Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Skillnaden mellan översättning och lokalisering och varför du behöver båda

Din globala framgång står och faller med hur autentiskt du kan kommunicera med dina kunder på deras språk.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

14 mars 2022

9 MIN LÄSNING

Om ditt företag håller på att expandera till nya länder är det helt avgörande att dess webbplats är tillgänglig på det språk som de potentiella nya kunderna föredrar. Traditionellt översatta webbplatser kommer tveklöst att locka kundernas intresse, men för att skapa genuina kontakter som leder till affärer behöver du både översättning och lokalisering.

Skillnaden mellan översättning och lokalisering

Många menar samma sak med orden ”översättning” och ”lokalisering”. Tanken med båda begreppen är att skapa kontakt och att förmedla innehållet på din webbplats så att det presenterar din produkt, verksamhet eller tjänst för potentiella kunder. Tänk på lokalisering som ett övergripande begrepp där översättning ingår som en del av ett större sammanhang. Korrekt översättning är oerhört viktigt men det finns ett större perspektiv. Hur kan du nå din målgrupp om du inte kan ”prata” deras språk, både bokstavligen och bildligt?

Översättning och lokalisering fyller visserligen liknande funktioner, men det finns viktiga skillnader mellan dem. Om du förstår vad som kännetecknar processerna och tjänsterna för respektive begrepp kommer du att kunna öka räckvidden för din webbplats på ett mer effektivt och lönsamt sätt. De två koncepten behöver definieras för att du ska förstå hur översättnings- och lokaliseringstjänster skiljer sig åt.

Konceptet webbplatsöversättning är väldigt lätt att förstå. Webbplatsöversättning är processen att ta webbplatsens innehåll på dess ursprungliga språk och översätta det, ofta ord för ord, till andra språk för att göra innehållet tillgängligt och användbart för globala kunder. För en webbplats innebär detta att ett översättningsprojekt enbart kommer att byta ut det befintliga innehållet mot korrekta meningar på ett annat språk. Översatt innehåll har samma stil och ton som det ursprungliga innehållet, men tar inte hänsyn till sammanhanget.

Webbplatslokalisering går ett steg längre än ordagrann översättning. Det innebär att webbplatsens innehåll anpassas till användarnas kultur, språkbruk och sammanhang, så att upplevelsen blir så relevant och meningsfull som möjligt. Lokalisering tar hänsyn till vilken dialekt som talas i regionen eller landet och anpassar alla delar av webbplatsinnehållet så att det passar den lokala eller regionala smaken. Vid lokalisering justeras språket och webbplatsens komponenter efter de språkmässiga och kulturella preferenserna hos de kunder den riktar sig till.

Det finns flera komponenter i webbplatslokalisering som det är viktigt att ta hänsyn till när man planerar en flerspråkig webbplats:

 • Språk- och regionanpassning gör att innehållet talar direkt till målgruppen. Till exempel kan det finnas uttryck eller koncept som enbart används i det land eller den region där du planerar att göra affärer. Om så är fallet är det viktigt att använda dessa för att visa kunderna att du förstår vilka de är och varför de bör engagera sig med just ditt företag.
 • Enkel navigering betyder att användarna omedelbart hittar webbplatsinnehåll på sitt språk och smidigt kan börja använda webbplatsen.
 • Kulturella komponenter förbättrar användarupplevelsen och skapar en känsla av närhet till målgruppen. Några exempel på kulturellt innehåll:
  • Färger, former, storlekar och stilar
  • Bilder, ikoner och grafik
  • Sociala konventioner som humor, etikett och symboler
  • Samhällsvärderingar, relationer och trosövertygelser
 • Transaktionella komponenter är till exempel funktionellt innehåll som kunderna använder för att navigera på webbplatsen, förstå vilka produkter och tjänster som erbjuds, och slutligen göra affärstransaktioner. Dessa inkluderar:
  • Format för tider och datum, telefonnummer och kontaktuppgifter
  • Vikter, mått och geografiska referenser
  • Språkinnehåll, produktbeskrivningar och kundomdömen
 • Kommunikativa komponenter som skapar tillit och får kunden att känna sig värdesatt:
  • Lokal kundtjänstinformation
  • Juridisk information

Så trots att översättning är en aspekt av lokalisering kan lokalisering även ses som en grundläggande del av översättning. Det betyder att båda koncepten är viktiga när man utvecklar flerspråkiga webbplatser, både var för sig och tillsammans.

Vikten av översättning

Alla som någon gång har rest utomlands vet hur användbart det är att känna till de allra vanligaste uttrycken på det lokala språket, som ”varsågod”, ”tack”, ”hur mycket” och liknande fraser. Men om du inte kunde tala språket flytande blev du antagligen rätt snabbt frustrerad över att inte kunna kommunicera ordentligt när det verkligen gällde.

Dina kunder står inför en liknande utmaning när de interagerar med din affärsverksamhet på webben. De behöver en webbplats som ”talar deras språk”, så att de enkelt förstår vad du vill säga. Då finns det ingen risk för frustration och förvirring. Om de upplever att något skaver leder det ofta till att de lämnar din webbplats innan de konverterar från besökare till kund. Webbplatser som är tillgängliga på det lokala språket lyckas bättre på marknaden än de som inte är det. Enligt en studie som nyligen genomfördes av Common Sense Advisory föredrar närmare 73 % av kunderna att köpa en produkt eller tjänst från en webbplats som tillhandahåller information på deras eget språk och 56 % av kunderna angav att möjligheten att hitta information på sitt eget språk är viktigare än priset.

Så varför bör du lokalisera din webbplats? I ett nötskal – även om översättning är viktigt så har det sina begränsningar.

Dina internationella kunder får inte uppleva att det är besvärligt att besöka din webbplats. I sådana fall kommer de genast att lämna den.

Även om det är möjligt att använda maskinöversättningsprogram som Google Translate för att översätta webbinnehåll till andra språk så är det allmänt vedertaget att det är bättre att använda mänskliga översättare så långt det är möjligt. Människor är fortfarande duktigare på att skapa och redigera översättningar vad gäller noggrannhet och nyansering än datoriserade system.

Maskinöversättningsprogram som Google Translate har sina fördelar – de är enkla att använda och underhålla och kan översätta mindre viktigt webbplatsinnehåll till en lägre kostnad. Men kom ihåg att maskinöversättningsprogram inte kan tolka nyanser eller förstå kulturella språkskillnader. De kan översätta innehåll ord för ord, men kan inte ta hänsyn till sammanhanget. Ytterligare en nackdel med Google Translate är att maskinöversättningar fokuserar på att byta ut ord och fraser på en webbplats men inte kan skapa sökbara, indexerade versioner av de översatta sidorna, vilket behövs för sökmotoroptimering.

Lokalisering ökar engagemanget

Lokalisering går ett steg längre än den ordagranna språkkonvertering som konventionell översättning innebär och använder istället ord och fraser som får gensvar på den aktuella marknaden.

Regionneutrala översättningar är väldigt effektiva, men lokalisering är betydligt mer övertygande för många flerspråkiga kunder.

Tänk till exempel på skillnaderna mellan orden ”trousers” och ”slacks”. De har precis samma betydelse men det ena fungerar betydligt bättre i Storbritannien än i USA.

Sådana här små skillnader, som de som finns mellan brittisk och amerikansk engelska, kan lätt gå förlorade vid översättning. Direktöversättningar kan inte ta hänsyn till små kulturella skillnader och lokala preferenser. När du kommunicerar med olika regionala marknader med fraser som är relevanta för just dem ökar du sannolikheten att de förstår och accepterar ditt varumärke fullt ut.

Med välfungerande lokalisering kan skeptiska internationella konsumenter bli dina största kunder.

Men lokalisering handlar om mer än bara ordval. Smarta marknadsförare skräddarsyr sina flerspråkiga webbplatser för att belysa speciella högtider, festligheter och seder. Detta visar att man förstår den lokala kulturen och skapar snabbt tillit hos kunderna.

Andra exempel på lokalisering kan vara specialkampanjer för specifika marknader eller att skapa unika, förtroendeingivande budskap för att övertyga helt nya marknader.

Det är inte ovanligt för företag att mötas av skepsis när man först ger sig in på en marknad med ett annat språk. Lokala kunder undrar ofta hur engagerat företaget är i marknaden och dess behov. När varumärken använder lokaliserat innehåll upplevs de inte som opportunistiska – de upplevs som autentiska.

Översättning kontra lokalisering: hur väljer man

Hur vet du vilken strategi som kommer att fungera bäst för din webbplats? Det finns taktiska skillnader mellan webbplatslokalisering och översättning. Enbart översättning kan vara lämpligt för vissa typer av innehåll på vissa marknader. Lokalisering krävs oftast för att anpassa mer känsloväckande kreativt annonsinnehåll så att det fungerar väl för olika regioner.

Webbplatser innehåller vanligtvis flera olika typer av innehåll, från annonsmaterial till juridisk och teknisk information och användargenererat innehåll på forum. Av effektivitets- och kostnadsskäl bör du överväga vilka typer av innehåll som behöver lokaliseras och för vilka det räcker med översättning. Du kanske kommer fram till att en kombination av översättning och lokalisering framhäver vad du vill förmedla till din målgrupp och ger den extra krydda som krävs för att nå dem på ett mer personligt plan.

Enbart översättning kan vara ett bra sätt att adressera många människor som pratar samma språk, även om de ursprungligen kommer från olika länder. Översättning ger läsarna en övergripande möjlighet att förstå budskap, oavsett var de kommer ifrån. Detta är ett vanligt fenomen i USA där många människor pratar samma språk, till exempel spanska. Men USA har spansktalande invånare från många olika delar av världen som alla har sina egna kulturella nyanser, fraser och dialekter. I det här fallet skulle en väl genomtänkt, mer övergripande översättning medvetet undvika att använda regionala uttryck eller ord från ett visst land och istället rikta sig till en bredare spansktalande målgrupp på den amerikanska marknaden.

Enbart översättning är ett billigare alternativ. Vissa webbplatser eller översättningsjobb är mindre viktiga och kräver därmed inte mänsklig översättning. MotionPoint kan använda maskinöversättning för vissa sidor och mänsklig översättning för andra, viktigare, sidor. Lokalisering ger bättre sammanhållning, men är dyrare. Lokalisering kräver dessutom att innehållet underhålls och tar även hänsyn till webbdesignen. Detta kan innebära att illustrationer byts ut eller att helt nya webbsidor skapas, beroende på vilket språk det gäller och om det finns kulturella skillnader gentemot den ursprungliga webbplatsen.

Exempel på webbplatsöversättning och -lokalisering

MotionPoint tittar på företagets behov och kan skräddarsy webbplatsöversättning eller -lokalisering (eller, oftare, en kombination av båda). Här följer några fallstudier som illustrerar hur ett företags behov får styra utvecklingen av en enskild webbplats till flera robusta webbplatser på flera språk, för att interagera med kunderna och hjälpa verksamheten att växa.

Fallstudie från MotionPoint: Master Lock

Master Lock är en ledande amerikansk tillverkare av skydds- och säkerhetsprodukter för både detaljhandel och kommersiella kunder. Företaget behövde både översättning och lokalisering av webbplatser när de började expandera verksamheten globalt. Lokaliserade webbplatser innebär ett reellt strategiskt värde för Master Lock. Distributörer och försäljningsteam använder Master Locks webbplats för att hämta produktinformation för regionala kunder och kunderna har tillgång till Master Locks omfattande produkt- och tjänsteinformation på nätet. Dessutom förändras Master Locks webbplatser regelbundet, i samband med vanligt förekommande uppdateringar när nya produkter eller segment lanseras, vilket betyder att korrekta översättningar är oerhört viktiga för företaget. Så här långt har Master Lock översatt och lokaliserat webbplatser på förenklad kinesiska, holländska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska.

Fallstudie från MotionPoint: Rio Bank

Rio Bank är en lokal bank med kontor i de centrala delarna av södra Texas, många nära den mexikanska gränsen. Verksamheten var under tillväxt, men Rio Bank insåg att de inte fick tillräckligt mycket feedback från kunderna, vilket är viktigt för marknadsföring och kundservice. När man tog fram en kundenkät på spanska och fick betydligt mer feedback insåg man snabbt att man behövde hitta bättre sätt att kommunicera med sina spansktalande kunder. Så Rio Bank bad MotionPoint översätta deras webbplats och skapa en omslutande, tvåspråkig upplevelse för alla kunder. Den översatta webbplatsen ökade omedelbart kundernas tillfredsställelse, eftersom över 90 % av dem talar spanska.

Lösningen du behöver är inom räckhåll

Om du funderar på hur du kan översätta och/eller lokalisera ditt företags webbplats för olika marknader, titta efter lösningar som levererar både korrekta och autentiska översättningar och lokaliseringar som ökar kundengagemanget. Global framgång är beroende av hur väl du lyckas kommunicera på dina kunders lokala språk, på ett sätt som känns äkta. Om du ignorerar detta går du miste om effektiva sätt att optimera ditt webbinnehåll för flerspråkiga kunder.

MotionPoint förstår att det är svårare än det låter att publicera lokaliserat innehåll som är relevant för varje marknad på flerspråkiga webbplatser. Det krävs kraftfull teknik för att kunna anpassa webbplatskoden så att rätt lokaliserade innehåll visas för rätt kunder. Det krävs dessutom teknik för hantering av översättningar som på ett enkelt sätt publicerar, hittar och uppdaterar detta skräddarsydda innehåll. Och det krävs översättare i världsklass som kan mer än att bara tala språket flytande – de behöver dessutom vara ”flytande” i både kulturen och sedvänjorna. MotionPoint kan arbeta tillsammans med ditt företag för att hitta lösningarna du behöver, oavsett var i världen du vill att ditt företag ska vara verksamt.

Uppdaterades senast den 14 mars 2022
Veronica Pastuchs avatar

Om Veronica Pastuch

Under sin 15-åriga karriär har Veronica Pastuch lett diverse framgångsrika, flerkulturella team inom webbplatslokalisering och därigenom själv direkt bidragit till översättning, lansering av och kontinuerlig support åt över 1 500 flerspråkiga webbplatser. Detta med ett otvetydigt engagemang för högsta kvalitet och nöjda kunder.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

EVP för översättningar

9 MIN LÄSNING