The Best Website Translation Technologies of 2024

Learn the top technologies for website translation and localization and when to use them.

Vilken är den bästa tekniken för webbplatsöversättning?

Det kan verka knepigt att hitta rätt tillvägagångssätt för att översätta webbplatsen för globala målgrupper. Select a translation technology that helps your business reach more people globally and improves customer satisfaction at your store. The best tjänster inom webbplatsöversättning should work well with your current CMS and be able to grow with your future needs.

Read on to learn about the top approaches that companies use to translate a website, and compare their advantages and drawbacks.

How to Choose a Website Translation Software

Web translation is more complex than document translation and needs specific technologies to do it well. Traditional translation agencies lack technology and expertise, leading to inefficiencies and potentially damaging mistranslations or delays.

Äldre byråer klarar av översättningar offline utan problem, men webbplatsöversättning kräver ytterligare uppgifter som kan göra det svårt för översättare och arbetsflöden. Det finns också många tekniska problem. Läs mer om de potentiella fallgroparna.

Small or growing companies may be tempted to use free or cheap machine translation services for their global websites. Certain machine translation tools still require further development before they can independently translate your website. If you value your brand, you cannot trust technologies like Google Översätt, ChatGPT, or DeepL with your company’s voice, tone, messaging and image.

Define Your Goals

Choosing which technology to use can depend on what your goals are for your business. Different techniques can yield different outcomes, so focus on where your business is heading. Here are some examples of reasons to invest in website translation and how you can achieve your goals:

  1. International E-Commerce

The importance of website translation and localization in the international e-commerce landscape can’t be understated. Effective e-commerce translation is more than just translating product descriptions and requires understanding and integrating cultural nuances and consumer preferences.

  1. Multilingual Marketing

Incorporating website translation and content localization into marketing strategies significantly boosts conversion rates and sales. Of course, that’s if you know how to build a strong international marketing plan. You’ll likely need help from the best multilingual marketing solutions to take your brand to new markets and new heights.

  1. Reaching New Markets

The brands that have the most success in multilingual markets are those that invest in website translation solutions. This emphasizes the crucial role of website translation in today’s global market, highlighting the importance of effective communication and cultural relevance for businesses aiming to expand internationally.

  1. Multi-segment Marketing

In 2024, businesses need to use multi-segment marketing to understand and meet the diverse needs of global audiences. To create a successful marketing plan, you should learn from experts and stay updated on trends. These trends include website translation and international SEO in multi-segment marketing.

  1. Global Marketing

If your business is looking to go global, you need to engage in multilingual and international marketing strategies. But adapting messages and managing global content can be a big challenge. To help you keep your global ventures organized and ensure content is top-quality, make sure you know the best global marketing solutions available.

If your brand wants to enter new markets, there are tools and services available to assist with your marketing efforts. You can use these resources for both domestic and global expansion. Whether you run an international e-commerce business or are looking into multisegmented marketing, read on to learn about the right technologies to invest in.

  1. Multilingual Content Marketing

Your business' content plan likely doesn't include translation and localization. But for any content from blogs to videos to customer support information, you need to ensure that any multilingual users can access and understand your messaging.

Learn how to engage in multilingual content marketing and create content with consistent messaging across all platforms, devices, and languages.

  1. International Website Marketing

If your company is pursuing global expansion, you need to establish a strong online presence in your target markets. This requires navigating the complexities of global markets, adopting a set of innovative marketing solutions should be a priority for businesses large and small, regardless of industry.

Check out the top international website marketing services so you don’t have to take on the intricacies of website translation and localization in-house.

  1. Översättning av webbplatser

If you still have an English-only website, your business could be missing out on a world of global success. In a world where your online reputation is everything, it's becoming increasingly important to consider your global audience to achieve business growth.

Website translation services are an essential component of any global marketing strategy to connect with audiences all over the world and convey your messages in their native languages. Don’t neglect your multilingual customers; make sure your website is speaking their language.

The Best Website Translation Technologies

MotionPoint’s signature proxy translation technology remains the industry’s top website translation technology. It’s uncommon for a solution to be easier, faster, and more flexible than a proxy solution for translating websites. But before we get into that option, there are other suitable website translation solutions:

 • parallella webbplatser eller lokaliserade mikrosajter
 • flerspråkiga CMS-funktioner som används tillsammans med en traditionell översättningsbyrå
 • flerspråkiga CMS-funktioner och integration via ett anslutningsprogram eller ett API.

Dessa lösningar har för- och nackdelar, beroende på specifika omständigheter, däribland:

 • webbplatsens storlek och komplexitet
 • de interna teamens tillgänglighet och tekniska/språkliga expertis
 • om det finns lokala marknadsföringsteam
 • webbplatsens nuvarande (och framtida) teknikstack
 • integration med andra system och plattformar.

Parallella webbplatser och mikrosajter

Companies used to create separate websites from scratch to serve global markets, but now they can launch localized websites. Teams manually updated localized sites with new translated content to keep up with changes on flagship primary-market sites. Företag upptäckte snart att detta tillvägagångssätt var extremt dyrt, tidskrävande och inte direkt skalbart.

To handle the challenge and save time and money, some companies have separate websites for specific markets. Tyvärr ger dessa mikrosajter en otillfredsställande upplevelse för lokala kunder. Kunderna blir frustrerade över den förenklade webbplatsen och funktionerna och innehållet som man kompromissat med.

When to Use Microsites

Även om globala användare får en bättre upplevelse och konverterar mer efter onlineupplevelser med mer innehåll och funktioner kan mikrosajter vara ett alternativ för vissa företag med speciella omständigheter:

 • Erbjudandena skiljer sig dramatiskt mellan marknaderna
 • Lokala marknadsföringsteam är helt oberoende
 • Lokala företagsfilialer har olika budskap eller mervärde
 • Test av ny eller växande marknad eller för att stödja en lokal kampanj

Även i dessa fall är den bästa lösningen att skapa innehållsanpassningar från en central webbplats, istället för att återskapa separata webbplatser helt från början.

Flerspråkig CMS

multilingual websites

De flesta innehållshanteringssystem har nu flerspråkiga funktioner. Det gör det möjligt för företag att lansera nya instanser av sina webbplatser för globala marknader och hantera lokaliserat innehåll för dessa kunder.

Tyvärr är dessa funktioner inte kärnan i CMS:er och ger dåliga resultat på avgörande sätt. Multilingual CMSs have ineffective translation workflows and workbenches for accurate and consistent translations.

De saknar ofta möjligheten att ge en förhandsvisning i realtid av hur översatt innehåll kommer att visas på en lokaliserad webbsida. Detta är viktigt, eftersom översatt innehåll kan vara längre än förväntat och därmed bryta sidmallar, vilket resulterar i en sämre UX.

Vidare är flerspråkiga CMS-funktioner begränsade till innehåll som lagras i själva CMS-databasen och kan inte översätta viktigt innehåll som laddas dynamiskt från externa tjänster. Detta kan omfatta e-handelsplattformar, system för biljettbokning, hitta butik-funktionalitet, digitala marknadsföringslösningar och mer.

Läs mer om bristerna med flerspråkiga CMS-funktioner.

To offset these undercooked capabilities, CMSs often use connectors and APIs to receive translated content from website localization vendors. The localized CMS then integrates this content.

Anslutningsprogram (eller kassetter) är förkonfigurerade integrationer. De kan vara problematiska eftersom de ofta inte fungerar direkt om någon anpassning av webbplatsen har gjorts. De kräver utvecklingsarbete för att fungera korrekt och kan sluta fungera efter större uppdateringar av CMS:et. De låser dig också till ditt nuvarande CMS, vilket hindrar dig från att enkelt uppgradera din teknikstack i framtiden.

API:er låter ditt företag utveckla och modifiera sitt eget gränssnitt mellan översättningsleverantören och ditt CMS.

When to Use a CMS

När ska jag ladda upp översättningar till CMS:et manuellt? Att använda CMS med en manuell översättningsprocess är långsamt, ineffektivt och felbenäget. Såvida du inte har en mycket liten, enkel webbplats bör du inte använda ett CMS med en översättningsbyrå.

När ska jag använda ett CMS med ett anslutningsprogram? Du kan känna dig bekväm med att använda ett CMS med ett anslutningsprogram om du känner dig trygg med ditt CMS och inte har några planer på att ändra det i framtiden. Ett anslutningsprogram kan vara en passande lösning om du:

 • inte har några andra kanaler utöver din webbplats
 • har ett stort utvecklingsteam som kan ta hand om anpassningsbehov
 • inte har något behov alls av innehållsanpassning eller teknisk anpassning.

I dagens digitalt drivna multikanalmarknadslandskap är det osannolikt att ditt företags marknadsföringsstrategi passar många, om några, av dessa undantag.

När ska jag använda ett CMS med ett API? Du kan använda ett CMS med API-integration om du har ett avancerat CMS, vill integrera översättningen i flera kanalerna och innehållsdatabaser och har ett stort utvecklingsteam som kan ta hand om anpassningsbehoven.

Proxybaserad lösning

The ease, speed and flexibility of a fully turn-key translation proxy technology makes it the best option for website translation. It can have an API or other ways to translate content for various platforms such as marketing, emails, and apps.

Till skillnad från andra lösningar som integreras direkt med din teknikstack fungerar proxybaserade översättningslösningar oberoende av ditt CMS.

By sitting in the middle of your customers and website servers, it can show localized content. You don't need to do any technical or operational work.

Proxy technology leverages the code and translatable content of your website. De reagerar i huvudsak i realtid på dina globala användares interaktioner och förfrågningar. When users click a link or enter a URL on your site, the proxy decides which translated webpage content to show:

 • avgör proxyn vilken lämplig översatt webbsida som ska visas
 • visar den det översatta innehållet via en speciell, separat översättningsserver
 • samlar den detta i farten och sammanfogar det med din webbplats kod och sidmall
 • och visar det sömlöst för användaren som en lokaliserad upplevelse.

Denna process sker ögonblickligen, utan någon märkbar fördröjning för slutanvändarna.

Proxybaserade lösningar undviker behovet av att skapa och underhålla separata webbplatser. De innehåller även översättningsverktyg och hanteringsfunktioner.

Turn-key proxy solutions take this technology to a new level by adding services and capabilities that support automation and minimize operational complexity.

Fully turn-key proxy solutions handle website translation, deployment and ongoing operations to accelerate time to market and support scalability. De hanterar också innehåll som laddas från externa tjänster och kan översätta innehåll från alla medier eller i applikationer som är programmerade på vilket kodningsspråk som helst, på vilket språk som helst, för vilken marknad som helst.

When to Use a Translation Proxy

Always, unless you fall under one of the special cases mentioned in the Multilingual CMS section above. The proxy solution is the easiest, fastest and most flexible approach to website translation. Choose a complete proxy solution to save time, money, and effort. This way, you can focus on growing your business in your main market.

Main Approaches: A Comparison

Proxylösningen är idealisk för webbplatsöversättning, men hur är det med omnikanal?

API-integration är det bästa sättet att översätta innehåll som existerar utanför din webbplats. Det är mest flexibelt, enklast att hantera och ger dig mest kontroll.

Companies that have large development teams and advanced technology can utilize API integration to translate their website. This includes a state-of-the-art content management system (CMS) that has multilingual features.

Men för de flesta företag är den bästa lösningen att använda proxy för webbplatsöversättning och API för allt annat.

Ta en titt i den här guiden om du vill lära dig mer om tekniken.

Omnikanalöversättning

Proxylösningen är idealisk för webbplatsöversättning, men hur är det med omnikanal?

API-integration är det bästa sättet att översätta innehåll som existerar utanför din webbplats. Det är mest flexibelt, enklast att hantera och ger dig mest kontroll.

För företag med stora dedikerade utvecklingsteam och teknikstackar, inklusive ett toppmodernt CMS med flerspråkiga funktioner, är det möjligt att använda API-integrationen för att översätta allt, inklusive webbplatsen.

Men för de flesta företag är den bästa lösningen att använda proxy för webbplatsöversättning och API för allt annat.

Ta en titt i den här guiden om du vill lära dig mer om tekniken.

Take a Deeper Dive

Want to learn more about the translation and localization industry? Check out our resource section and become an expert on all things related to a great multilingual experience.

Läs mer In Our Resources Section