Ert varumärke är allt. Kan ni visa fram er bästa sida med translitterering?

Det är viktigt att balansera varumärkets tydlighet med enhetlighet i takt med att ert företag expanderar in på marknader som använder icke-latinska alfabet.

 3 min. läsning Veronica Pastuch  12 augusti 2020