Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Arbetsflöde för översättning: Vad du behöver veta om personal och process

Det krävs fler nyanställningar och arbetsflöden än du kanske tror för att bygga ett riktigt bra internt team för webbplatsöversättning.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

28 augusti 2017

3 MIN LÄSNING

Om din plan är att förse dina globala kunder med en upplevelse i världsklass på deras språk, vilket de förväntar sig och förtjänar, behöver du en lösning som kombinerar den främsta tekniken med fenomenala översättningar.

Det är en knivigare balansgång än du kanske tror. Varför? Det finns många översättningsalternativ på marknaden men alla är inte värda ert varumärke. Ta till exempel maskinell översättning eller översättning med hjälp av crowdsourcing. Två alternativ som är både snabba och prisvärda. Men kvaliteten på översättningarna blir antingen låg eller inkonsekvent. Du kan inte lita på att ditt varumärke representeras som det ska eller att regler och bestämmelser följs.

Det är just denna tillförlitlighet som krävs för att nå ut till globala kunder. Riktigt bra översättningar går inte att fejka.

De flesta alternativen för webbplatsöversättning förtjänar inte ditt varumärke. Riktigt bra översättningar går inte att fejka.

Det här är vad du behöver för ett internt team

Skickliga marknadsförare inser att yrkesmässigt framtagna översättningar är ett mycket bättre alternativ för deras globala webbplatser. Något de sällan inser är hur mycket personal som krävs för att bygga ett internt översättningsteam. Laguppställningen och kostnaderna växer snabbt. Som minst behöver du:

 • Projektledare och lingvister med omfattande expertis inom området
 • Korrekturläsare som utvärderar översättarnas arbete
 • Redaktörer som säkerställer att översättningarna förmedlar källtextens ton och budskap
 • Redaktörer med ansvar för kvalitetskontroll som säkerställer att ditt varumärke representeras autentiskt och korrekt

De flesta företag inser inte vilken mängd personal som behövs för att bygga ett internt översättningsteam. Laguppställningen växer snabbt.

Processer i skymundan med interna lösningar

Personalbehoven utgör bara en del av kravlistan. Förmodligen har du heller inte insyn i alla de processer som krävs för att producera korrekt översatt innehåll.

Ditt interna översättningsteam, som behöver bestå av åtminstone fem nyanställningar på heltid, behöver bygga upp en förståelse för webbplatsens innehåll och funktion, varumärkets ton och dina globala kunders språkliga förväntningar. Inom kort blir du ansvarig för:

 • En ordlista över föredragna översättningar för termer som representerar din bransch och dina produkter på ett korrekt sätt och som är SEO-optimerade
 • En stilguide som representerar tonen och anslaget i ditt varumärke på den lokala marknaden
 • Exempel på översatt innehåll för intern granskning och feedback
 • En granskningsprocess för att verifiera översättningskvaliteten
 • Upprepad revidering av ordlistan, stilguiden, exempel och annat utifrån erhållen feedback
 • Och, till slut, översättning av webbplatsen (eller webbplatserna) för dina globala marknader.

Det räcker inte att ditt översättningsteam förstår varumärkets ton och karaktär. De måste också kunna hantera omfattande och återkommande arbetsflöden.

Men arbetsflödet tar inte slut här heller. Du måste också underhålla dina flerspråkiga sajter på daglig basis och upprätthålla synkroniseringen av innehåll mellan dessa och din engelska huvudsajt. Detta innebär regelbunden övervakning av den engelska webbplatsen för att hitta och genomföra ändringar och översättning av nytt innehåll när det publiceras, samtidigt som de översatta sidorna får samma kvalitet gällande ordval, ton och röst. Du kommer också att behöva säkerställa att dessa översättningar förblir konsekventa i alla dina uppkopplade, digitala och analoga kanaler.

Börjar du bli orolig än?

En enkel lösning

De goda nyheterna är att du inte behöver anställa och ansvara för ett internt översättningsteam. (Faktum är att det inte är någon bra idé.) Det finns hundratals leverantörer runt om i världen som vill ha dig som kund – men det är bara en handfull av dem som har vad som verkligen krävs för kostnadseffektiv och högkvalitativ översättning av webbplatser.

Det är ännu färre som specialiserat sig på att översätta, driva och lansera flerspråkiga webbplatser och som samtidigt erbjuder lösningar vad gäller operativ komplexitet och kostnader knutna till webbplatsöversättning. En stor del av den operativa effektiviteten bygger på teknik, men skickliga översättare som kan möta de unika krav som ställs vid översättning av webbplatser spelar ofta en avgörande roll.

Lösningar för att hantera operativ komplexitet och kostnader knutna till webbplatsöversättning är sällsynta – men de existerar.

Se till att hitta en leverantör som kan erbjuda en komplett lösning när du letar efter översättningslösningar för webbplatser. Låt någon annan ta hand om den börda det innebär att översätta webbplatser internt. Försäkra dig om att den lösning du väljer erbjuder flexibel, skalbar teknik och snabbt levererar kvalitativa översättningar.

Prioritera följande när det gäller översättning:

 • Att bli garanterad att samtliga översättare och redaktörer är professionella lingvister
 • Att de också har språket de översätter till som modersmål och att deras kompetens har testats grundligt innan de anställts
 • Att de är erfarna översättare av innehåll som är specifikt för din industri
 • Översättningsprocesser som följer certifierad internationell standard och uppfyller höga kvalitetsmål
 • Möjligheten att välja vilka som ska ingå i ditt översättningsteam
 • En garanti att lingvisterna blir en del av ditt team på lång sikt, för att på så sätt bibehålla en konsekvent ton och stil i dina översättningar
 • Återkommande och omfattande granskningar för att säkerställa överlägsen kvalitet

Att översätta din webbplats för globala marknader är en väldigt utmanande process. Du behöver ett funktionellt, kostnadseffektivt och komplett tillvägagångsätt med lingvister i världsklass för att leverera de översättningar ditt varumärke förtjänar.

Uppdaterades senast den 28 augusti 2017
Veronica Pastuchs avatar

Om Veronica Pastuch

Under sin 15-åriga karriär har Veronica Pastuch lett diverse framgångsrika, flerkulturella team inom webbplatslokalisering och därigenom själv direkt bidragit till översättning, lansering av och kontinuerlig support åt över 1 500 flerspråkiga webbplatser. Detta med ett otvetydigt engagemang för högsta kvalitet och nöjda kunder.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

EVP för översättningar

3 MIN LÄSNING