Är ett flerspråkigt CMS tillräckligt för en effektiv global tillväxt?

Innehållshanteringssystem har utvecklats mycket, men kan fortfarande visa brister vad gäller stora flerspråkiga online-projekt.

Reagan Evans's avatar
Reagan Evans

03 februari 2017

5 MIN LÄSNING

Innehållshanteringssystem – både molnbaserade SaaS och köpta modeller – har utvecklats avsevärt under det senaste årtiondet. De har blivit kraftfulla verktyg som passar perfekt för att hantera ett företags inhemska, primära webbplats. Men med denna mognad har även en uppsättning funktioner som riktar in sig på globala företagskunder kungjorts.

En sådan funktion är hantering av flera webbplatser respektive flerspråkiga webbplatser. CMS-företag presenterar ofta denna funktion som ett enkelt sätt att lansera webbplatser som riktar sig till kunder på nya globala marknader. De påstår att detta gör CMS:et till en one stop-shop för kundens internationella webbplatshanteringsbehov.

Dessa flerspråkiga CMS-lösningar är intressanta, men de är sällan så snabba, enkla eller smärtfria som de verkar. Språk är komplexa. Det kan vara otroligt svårt att hantera språk och innehåll över flera företagswebbplatser. CMS:er saknar de robusta funktioner som faktiskt är nödvändiga för att effektivt och enkelt översätta (och uppdatera) stora och komplexa internationella webbplatser.

Även om vi verkligen gillar CMS:er på många sätt finns det några anledningar till att de är bristfälliga för hantering av flerspråkiga webbplatser.

Flerspråkiga funktioner och funktionalitet saknas

Vanliga CMS:er är inte i första hand utformade för webbplatsöversättning. Faktum är att för de flesta produkter lades översättningsfunktionen till efter att de lanserats på marknaden. Översättningsfunktioner i ett CMS kan vara undermåligt för den stora arbetsbörda som översättning och uppdateringar innebär i vardagen. Resultatet kan vara inkonsekvent, av låg kvalitet och dyrt.

Översättningsfunktioner i ett CMS kan vara undermåligt för den stora arbetsbörda som översättning och uppdateringar innebär i vardagen.

Det beror på att dessa produkter inte har välutvecklade översättningsarbetsflöden – det vill säga system som effektivt identifierar innehåll för översättning, tilldelar det till översättare, levererar översättningar snabbt samt tillhandahåller språkgranskningsprocesser i flera steg. De har dessutom mindre kraftfulla översättningsverktyg – alltså verktyg framtagna för att säkerställa korrekta och konsekventa översättningar – än vad andra program tillhandahåller.

Många företag undviker den här anemiska funktionen genom att exportera innehållet från den primära marknadens webbplats (ofta på engelska) till en XML-, Word-, eller Excelfil för översättning. Dessa filer skickas sedan till ett översättningsteam. Innehållet översätts och kommer så småningom tillbaka till det flerspråkiga CMS:et för att sedan publiceras på globala marknader.

Dessvärre ökar den här processen risken för bristfälliga översättningar. Kontextuell integritet – att inte bara kunna se det översättningsbara innehållet, utan även omgivande innehåll som bilder, tabeller, specifikationer och produktkategorier – är absolut avgörande för att skapa korrekta översättningar. Utan den kontexten kan misstagen florera.

Försämrat utseende och känsla

Tyvärr är denna brist på kontextuell integritet något som även besvärar översättare som väljer att arbeta med flerspråkiga CMS-verktyg. De flesta CMS:er använder ett traditionellt tillvägagångssätt för att översätta webbplatsinnehåll. (Till exempel ett fönster för att visa engelsk text och ett fönster för att skriva in översatt text.) Denna begränsade vy leder snabbt till utmaningar på webbplatsen. En primär orsak till dessa problem är ett fenomen som kallas ordtillväxt. Det är nämligen så att en del språk kräver fler ord eller tecken än andra för att beskriva ett förhållande. Detta är vanligt i översättning, speciellt när det översatta språket är ett romanskt språk. Innehåll på spanska tenderar till exempel att vara mellan 25 och 30 % längre än den engelska versionen.

De här längre översättningarna påverkar webbplatsernas layout och i många fall förstör de noggrant utformade mallars utseende och känsla. Sidor, paragrafer och knappar – som ofta är utformade för det kortare innehållet på engelska – ser nu osammanhängande eller avbrutna ut. Det är en allvarlig estetisk belastning för vilket varumärke som helst.

Eftersom CMS:er inte tillhandahåller förhandsvisningar live av hur översättningen kommer att se ut på webbplatsen är processen att åtgärda dessa problem lång, stressande och dyr. Översättarna redigerar och kvalitetskontrollerar, och sedan redigerar och kvalitetskontrollerar de igen, och igen för att lösa dessa kroniska kontext- och layoutproblem.

Förbiser vinklar och vrår

Att lagra flerspråkigt innehåll i en CMS-databas resulterar tyvärr inte automatiskt i en översatt webbplats. Översättningsbart innehåll finns på hundratals eller tusentals webbsidor – och i olika medier, som text, bilder och PDF:er.

Översättningsbart innehåll finns på hundratals eller tusentals webbsidor – och i olika medier, som text, bilder och PDF:er.

Översättningsbart innehåll finns även i många oväntade tekniska "vinklar och vrår", som i webbplatsapplikationers kod, Flash- och HTML5-multimediaupplevelser med mera. Det är ett stort problem för översatta webbplatser. Webbapplikationer som återger innehåll dynamiskt måste omutvecklas för att kunna stödja flerspråkigt innehåll. Detta medför betydande komplexitet i programlogiken. Och när back-end-arkitektur ändras krävs vanligtvis en betydande återintegration.

CMS:er kan inte upptäcka eller hantera dessa applikationers känsliga insida, vilket innebär att de inte kan översätta dem.

Skalbarhetsproblem

Vidare är flerspråkiga CMS:er inte särskilt skalbara. Stora webbplatser innehåller ofta hundratals, ibland även tusentals, sidor som bygger på mallar. Dessa sidor måste skapas speciellt för sina respektive internationella marknader. Och de kräver initial och fortlöpande översättning.

För den som inte är bekant med ämnet är detta en komplex, dyr och tidskrävande process för de flesta CMS:er. Att hantera dessa översatta sidor när de utvecklas kan innebära stora utmaningar för projektledningen. För att hantera detta innehåll som ständigt förändras anlitar företag ofta ny personal. Det krävs ofta lika många anställda för hanteringen av varje internationell webbplats som för hanteringen av företagets engelska webbplats. Det blir dyrt, snabbt.

Många företag upptäcker den hårda vägen att den här metoden inte är skalbar för mer än några få internationella marknader. Expansionsplaner kan bli försenade eller fullständigt spåra ur.

Dålig synkronisering och förändringsidentifiering

Vidare är det ofta en ineffektiv manuell process att hantera flertalet större, komplexa flerspråkiga webbplatser via ett CMS. En vanlig biverkning är att de globala webbplatsernas budskap och innehåll inte stämmer överens med varandra.

De flesta större företag publicerar regelbundet nytt innehåll, ny kod eller redaktionella ändringar på sin primära webbplats (som nya produkter eller kampanjer, uppdaterade policyer o.s.v.). CMS:er har dock sällan robust teknik för förändringsidentifiering för att automatiskt meddela internationella webbplatsansvariga och översättare om dessa uppdateringar.

Detta resulterar vanligtvis i utdragna och kostsamma förseningar av översättningar, vilket gör att oöversatt innehåll visas på globala webbplatser. Detta stöter bort kunder och antalet kunder som lämnar webbplatsen skjuter i höjden.

Förbiser externt innehåll

Slutligen kan CMS:er lida av en annan brist vid hantering av översättningar. Ett CMS kan bara tillhandahålla översättningar för det innehåll det hanterar, d.v.s. det som lagrats i dess innehållsdatabas. Men hur är det med det omfattande innehåll som “bor“ i servrar eller plattformar utöver CMS:et?

Ett CMS kan bara tillhandahålla översättningar för det innehåll det hanterar, d.v.s. det som lagrats i dess innehållsdatabas.

Faktum är att de flesta nutida webbplatser visar innehåll som lagras i externa databaser eller använder sig av innehåll från tredje part. Tänk på funktioner som syndikeringsinnehåll och -flöden, Hitta butik-applikationer, plattformar för kundrecensioner med mera. Dessa skapar kraftfulla, långsiktiga användarupplevelser.

Men i dessa fall kan översättningarna inte hanteras från ett CMS. Resultatet? En avig användarupplevelse på olika språk som tillintetgör företagets omfattande ansträngningar att bygga upp en webbplats i världsklass.

Avslutande ord

De flesta CMS:er är inte utformade för att perfekt kunna hantera storskaliga översättningar och lokaliseringar. Vi är övertygade om – och många av våra kunder håller med – att det bästa möjliga tillvägagångssättet för webbplatsöversättning är att hitta det bästa verktyget eller tekniken för varje uppgift.

Det betyder att man ibland behöver gå emot trenden att låsa sin organisation till en enda metodik för innehållshantering. Genom att arbeta med flera verktyg och tekniker kan fantastiska online-upplevelser utformas – och det med större effektivitet och verkan än vad du antagligen uppnår för tillfället.

MotionPoints lösning tillhandahåller den här ultimata prestandan och flexibiliteten. Oavsett vilket CMS ditt företag använder för tillfället (eller om fem år) kan MotionPoints framtidssäkra plattform elegant tillgodose dina behov av innehållsöversättning – och alla utmaningar som vi har diskuterat här samt mycket mer. Vår lösning kan arbeta oberoende av ditt CMS eller integreras i din existerande tekniksamling, eller utgöra en kombination av båda metoderna. Vi kan tillmötesgå dina behov på varje steg av din globaliseringsresa.

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder mer än gärna våra synpunkter på hur vår lösning fungerar smidigt med ditt CMS, och hur den kan leverera en bekymmersfri och avkastningsdriven lösning för dina behov.

Uppdaterades senast den 03 februari 2017
Reagan Evans's avatar

About Reagan Evans

Reagan Evans is MotionPoint's SVP of Sales. He has a strong background in sales and data management and has nearly 10 years of executive level experience in the field. He uses his expertise in global sales, new business development, sales production, and data organization to drive MotionPoint's market expansion and new client acquisition. Evans leverages MotionPoint's industry-leading technology to drive sales and ensure higher customer satisfaction.

Reagan Evans's avatar
Reagan Evans

SVP, Head of Sales

5 MIN LÄSNING