Internationella kunder förväntar sig översatta webbplatser. Gör du dem besvikna?

Webbplatslokalisering bör vara ett måste i din globala marknadsförings- och lead generation-strategi.

MotionPoints avatar
MotionPoint

27 december 2017

3 MIN LÄSNING

Globala kunder reagerar positivt när företag betjänar dem online på sina föredragna språk, lokaliserade för deras marknader.

Gör ditt företag det?

Om inte går din organisation miste om ett tillfälle till ökad trafik, engagemang och konverteringar. Du trotsar dina globala kunders förväntningar och saboterar dina chanser att nå internationell framgång.

Behovet och insatserna

Dina globala kunder inte bara vill ha tillgång till översätta webbplatser – de förväntar sig det. Som marknadsförare måste du tänka på webbplatsöversättning som ett måste i din marknadsförings- och lead generation-verktygslåda. Tänk på den allmänna förväntan att varumärken ska finnas på sociala medier. Det är samma sak med webbplatsöversättning. Om du vill lyckas på nya marknader är det nödvändigt.

Varför? Folk vill känna sig förstådda och uppskattade. Kunder har större förtroende för företag som betjänar dem på sina föredragna språk, särskilt när innehållet är lokaliserat för de specifika språkliga och kulturella nyanserna på deras marknad. Människor gillar och reagerar positivt till personlig marknadsföring. Det ökar sannolikheten att de anlitar det företaget.

Kulturellt äkta översättningar visar globala kunder att du bryr dig om dem och förstår deras behov.

Det är viktigt, särskilt för företag som inom en snar framtid ska betjäna en ny online-marknad. I dessa fall är deras varumärke inte särskilt välkänt och de behöver så många konkurrensfördelar som möjligt.

Korrekta, kulturellt äkta översättningar skickar en tyst signal till kunderna att detta inte bara är en opportunistisk affärsupplevelse. Det sänder budskapet att varumärket bryr sig om dem och deras marknad samt förstår deras behov.

Det gamla uttrycket “fiska där fisken finns“ är också tillämpbart för dessa nya marknader. Översätt inte bara din webbplats. Se till att översätta innehållet för sociala medier, mobila enheter, omnikanal, butik och e-post.

Utförande är det viktigaste

Det är enkelt att förstå värdet av en lokaliserad webbplats. Däremot är det svårare att göra det rätt. Vissa företag tror naivt att de kan utföra ett översättningsprojekts tekniska-, operativa- och översättningsarbetsflöden internt. Detta leder ofta till kostnadsöverskridanden, förseningar och underlägsna online-upplevelser. Dessa gör mer skada än nytta för ett varumärke.

Interna tillvägagångssätt för webbplatsöversättning är riskabla, blir lätt felaktiga och gör ofta mer skada än nytta.

Smarta företag använder teknikdrivna lösningar – t.ex. proxybaserade – för att översätta, implementera och driva sina flerspråkiga webbplatser. Kompletta lösningar eliminerar de tekniska och operativa minfält som är förknippade med webbplatsöversättning ... och mycket av kostnaderna också. De medför snabb lansering och hanterar all webbteknik. Överväg:

Teknik: Många företag kan tillhandahålla bra översättningar. Men helt kompletta lösningar är utformade för att hantera all underliggande komplexitet som gör webbplatsöversättningar till en börda för din IT-avdelning.

Utan ansträngning: Kompletta lösningar kräver inga ansträngningar från din sida varken vid lansering eller framåt. All personal, alla processer och all teknik tillhandahålls av leverantören.

Kundanpassad: Många leverantörer försöker att maximera hur mycket du betalar för översättningen. Men de bästa kompletta lösningarna erbjuder sätt att säkerställa din internationella framgång så att du kan fortsätta att lägga till språk och öka din globala räckvidd.

Framför allt är de lingvister som arbetar på dessa byråer bra på att översätta innehåll för dina målmarknader. De har inte bara språket som modersmål, de kan också de kulturella nyanserna på dessa marknader och inköpsvanorna hos de boende.

Dessa översättare vet vad de ska säga och hur man säger det på ett sätt som känns “som en infödd“, samtidigt som de är trogna ditt varumärkes budskap, entusiasm och affärsmål.

Slutsats

Att betjäna dina globala kunder på det språk de föredrar är lika vitalt för ditt företag som alla andra viktiga marknadsföringsmetoder.

Genom att använda en digital first-byrå som kombinerar tekniska lösningar med mänsklig expertis kommer du att få hjälp att hitta publiken som du letar efter i olika media. Du kommer att vinna deras hjärtan och sinne samt viktigast av allt, deras verksamhet och förtroende.

Uppdaterades senast den 27 december 2017
MotionPoints avatar
MotionPoint

3 MIN LÄSNING