Webbplats

https://www.aventa.com/

Bransch

Finans

Typ

Informationsmaterial

Språk som stöds

Spanska

Dela

Vårt team hade fullt upp med sitt dagliga arbete så vi kunde inte tilldela dem mer arbete, och vi behövde verkligen vara mer konsekventa.

Tina Mayne

VP för projekt och integreringar

Aventa Credit Union – en växande kreditförening som betjänar området runt Colorado Springs – har erbjudit lokala företag och samhällen lånelösningar i mer än 50 år. På senare tid har Aventa utökat sin närvaro och sina erbjudanden ytterligare i centrala och södra Colorado genom att köpa upp lokala kreditföreningar i området.

Efter att ha utökat till områden i södra Colorado lade Aventa märke till att antalet spansktalande medlemmar ökade. Aventa är stolta över att betjäna hjärteblodet i samhällena där de är verksamma och tog på sig att se till att alla medlemmar hade tillgång till de finansiella resurser de behöver på det språk de föredrar.

Med början under 2020 fokuserade Aventa på att rekrytera spansktalande medarbetare (minst 20 % av de nyanställda). Dessa nya teammedlemmar bildade ett anropsträd fokuserat på att betjäna spansktalande kunder. Direkt efter detta ledde Aventas framgångar till en ökning i samtal från lättade kunder som nu kunde kommunicera på spanska. Dessutom ökade antalet medlemmar snabbt i takt med att företaget blev en betrodd lånepartner i samhället.

Vi ville inte att vår berättelse skulle späs ut på något sätt eftersom översättningskvaliteten inte levde upp till vår position på marknaden

Tina Mayne

VP för projekt och integreringar

Medarbetare börjar översätta digitalt innehåll

Aventa började utnyttja sina medarbetares spanskakunskaper för att översätta engelskt innehåll från sin webbplats. De stötte dock snart på tre hinder. För det första blev medarbetarnas jobb tuffare. För det andra kunde de spansktalande medarbetarna inte samma typ av spanska. Aventa visste vilket land de nya medlemmarna kom från och översättningen måste reflektera detta. Detta ledde till oförenliga budskap och översättningar, vilket påverkade varumärket och erbjudandet. Slutligen fanns det bara en webbplatsansvarig i Aventas marknadsföringsteam och hen kunde inte hantera volymen manuellt översättningsarbete som krävdes på ett effektivt sätt.

”Vårt team hade fullt upp med sitt dagliga arbete så vi kunde inte tilldela dem mer arbete, och vi behövde verkligen vara mer konsekventa”, sa Tina Mayne, VP för projekt och integreringar.

I början av 2021 planerade Aventa att presentera sitt omprofileringsarbete. Det var den perfekta tidpunkten att leta efter en passiv översättningslösning som skulle effektivisera teamets arbetsbelastning kopplad till översättning.

Efter att ha tittat närmare på olika översättningsleverantörer insåg Aventa-teamet att det inte fanns många tekniker som kunde översätta deras varumärke, tjänster eller erbjudanden korrekt.

”Vi ville inte att vår berättelse skulle späs ut på något sätt eftersom översättningskvaliteten inte levde upp till vår position på marknaden”, sa Tina.

Aventas CEO, Greg Mills, hörde talas om MotionPoint från kontakter på andra kreditföreningar som använde MotionPoints smidiga översättningslösning. Efter att ha träffat översättningsexperter insåg Aventa att MotionPoint erbjöd mycket mer än ett enkelt ”växla för att översätta”-alternativ – de erbjöd en komplett språklig upplevelse i alla digitala kanaler, inklusive på webbplatsen.

Men det som avgjorde saken var MotionPoints förmåga att lokalisera översättningar till specifika versioner av spanska. De nya medlemmarna talade mestadels mexikansk spanska och Aventa gillade att MotionPoint kunde lokalisera deras innehåll till den specifika variant av spanska som de behövde.

Resultat

Robust stöd för lokaliseringsbehov:

När Aventas ledning träffade MotionPoints översättningsexperter och lösningstekniker insåg de vilken potential deras teknik erbjöd – effektiva arbetsflöden, snabb översättning och korrekt lokalisering som inte skulle äventyra deras berättelse.

Med en uppsättning översättningslösningar – översättningsanslutningar, omvänd proxy och pluginprogram för webben – skulle lokaliseringen av deras innehåll inte innebära något arbete för dem.

Nu lokaliseras nytt innehåll snabbt och enkelt till spanska och publiceras i Aventas digitala kanaler på mindre än en dag, och företaget behöver lägga lite eller inget arbete alls på detta.

Webbplats

https://www.aventa.com/

Bransch

Finans

Typ

Informationsmaterial

Språk som stöds

Spanska

Dela
 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal