Hur fungerar MotionPoints proxy-baserade teknik?

Lär dig hur MotionPoint:s kompletta lösning erbjuder hastigheten, flexibiliteten och skalan du behöver för webbplatsöversättning.

Craig Witts avatar
Craig Witt

01 februari 2018

4 MIN LÄSNING

Proxybaserad webbplatsöversättning är den mest effektiva metoden för att lokalisera webbplatser. Istället för att bygga upp, vara värd för och hantera en separat webbplats, utnyttjar proxyteknik algoritmer och servrar för att lagra översatt innehåll separat, och enbart presentera det för en användare enbart när det behövs.

Det låter nog så användbart. Men hur fungerar det egentligen? Låt oss ta en närmare titt.

Kod vs. Innehåll

Den viktiga fördelen med MotionPoints proxyteknik är att den har förmåga att urskilja en webbplats översättningsbara innehåll från dess kod.

I början av webbplatsöversättningsprojektet, används parsing på din webbplats källkod på ett intelligent sätt av MotionPoints teknik för att avgöra vilket innehåll som måste bearbetas för översättning.

Sökroboten identifierar översättningsbart innehåll inom HTML, CSSm JavScript, JSON, XML och andra webbspråk. Den detekterar även innehåll inom SEO-relaterade element (exempelvis metataggar, attributtaggar, Itemprop och annan strukturell data).

Industriledande proxylösningar kan också upptäcka översättningsbart innehåll i grafik, videor, PDF-filer, appar och innehåll från tredje parts applikationer - som kundrecensioner eller A/B-testplattformer.

Den viktiga fördelen med MotionPoints proxyteknik är att den har en förmåga att urskilja en webbplats översättningsbara innehåll från dess kod.

Tekniken delar sedan upp detta innehåll i lätthanterliga översättningsstycken som kallas segment. (Detta gör att du undviker att översätta samma innehåll mer än en gång.) Segmenten blir översatta till lämpligt språk, kvalitets- och precisionskontrollerade och lagrade i en databas som sköter sig oberoende av dina CMS. Spindeln identifierar också delar av webbplatskoden.

Separering av kod och innehåll säkerställer att de översättningsbara delarna av din webbplatstext, ditt multimediainnehåll och applikationsinnehåll - blir bearbetade och att all kod och webbplatsinfrastruktur passerar genom proxyservern orörda och bevarar dess utseende, känsla och funktionalitet.

Hur det fungerar: Steg för steg

När en global användare efterfrågar att få se din webbplats på sitt föredragna språk, signalerar den begäran - till exempel att välja "spanska" från en navigeringsmeny på en engelskspråkig webbplats eller söka på spanska i en sökmotor - till proxyn att en flerspråkig webbplats bör visas.

Proxyns översättningsserver, som sitter mellan din originalwebbplats och dina globala användare, tar emot användarens begäran för den översatta webbplatsen. Översättningsservern ber därefter din webbplats back-end-system att visa koden och webbplatsen som användaren efterfrågade.

MotionPoints möjligheter till "språkbyte" sker omedelbart, och ger en sömlös lokaliserad UX för globala användare.

Proxyn arbetar med en omedelbart uppdaterad kod - som behåller dess utseende, känsla och funktionalitet - och ersätter dess primära språkinnehåll (engelska i vårt exempel) med översatt innehåll i det efterfrågande språket (spanska). Hela processen genomförs omedelbart, vilket gör att användaren inte uppräcker att innehållet byts ut.

Proxytekniken ändrar inte och stör inte din primära webbplats eller dess kod. Den agerar enbart som en "genomfartsled" för att föra lämpligt översatt innehåll vidare så att din webbplats kan visas för en global besökare.

Dynamiskt genererat innehåll

Många proxylösningar stannar där. Men MotionPoints kompletta proxylösning klarar ännu mer, till och med dynamiskt genererat innehåll för att säkerställa en helt anpassad upplevelse för dina internationella användare.

MotionPoints proxyteknik kan arbeta med språk som JavaScript för att identifiera och översätta innehåll som genereras i farten av produktinventarieapplikationer, eller ensidesapplikationer (till exempel applikationer som använder AJAX-efterfrågningar för att ge ett dynamiskt innehåll).

Genom att känna igen vissa unika faktorer om en besökare - som plats, sökhistorik, kakor eller sessionsdata - kan proxyn framföra dessa specifika kakor, identifierare och sessionsdata till din webbplats back-end, så att du kan ge användaren det begärda dynamiska innehållet.

MotionPoints industriledande proxyteknik kan översätta dynamiskt genererat innehåll. Det gör inte andra leverantörer.

Exempelvis: Kommer proxyn föra en kaka eller ett sessions-ID till din back-end, så att du kan visa en lämplig produktuppsättning för en användare på en specifik global marknad. Proxyn tar emot lämpligt lokaliserat innehåll och visar dess översatta motsvarighet för användaren i realtid, i den ursprungliga kontexten.

Det är en möjlighet som gör MotionPoint annorlunda - och som gör proxytekniken speciellt kraftfull för dina globala affärer.

Effektivitet och skalbarhet

Självklart förändras alltid kraven och behoven för din webbplats. MotionPoints teknik är designad för att tillgodose denna flexibilitet.

Exempelvis kommer du aldrig att behöva oroa dig för översättning när du lägger till nytt innehåll till din huvudwebbplats. MotionPoints proxy upptäcker automatiskt när du lägger till eller ändrar någonting, köar det innehållet för översättning och lagrar det i ditt översättningsminne.

Kraven och behoven för din webbplats förändras ständigt. MotionPoints lösning tillgodoser lätt denna flexibilitet.

Dessutom är ditt översatta innehåll alltid lagrat på din egna säkra översättningsserver. Detta kan vara dedikerat eller delat, utifrån dina preferenser och behov. MotionPoint erbjuder också laddningsbalanserade miljöer för extra överskott.

Medan din verksamhet växer, växer också kraven på flerspråkiga webbplatser - och proxytekniken är en perfekt hjälp med det. Vi arbetar med dig varje år för att utvärdera din webbplatsprestanda och förutspå din tillväxt och dina ökade webbplatsbehov. Det inkluderar optimering av serveranvändning för att anpassas efter din verksamhets behov och budget.

Slutsats

Alla översättningslösningar med proxy är inte likadana. MotionPoints helt kompletta proxymetod hanterar all komplexitet vid webblokalisering åt dig, så att du aldrig behöver hålla ordning på alla tekniska detaljer och all operativ komplexitet.

Vi tacklar alla saker du förväntar dig av en proxyöversättning - inklusive leverans av sömlös upplevelse för dina användare - men vi gör det med mer kraft, hastighet och med avancerade tekniska lösningar än någon annan.

Du kommer njuta av hastigheten, flexibiliteten och skalbarheten hos en kraftfull lösning som inte kräver någon inblandning från dig - så att du kan fokusera på att låta din verksamhet växa globalt.

Craig Witts avatar
Craig Witt

01 februari 2018

4 MIN LÄSNING