3 missuppfattningar om Google Translate

Lär dig varför maskinella översättningsverktyg inte är allt de verkar vara.

Craig Witts avatar
Craig Witt

18 juni 2018

3 MIN LÄSNING

Smarta marknadsförare som du känner redan till värdet av att ha en webbplats på flera olika språk.

Lokaliserade, flerspråkiga sidor skapar förtroende hos globala målgrupper, hjälper ditt innehåll att tas emot väl av nya och olika kunder och signalerar att ditt företag är angeläget om marknaden och dess invånare.

Så det kan vara frestande att snabbt få det överstökat genom att använda ett "gratis och enkelt" verktyg som Google Translate. Den här typen av översättningslösningar kan verka bra vid en första anblick, men det finns en rad missförstånd om hur bra dessa verktyg faktiskt är. Låt oss ta en närmare titt.

Missförstånd nr 1: Det är gratis

Verktyg som Google Translate kostar vanligtvis ingenting och annonseras som "gratis".

Men även om de inte medför några kostnader för själva tekniken dyker utgifterna upp ett senare skede när du måste spendera tid och ja, pengar, för att åtgärda det de levererar.

Maskinella översättningar är helt enkelt inte tillräckligt korrekta för de flesta webbplatser. Översättningarna är vanligtvis fyllda med grammatiska och kontextuella fel och de saknar den kulturella nyans och komplexitet som översättare kan tillhandahålla.

Detta innebär att du så småningom måste granska och ersätta de felaktiga översättningarna för att bibehålla din trovärdighet på den nya marknaden ... eller löpa risken att skada ditt varumärke och rykte. Det är pengar som du slösar bort längre fram på något som verkar "gratis" till en början.

Missförstånd nr 2: Det går snabbt

Gör det själv-verktyg som Google Translate kan verka vara ett snabbt sätt att få en översättning gjord när du behöver få någonting – vad som helst – online för att möta dina kunders förväntningar eller behov.

Det kan verka magiskt. Bara skriv eller ladda upp innehåll och simsalabim har du genast en översättning. Men en kvalitativ översättningsprocess slutar inte med att orden står skrivna på ett annat språk.

En viktig förmåga som programvara saknar är förmågan att urskilja sammanhang. Metoder som Google Translate saknar helt uppfattning om hur ditt innehåll ska vara att läsa för en människa, som exempelvis dina potentiella eller befintliga kunder. Även om programvara kan spotta ur sig översatta ord relativt snabbt kan det skapa större tidsinvesteringar för ditt team i slutändan.

För att säkerställa god kvalitet kommer dina teammedlemmar behöva granska det maskinellt översatta innehållet och justera dess stil och ton för varumärket. Rekrytering av personal inom utveckling kan också behövas om de resulterande översättningarna inte passar i din webbplats design och layout. Detta är resurser som du antingen har eller inte har.

Dessa medarbetare behöver dessutom ständigt vara uppmärksamma på eventuella problem i översättningsprocessen. De måste sedan hantera hela arbetsflödet av att få över innehåll till översättningsmotorn och därefter tillbaka på webbplatsen utan några fel. Det innebär en hel del arbete.

Så bara för att maskiner kan verka erbjuda snabbhet betyder inte det att de snabbt kan leverera bra översättningar.

Missuppfattning nr 3: Det är komplett

Sanningen är att det krävs mycket mer än bara översatt innehåll för att betjäna en global marknad.

När du bestämmer dig för att bli verksam på den globala marknaden innebär det att du förbinder dig att betjäna en ny marknad och nya kunder. Att tillhandahålla innehåll på deras föredragna språk är ett viktigt steg i den processen, men det är långt ifrån det enda.

Du behöver en löpande strategi som säkerställer att dina digitala egendomar – däribland, men inte begränsat till, din webbplats – är anpassade efter de lokala marknaderna som du betjänar och hur innehållet kommer att anpassas till dessa globala målgrupper.

Strategin behöver omfatta allt från innehållshantering till arbetsflöden för översättning och den löpande hanteringen samt underhållet av dina flerspråkiga webbplatser. Och när din globala verksamhet växer och förändras måste dina globaliserade webbplatser göra detsamma.

Google Translate kan inte hantera det.

Den rätta lösningen för webbplatsöversättning kan hjälpa dig att använda rätt verktyg och teknik vid rätt tidpunkt samt utveckla processer och protokoll som hjälper dig att utöka dig webbplats när din verkamhet växer.

Nöj dig inte med en ofullständig och undermålig lösning för webbplatsöversättning genom att enbart förlita dig på billiga och felaktiga maskinella översättningar. Investerar du i en översättningsstrategi som är omfattande gynnas din verksamhet av det i det långa loppet.

Craig Witts avatar
Craig Witt

18 juni 2018

3 MIN LÄSNING