De marknadsförare som satsar på intern webbplatsöversättning har fallgropar att vänta

För de flesta företag väger riskerna med att skapa interna team och arbetsflöden för webbplatsöversättning tyngre än fördelarna.

Reagan Evans's avatar
Reagan Evans

07 augusti 2017

3 MIN LÄSNING

Kunder som lever på internationella marknader vill ha användarupplevelser i världsklass som presenteras på språket de talar. Men att lokalisera din webbplats med hjälp av intern personal är påfrestande, komplicerat och ofta väldigt kostsamt:

 • Att implementera och driva flerspråkiga webbplatser kräver fortlöpande insatser och kostnader utöver bara översättning.
 • De flesta CMS:s flerspråkiga funktioner kan inte hantera den fortlöpande insatsen som krävs för att hålla en översatt webbplats uppdaterad.
 • Digital first-leverantörer kan eliminera de påfrestningar och oväntade kostnader som webbplatsöversättning medför.

Processintensiva smärtpunkter

Att implementera och driva flerspråkiga webbplatser kräver att många människor utför många uppgifter. Detta leder till ständiga insatser och oväntade kostnader för betydligt mer än bara översättningen. Marknadsföringsteam har sällan personalen, tekniken eller expertisen för att klara av den utmaningen på ett effektivt sätt.

Här är några ansvar som du behöver axla om du vill göra jobbet internt:

 • Noggrann identifiering och kompilering av allt innehåll på webbplatsen som ska översättas (inklusive text, bilder, multimedia, PDF-filer med mera) innan den flerspråkiga webbplatsen översätts.
 • Införskaffande av de resurser som krävs för att utveckla och hantera översättningsarbetsflöden, kvalitetskontroll och projektledning.
 • Tillsyn över överföringen av översättningsbart innehåll till interna översättningsteam eller externa leverantörer.
 • Ägande av processen att få materialet snabbt och korrekt översatt.
 • Ägande av processen att granska det översatta innehållet med hänsyn till korrekthet, tillförlitlighet och varumärkets enhetlighet.
 • Integration av det översatta innehållet till rätt internationell "instans" i din flerspråkiga CMS för att tillgodose rätt global marknad.
 • Säkerställande av att det översatta innehållet sömlöst passar med etablerade sidmallar och inte "har sönder" sidans design på grund av ordtillväxt och andra översättningsrelaterade problem.
 • Hantering av den exponentiella ökningen av personal och resurser när ytterligare språk läggs till för att betjäna nya marknader.
 • Att gå igenom denna komplexa och kostsamma process om och om igen, varje gång du lägger till eller ändrar innehåll på din webbplats.

Begränsade resurser för till synes obegränsade uppgifter

Du kommer inte bara att behöva gå igenom processerna i föregående avsnitt om och om igen – du måste också säkerställa att du konstant har resurser att sätta in till dessa arbetsflöden.

Kommer dina lingvister vara redo när du behöver dem? Och hur ser det ut med din IT-avdelning? Ett glapp i processen, till exempel personaltillgänglighet, kommer att orsaka förseningar i den dagliga skötseln av din flerspråkiga webbplats.

Detta blir en belastning för verksamheten eftersom du behöver förlita dig på att personer utför uppgifter som de inte anställdes för. Så kan man inte leda ett projekt.

Att outsourca lokaliseringsprocessen till en översättningsbyrå kan verka som en gångbar lösning, när allt kommer omkring verkar det ju som att det är översättningen som kräver mest tid och ansträngning. Men så är inte fallet. Lingvistik är faktiskt bara en liten del av vad webbplatsöversättning handlar om.

Det är processerna och arbetsflödena som har den största effekten. Oavsett vem som äger översättningsprocessen, ditt interna team eller en byrå, kvarstår de stora problemen. Att hantera detta projekt är mer krävande än du tror och utgör inte en kärnkompetens som finns i ditt team.

Lämna projektet i goda händer hos en digital first-byrå som specialiserar sig på webbplatsöversättning.

Leta efter enkla lösningar

När så mycket står på spel är det viktigt att leta efter en digital first-lösning för webbplatsöversättning som är utvecklad för att i god tid och på ett koordinerat sätt hantera de krav som identifiering av innehåll, översättning, integrering och kodning ställer. Fundera på dina smärtpunkter och leta efter svar på följande frågor när du utvärderar dina alternativ:

 • Är lösningen utvecklad med syfte att minimera den operativa komplexiteten och de kostnader som kommer med ett internt tillvägagångssätt?
 • Är den enkel och komplett både vid lansering och fortlöpande? Tillhandahålls all personal, alla processer och all teknik av leverantören?
 • Kan den hantera översättning, implementering och drift av flerspråkiga webbplatser samtidigt som kundupplevelsen optimeras i alla kanaler?
 • Är den utformad för att hantera alla komplexa processer som annars skulle göra projektet till en belastning för dig och din IT-avdelning?
 • Kan den identifiera, översätta, korrekturläsa och publicera nytt innehåll inom ca en arbetsdag?
 • Kan den arbeta med alla CMS, webbplatser och programmeringsspråk?
 • Kan den utvidga sina översättningskompetenser till att inkludera e-postmeddelanden, produktflöden, offline-dokument, sociala medier och annat flerkanaligt innehåll?

Ditt företags globala tillväxts framgång är beroende av teknik och processer som eliminerar intern belastning, inte ökar den. Se till att den leverantör av webbplatsöversättning som du väljer har den teknik och expertis som krävs för att hjälpa dig betjäna internationella marknader – på rätt sätt.

Uppdaterades senast den 07 augusti 2017
Reagan Evans's avatar

About Reagan Evans

Reagan Evans is MotionPoint's SVP of Sales. He has a strong background in sales and data management and has nearly 10 years of executive level experience in the field. He uses his expertise in global sales, new business development, sales production, and data organization to drive MotionPoint's market expansion and new client acquisition. Evans leverages MotionPoint's industry-leading technology to drive sales and ensure higher customer satisfaction.

Reagan Evans's avatar
Reagan Evans

SVP, Head of Sales

3 MIN LÄSNING