Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Varför bör jag lokalisera min webbplats?

Nya besökare på din webbplats kommer inte stanna om de inte kan förstå ditt innehåll. Men vad krävs för framgångsrik webbplatsöversättning och lokalisering?

Jessica Riveras avatar
Jessica Rivera

09 september 2020

4 MIN LÄSNING

Medan konkurrensen hårdnar alltmer på inhemska marknader väljer företag inom alla branscher att försöka växa på globala marknader. Om ditt företag ännu inte har expanderat internationellt finns det mycket att fundera på:

  • Vilka marknader är lönsamma att satsa på?
  • Hur kan man på bästa sätt betjäna globala kunder på webben?
  • Finns det tekniska eller andra utmaningar som kan sätta käppar i hjulet för dina expansionssatsningar?

Denna snabbstartsguide kommer att få dig att reflektera över globala möjligheter – och hjälpa dig att snabbt komma in på marknaden.

Identifiera och förstå dina nya kunder

För det första behöver du identifiera de globala marknader som utgör robusta tillväxtmöjligheter för just ditt företag. De bästa alternativen är de marknader där kunderna redan är intresserade av dina produkter eller tjänster.

Granska analyserna från din lokala webbplats och lägg märke till de länder som generar den största delen av din internationella trafik. Om dessa har en hög avvisningsfrekvens är det ett tecken på att kunderna letar efter information på sina föredragna språk – och sedan lämnar webbplatsen igen när de inte hittar någon sådan.

Identifiera tillväxtmarknader där de globala kunderna redan är intresserade av ditt utbud.

För det andra behöver du undersöka hur dina potentiella kunder föredrar att läsa om, beställa, betala för och få produkter levererade. En del kunder kräver omfattande kundservice och kommer annars att handla någon annanstans, medan andra är mer lättsamma.

Vissa är äventyrliga och provar gärna nya varumärken medan andra reagerar bättre på varumärken som stöds av berömda personer.

För det tredje är det absolut avgörande att förstå kulturella nyanser. Varumärken med djupgående kännedom om marknaden – användbara kunskaper om dess kulturella identitet, lokala sedvänjor, högtider med mera – kan snabbare bygga trovärdighet och förtroende på nya marknader.

Tala språket – och tala det väl

För tjugo år sedan hade mer än 80 % av alla internetanvändare engelska som modersmål. Nu för tiden ligger den siffran på under 25 %. Det är inte en bästa praxis att lansera en engelskspråkig webbplats på marknader där kunderna föredrar att tala ett annat språk.

En studie från Common Sense Advisory från 2014 avslöjade att 75 % av de globala kunderna föredrar att göra inköp på sina modersmål. En annan studie fann att 90 % av de europeiska kunderna, om möjligheten finns, alltid väljer sitt modersmål när de surfar på internet.

Samma studie fann även att 40 % aldrig köper produkter eller tjänster på andra språk.

90 % av kunderna inom EU surfar alltid på internet på sitt modersmål. 40 % gör aldrig inköp på webbplatser på andra språk.

Innehåll

Det är bäst att nå fram till dessa kunder på deras föredragna språk, med hjälp av webbplatsöversättning och lokalisering.

MotionPoint kan lansera webbplatser på nya marknader, på användarnas föredragna språk, på ett sätt som i princip inte kräver någon som helst ansträngning från din sida. By combining the linguistic and cultural fluency of human translators with innovative technologies, they help businesses connect brands with customers in ways that promote engagement, trust and business growth.

Bilder och multimedia

En del av din webbplats multimedia- och bildinnehåll kan bestå av översättningsbar text. Detta material kan inkludera call-to-action-banderoller, reakampanjer och rabattkuponger. Om sådant innehåll inte översätts kommer intrycket av en lokal webbplats att förstöras, vilket skadar varumärkets tillförlitlighet och riskerar att stöta bort kunder.

Att översätta multimediainnehåll bevarar din webbplats UX och eliminerar risken att alienera kunder.

Lokalisering

Även om översättning är avgörande tar det dig bara så långt. Om du vill komma ännu längre måste ditt företag satsa på mer än översättning. Att utnyttja lokalisering – specifika ord och fraser som föredras på lokala marknader – kan var ett kraftfullt sätt att generera kundernas förtroende, särskilt i kombination med kundanpassade marknadsspecifika kampanjer och erbjudanden.

Smärtfria uppdateringar

En annan komponent som är kritisk för onlineglobalisering är hanteringen av översatt och lokaliserat innehåll efter lanseringen. Detta kan utgöra ett problem beroende på din webbplats teknikstack eller CMS. CMS saknar ofta de robusta funktioner som krävs för att effektivt översätta och uppdatera komplexa webbplatser.

Automatisk förändringsidentifiering

MotionPoint’s fully turn-key proxy solution constantly monitors your flagship website for content changes. När nytt eller uppdaterat innehåll upptäcks ställs det automatiskt i kö för översättning. This content is translated typically within one business day, eliminating the effort and expense of manually identifying content and overseeing translation throughout.

MotionPoint translates your website updates typically within one business day—with no effort required on your end.

MotionPoint’s proxy technology doesn’t just translate content hosted on a customer’s “home” servers. Den översätter även innehåll som finns i servrar från tredje part och "dolt" innehåll som finns i komplexa webbplatsapplikationers kod.

Om du kan se det i din webbläsare kan vår lösning översätta det.

Flexibelt och framtidsvänligt

MotionPoint tillhandahåller även ett API som möjliggör integration mellan vår plattform och din e-handelslösning, flerspråkiga CMS, produktflöden för virtuella marknadsplatser och så vidare.

Och eftersom den levererar det översatta innehållet via en säker, oberoende översättningsserver är MotionPoints plattform kompatibel med din nuvarande och framtida teknikstack. Det är framtidssäkert – utan risk för inlåsning.

Resultatdrivande tekniker

Kom ihåg att när ditt företag expanderar på nya globala marknader online är webbplatsöversättning, lokalisering, bekymmersfri skötsel och framtidssäkra tekniker bara en del av helheten. Du vill också ha en lösning som är optimerad för att öka dina globala webbplatsers trafik, engagemang och intäkter.

MotionPoint levererar det också.

Slutsats

Ditt företag kan inte inte betjäna globala internetkunder på deras föredragna språk. En översättningsbyrå med digitalt fokus, som MotionPoint, kan hjälpa dig att engagera dina internationella målgrupper på sätt som ökar trafiken, kundförtroendet och konverteringsfrekvensen.

Uppdaterades senast den 09 september 2020
Jessica Riveras avatar

Om Jessica Rivera

Jessica bidrar med expertkunskaper inom globala affärer, verkställande ledarskap samt holistisk teambuilding och företagskultur i sin roll som EVP för Global Sales och Corporate Affairs på MotionPoint.  Hon har mer än 15 års erfarenhet av att samarbeta med personer med ledande befattningar på framstående SaaS- och fintech-bolag.

Jessica Riveras avatar
Jessica Rivera

EVP, personal och resultat / Chefsjurist

4 MIN LÄSNING