Ert varumärke är allt. Kan ni visa fram er bästa sida med translitterering?

Det är viktigt att balansera varumärkets tydlighet med enhetlighet i takt med att ert företag expanderar in på marknader som använder icke-latinska alfabet.

Dominic Dithurbides avatar
Dominic Dithurbide

12 augusti 2020

3 MIN LÄSNING

Det första intrycket är avgörande. Sättet som ni lokaliserar ert varumärkesnamn på – en lingvistisk omvandling som kallas för ”translitterering av varumärke” – kan mycket väl vara det viktigaste beslutet ni fattar när ni ger er in på flera viktiga globala marknader.

Varför är translitterering av varumärket så viktigt?

I takt med att västerländska företag expanderar in på marknader som Kina, Indien, Japan, Sydkorea och Ryssland, så riktar de ofta in sig på kunder vars primära språk inte använder det latinska alfabetet.

Det är viktigt att lokalisera ett varumärkesnamn till lokala språk och alfabet för att få kunderna att acceptera varumärket. Varför? Det visar dem att ni tar deras marknad på allvar, och inte slumpmässigt erbjuder produkter eller tjänster till kulturer ni inte känner till. Istället bemöter ni dem som uppskattade kunder med respekt, allvar och värme.

Transliteration doesn’t just affect human perception of your brand—it’s also vital to SEO in international markets. Dessutom är det i vissa fall inte valfritt – i länder som Kina och Gulfstaterna är det ett juridiskt krav att företag translittererar sina varumärkesnamn.

Hur fungerar translitterering av varumärken?

Översättning omvandlar en innebörd från ett språk till ett annat, medan translitterering omvandlar ord från ett skript till ett annat – som t.ex. latinska bokstäver som används för att skriva engelska till kinesiska hànzì-tecken – och försöker ofta att bevara ordets eller frasens ljud Det har även som mål att fånga ordets eller frasens andemening – om inte dess exakta mening.

Det är inte så enkelt som det låter. Translitterering av ett varumärkesnamn innebär både fallgropar och en uppsjö av kreativa möjligheter.

Det kan resultera i ett namn som är betydelselöst, och därför förvirrande eller svårt att komma ihåg. I värsta fall kan det translittererade namnet påminna om ett ord i målspråket som är negativt eller till och med kränkande.

Translitterering på rätt sätt

Great transliteration is about much more than avoiding mishaps. Ett translittererat varumärke som bara är en betydelselös samling stavelser kanske inte skadar företaget, men det kommer inte heller att hjälpa det.

En riktigt bra translitterering kombinerar både fonetisk likhet med ert varumärkesnamn och ett lokalt övertygande och uttrycksfullt koncept som är relaterat till varumärkets natur. Det ska ta hänsyn till:

  • de individuella tecknen som används i det translittererade namnet
  • de betydelser eller känslor de uttrycker när de står bredvid andra tecken

Den tyska biltillverkaren BMW translittererar t.ex. sitt namn till 宝马 (bǎomǎ) för sin kinesiska marknad. Tecknen betyder ”värdefull häst”, vilket uttrycker en känsla av lyx och tillförlitlighet hos bilen. Land Rovers translitterering – 路虎 (lùhǔ) – betyder ”vägens tiger”.

God kunskap om kulturella skillnader mellan olika länder är nyckeln till att effektivt translitterera ert varumärkesnamn för internationella marknader.

Nybörjartips för riktigt bra translitterering

Så var börjar man när man vill translitterera sitt varumärkesnamn? Bege er till internet och börja forska i hur globala kunder uppfattar och talar om ert varumärke. Här är några verktyg som är enkla att använda:

  • Regionala sökmotorer: Öppna Yandex för Ryssland, Baidu för Kina och Naver för Sydkorea, och sök sedan på ert varumärkesnamn precis så som en lokal kund skulle göra.
  • Lokala forum: Besök bloggar, forum och andra sociala medier där ert varumärke diskuteras.
  • Webbplatser för detaljhandeln på målmarknaden: Forska i hur lokala återförsäljare marknadsför ert varumärke.

Have resellers or customers already transliterated your brand name into the local language, or is it still written in the Latin alphabet? Vad är förhållandet mellan de två varianterna om svaret är ”både och”?

Om en viss translitterering används i hög utsträckning kanske ert jobb redan är gjort åt er – kunder är redan bekanta med det, och dess rankning i sökmotorn är redan under uppbyggnad. Ni kan i det här fallet öka den inkommande trafiken om ni använder den här translittereringen på ett lokalt språk, på en lokal marknad eller i en betala per klick-kampanj.

Ni kan även kringgå detta och arbeta med en helt komplett partner för webbplatslokalisering som sköter jobbet åt er. De kan sköta det här forskningsarbetet och ge er ytterligare insikter baserat på år av erfarenhet med att translitterera varumärken och annat innehåll för globala marknader.

Slutsats

Namn är viktiga. Ert varumärkesnamn är det första intrycket kunder får av ert företag, vilket står för allt era produkter och tjänster erbjuder och är själva hörnstenen för ert förhållande till er kundbas.

I takt med att företagets globala tillväxt ökar på nätet, ska ni se till att anlita experter inom globaliseringslösningar för hjälp med att utvärdera alternativen som finns tillgängliga för ert varumärke.

Uppdaterades senast den 12 augusti 2020
Dominic Dithurbides avatar

Om Dominic Dithurbide

Dominic Dithurbide är en kreativ, målinriktad marknadsföringschef som har ägnat sin karriär åt översättningsbranschen. Dominic bidrar med kunskaper om global marknadsföring, generering av efterfrågan och strategier för marknadslansering till MotionPoints marknadsföringsteam.

Dominic Dithurbides avatar
Dominic Dithurbide

Marketing Manager

3 MIN LÄSNING