Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Hur MotionPoint hanterar lokalisering och kundanpassning

Våra flexibla tekniker och tekniska expertis skapar mycket engagerande – och högst relevanta – webbplatser för globala kunder.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

03 oktober 2017

4 MIN LÄSNING

Du skapar autentiska och övertygande kontakter med globala kunder online genom att använda lokaliseringar och kundanpassningar på din webbplats – speciellt översatt innehåll som utformats med kunder på internationella marknader i åtanke. Detta skapar tillit och trovärdighet.

MotionPoints helt kompletta lösning för webbplatsöversättning tar itu med tekniska och lingvistiska utmaningar förknippade med implementeringen av detta högst specifika innehåll. Vi genomför detta långt mycket bättre än vad en intern lösning klarar av, eller andra leverantörer med bristfälliga tekniker.

Läs mer om vårt unika tillvägagångssätt.

Skillnaden mellan översättning och lokalisering

Låt oss först bygga en grund genom att identifiera dessa termer:

Översättning: Den enkla omvandlingen av ett ord eller koncept till dess motsvarighet på ett annat språk. Översättningarna förstås av alla som talar språket.

Lokalisering: Ett mer nyanserat tillvägagångssätt eftersom dessa översättningar återspeglar marknadens unika personlighet och kultur. Detta autentiska innehåll ger intrycket av att ha skapats av en lokal person. Det ger gensvar hos kunder på ett sätt som konventionella översättningar inte gör.

Lokalisering: Stor kunskap om varumärken och lokala marknader

Förmågan att ”tala som en lokalbo” på globala marknader kan utgöra skillnaden mellan att tjusa lokala kunder och försvinna i dunklet.

Detta innefattar inte bara kunskapen om ordens betydelser, utan även medvetenheten och förmågan att på ett korrekt sätt använda lokala fraser, referenser och annan kulturell kunskap. Det är något som mindre kvalificerade leverantörer av översättningar och maskinöversättningar alltid missar. Det krävs en god känsla för detaljer för att ditt varumärke på ett adekvat och korrekt sätt ska kunna positionera sig på en ny marknad.

Lokalisering genererar betydligt mer goodwill och tillit hos kunder än enbart konventionell översättning.

MotionPoint utmärker sig genom att hålla sig till ditt varumärkes stilguide och anpassa dem till lokala marknader. Vår förmåga att skapa lokaliserade översättningar har sitt ursprung i våra lingvister, som har språket som modersmål och som regelbundet besöker sina hemländer för att hålla sig uppdaterade om lokal jargong och kulturella förändringar som kan påverka översättningarna.

Det finns även ytterligare fördelar med lokalisering, inklusive SEO för marknaden. Genom att publicera autentiska översättningar som speglar den lokala kulturen ökar sannolikheten att din webbplats får en bra rankning i lokala sökresultat. Varför är det så? Innehållet på din webbplats matchar då de unika ord som människor från den lokala marknaden använder i regionala sökmotorer.

Kundanpassning: Unikt webbinnehåll och unika upplevelser

Kundanpassningar skiljer sig från lokaliseringar. De innebär att ändra element i ditt översatta innehåll för att tillgodose de lokala kundernas behov. Sådana ändringar kan bland annat vara att publicera marknadsspecifika kampanjer eller att framhäva vissa produktlinjer eller produktkategorier (som tillgodoser geografiska och säsongsspecifika behov).

Det är här MotionPoints tekniker kommer in i bilden. Vårt system kan kundanpassa otaliga element på din webbplats efter din målmarknads behov och förhållanden. Sådana ändringar kan användas och visas dynamiskt beroende på webbplatsbesökarens geografiska plats.

Kundanpassningar är kraftfulla metoder för att engagera kunder genom att presentera marknadsspecifikt innehåll, lokala kampanjer med mera.

Du behöver även teknisk expertis

Implementeringen av lokaliseringar och kundanpassningar kräver stor kunskap om översättningsteknik. MotionPoint använder speciella tekniker och verktyg för att effektivisera processen med att kundanpassa innehåll. Vi har två nyckelmetoder för att göra detta:

Översättningar i kontext

MotionPoints lingvister använder speciella tekniker som ger dem en live-förhandsvisning av hur deras översättningar kommer att se ut på den webbplats de översätter.

Denna kontextuella integritet hjälper lingvisterna att ändra långa översättningar som kan bryta sidmallar. Dessutom riskerar lingvister som inte har en sådan kritisk förhandsvy av hela webbplatsen att “översätta i ett vakuum“ – att översätta fragment av stycken eller produktbeskrivningar utan att ha förståelse för hur de står i inbördes förhållande på webbplatsen som helhet.

Effektiv användning av en översättningsordlista

En översättningsordlista är ett verktyg som MotionPoints lingvister och kunder tar fram tillsammans innan ett webbplatsöversättningsprojekt inleds. Målet med denna lingvistiska regelbok är att identifiera både branschspecifik terminologi samt varumärkets lokaliserade röst och ton.

Genom hela översättningsprocessen, från lanseringen och framåt, använder sig MotionPoints lingvister av ordlistan för att representera din industri på bästa sätt och perfekt spegla ditt varumärkes personlighet på ett konsekvent sätt på andra språk.

MotionPoints processexpertis

MotionPoints översättningsprocesser är även utformade för att optimera kvaliteten på våra lokaliseringar och kundanpassningar. Så här fungerar det.

Ett hängivet team: MotionPoint tillhandahåller sina kunder med hängivna översättningsteam som arbetar på deras projekt från dag ett. Dessa lingvister lokaliserar din webbplats på daglig basis. De är även tillgängliga för brådskande uppgifter.

Kvalificerade översättare: MotionPoints lingvister och redaktörer genomgår en rigorös utvärdering – mindre än 10 % av de som ansöker uppfyller våra lingvistiska krav och ännu färre anlitas. De har språket de översätter till som modersmål och är experter på din bransch och dess terminologi.

Kostnadsbesparande effektivitet: MotionPoint använder även en exklusiv teknik som kallas sekvensering av översättningsminne. Denna teknik gör det möjligt att implementera webbplatser till en bråkdel av den kostnad som en översättning från grunden medför. Detta ger en kostnadsbesparing på åtminstone 40 %, genom att på ett smart sätt återanvända översatt innehåll från globala marknader som du redan betjänar.

Så gör MotionPoint det enkelt

MotionPoints helt kompletta lösning fungerar för att den drivs oberoende av din webbplats CMS och resten av din teknikstack.

Vår proxyteknik använder din kod för att snabbt skapa lokaliserade versioner av din webbplats som riktar in sig på flera marknader, vilket avlastar dig maximalt.

Det finns andra tillvägagångssätt som du skulle kunna överväga när du planerar ett webbplatsöversättnings-, lokaliserings- eller kundanpassningsprojekt. Men tack vare den branschledande kombinationen av språkkunskap, kulturmedvetenhet och teknisk expertis är MotionPoints krångelfria lösning den enda som det lönar sig att välja.

Uppdaterades senast den 03 oktober 2017
Veronica Pastuchs avatar

Om Veronica Pastuch

Under sin 15-åriga karriär har Veronica Pastuch lett diverse framgångsrika, flerkulturella team inom webbplatslokalisering och därigenom själv direkt bidragit till översättning, lansering av och kontinuerlig support åt över 1 500 flerspråkiga webbplatser. Detta med ett otvetydigt engagemang för högsta kvalitet och nöjda kunder.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

EVP för översättningar

4 MIN LÄSNING