantörer. Detta innehåll integreras sedan i en lokaliserad instans av CMS:et.

Anslutningsprogram (eller kassetter) är förkonfigurerade integrationer. De kan vara problematiska eftersom de ofta inte fungerar direkt om någon anpassning av webbplatsen har gjorts. De kräver utvecklingsarbete för att fungera korrekt och kan sluta fungera efter större uppdateringar av CMS:et. De låser dig också till ditt nuvarande CMS, vilket hindrar dig från att enkelt uppgradera din teknikstack i framtiden.

API:er låter ditt företag utveckla och modifiera sitt eget gränssnitt mellan översättningsleverantören och ditt CMS.

När ska jag använda ett CMS för flerspråkiga webbplatser?

När ska jag ladda upp översättningar till CMS:et manuellt? Att använda CMS med en manuell översättningsprocess är långsamt, ineffektivt och felbenäget. Såvida du inte har en mycket liten, enkel webbplats bör du inte använda ett CMS med en översättningsbyrå.

När ska jag använda ett CMS med ett anslutningsprogram? Du kan känna dig bekväm med att använda ett CMS med ett anslutningsprogram om du känner dig trygg med ditt CMS och inte har några planer på att ändra det i framtiden. Ett anslutningsprogram kan vara en passande lösning om du:

I dagens digitalt drivna multikanalmarknadslandskap är det osannolikt att ditt företags marknadsföringsstrategi passar många, om några, av dessa undantag.

När ska jag använda ett CMS med ett API? Du kan använda ett CMS med API-integration om du har ett avancerat CMS, vill integrera översättningen i flera kanalerna och innehållsdatabaser och har ett stort utvecklingsteam som kan ta hand om anpassningsbehoven.

Proxybaserad lösning

Enkelheten, hastigheten och flexibiliteten hos en helt komplett proxyteknik gör det till det bästa alternativet för webbplatsöversättning. Den kan kompletteras av ett API eller andra gränssnitt för att använda översättningar i kanaler utanför webbplatsen, t.ex. marknadsföringsmaterial, e-postmeddelanden och egna appar.

Till skillnad från andra lösningar som integreras direkt med din teknikstack fungerar proxybaserade översättningslösningar oberoende av ditt CMS. Genom att vara placerad mellan dina globala kunder och servrarna för din primära marknads webbplats kan den presentera lokaliserat innehåll på effektiva sätt som eliminerar de tekniska och operativa åtgärderna från din sida.

Lär dig mer om hur enkelt tillvägagångsättet med proxy är och dess fördelar.

Proxylösningar utnyttjar koden och översättningsbart innehåll på din webbplats. De reagerar i huvudsak i realtid på dina globala användares interaktioner och förfrågningar. När användare klickar på en länk eller skriver in en webbadress på din lokaliserade webbplats:

Denna process sker ögonblickligen, utan någon märkbar fördröjning för slutanvändarna.

Proxybaserade lösningar undviker behovet av att skapa och underhålla separata webbplatser. De innehåller även översättningsverktyg och hanteringsfunktioner.

Helt kompletta proxylösningar för denna teknik till en ny nivå genom att lägga till tjänster och funktioner som stöder automatisering och minimerar operativ komplexitet.

Helt kompletta proxylösningar hanterar webbplatsöversättning, lansering och löpande drift för att accelerera tiden till marknaden och stödja skalbarhet. De hanterar också innehåll som laddas från externa tjänster och kan översätta innehåll från alla medier eller i applikationer som är programmerade på vilket kodningsspråk som helst, på vilket språk som helst, för vilken marknad som helst.

När ska jag använda en proxy?

Alltid, såvida du inte faller under något av de mycket speciella fall som nämns ovan i avsnittet om flerspråkig CMS. Proxylösningen är den enklaste, snabbaste och mest flexibla metoden för webbplatsöversättning. Du bör välja den mest kompletta, nyckelfärdiga proxylösningen för att spara tid, pengar och ansträngning, vilket bättre kan användas för att få din verksamhet att växa på din primära marknad.

Huvudsakliga tillvägagångssätt: en jämförelse

Proxylösningen är idealisk för webbplatsöversättning, men hur är det med omnikanal?

API-integration är det bästa sättet att översätta innehåll som existerar utanför din webbplats. Det är mest flexibelt, enklast att hantera och ger dig mest kontroll.

För företag med stora dedikerade utvecklingsteam och teknikstackar, inklusive ett toppmodernt CMS med flerspråkiga funktioner, är det möjligt att använda API-integrationen för att översätta allt, inklusive webbplatsen.

Men för de flesta företag är den bästa lösningen att använda proxy för webbplatsöversättning och API för allt annat.

Ta en titt i den här guiden om du vill lära dig mer om tekniken.

Omnikanalöversättning

Proxylösningen är idealisk för webbplatsöversättning, men hur är det med omnikanal?

API-integration är det bästa sättet att översätta innehåll som existerar utanför din webbplats. Det är mest flexibelt, enklast att hantera och ger dig mest kontroll.

För företag med stora dedikerade utvecklingsteam och teknikstackar, inklusive ett toppmodernt CMS med flerspråkiga funktioner, är det möjligt att använda API-integrationen för att översätta allt, inklusive webbplatsen.

Men för de flesta företag är den bästa lösningen att använda proxy för webbplatsöversättning och API för allt annat.

Ta en titt i den här guiden om du vill lära dig mer om tekniken.

 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal