Ring oss på +1-954-421-0890

75 % av de globala kunderna föredrar att göra transaktioner på sitt modersmål.


Genom att nå ut på globala marknader med lokaliserade webbplatser kan ni generera varumärkeskännedom, vinna kundernas tillit och få allt fler konverteringar. MotionPoint hjälper er att effektivt nå ut till dessa kunder genom att erbjuda en rad olika översättningstjänster som passar varje verksamhets behov och budget.

MotionPoints översättningsalternativ


MotionPoint erbjuder webbplatslokaliseringar via lingvister, eller en kombination av lingvister och automatiserad översättningsprogramvara (d.v.s. maskinöversättningar) eller enbart maskinöversättningar.

Alternativ 1: Översättning utförd av människor

MotionPoint har engagerade team med professionella lingvister och redigerare i världsklass som inte bara har djupgående kunskap om kundernas branscher och varumärken, utan även språken och kulturerna på deras internationella marknader.

Dra för mer information

Dra för mindre information

«
»

Fördelarna med mänsklig översättning

Kontextrika översättningar: Lingvister använder sig av kritiskt tänkande och kulturell medvetenhet – vilket programvara inte klarar av – för att leverera budskap som passar varje marknads målgrupp.

Varumärkeston: Översättningar utförda av människor är för närvarande det enda pålitliga sättet att noggrant förmedla ert varumärkes unika och nyanserade ”röst”.

Korrekta varumärkesöversättningar: Mänskliga översättningar fångar andemeningen i er webbplats kreativa innehåll och varumärkets budskap. Endast människor kan förstå och anpassa detta innehåll till kunder på specifika globala marknader.

SEO-fördelar: Översättare är skickliga på att välja de bäst lämpade fraserna i översättning för internationell SEO. Detta är någonting som maskinöversättning för inte klarar av idag.

Tillkortakommanden när människor översätter

Kostnaden:Översättning utförd av människor är dyrare än maskinöversättning. Men MotionPoints unika implementering av innehållstolkning och översättningsminnen eliminerar många kostnader som ofta förknippas med översättning utförd av människor.

Alternativ 2: En hybridmetod

MotionPoint kan kombinera mänsklig översättning och maskinöversättning för att kapa lokaliseringskostnaderna. En idealisk metod kan vara att använda mänsklig översättning för sidor med hög genomströmning där nyans och budskap är avgörande. Maskinöversättningar kan användas för mindre varumärkeskänsligt innehåll, där ordval inte är lika viktigt.

Alternativ 3: Maskinöversättning

MotionPoints erbjudande om maskinöversättning kan vara ett gångbart alternativ för specifikt online-innehåll. Men maskinöversättningar har rent allmänt lingvistiska begränsningar som inte alltid gör dem till det bästa alternativet för högprofilerade områden på er webbplats, som t.ex. startsidor, landningssidor, teknisk dokumentation eller varumärkeskänsligt innehåll.

Dra för mer information

Dra för mindre information

«
»

Fördelarna med maskinöversättning

Kostnader: MotionPoints erbjudande om maskinöversättning är jämförelsevis billigare än deras övriga lokaliseringsalternativ.

Nackdelarna med maskinöversättning

Simplistiska ordval: Maskinöversättningar använder ofta grammatiskt och ordmässigt enkla ord och fraser, vilket kan göra att detaljer i det ursprungliga innehållet går förlorade.

Bristande kontext: Det är ovanligt att kreativt skrivet innehåll överlever processen med maskinöversättning. Maskinlokaliseringar kan duga för enklare saker, men inte mycket mer än så.

Felaktigt varumärkesbudskap: Maskiner ser inte skillnad på ord som används specifikt för varumärket, och kan istället använda generiska ord. Detta påverkar varumärkesintegriteten och enhetligheten.

Ingen redigering: MotionPoint säkerställer låga kostnader genom att inte revidera maskinöversatt innehåll innan det publiceras på er lokaliserade webbplats.

Jämföra våra översättningsalternativ:

Mänsklig översättning

Hybridöversättning

Maskinöversättning

Noggranna
översättningar

Överlägsen översättningsprecision

Översättningskvaliteten kan variera mellan mänskliga och maskinbaserade källor, men den förra har större exakthet än ren maskinöversättning

Använder vanligtvis simplistiska ordval och meningsflöden

Lokalisering

Innehållet kan enkelt anpassas efter regionalt föredragna dialekter och fraser

Översättare kan lokalisera varumärkeskänsligt innehåll som har hög synlighet.

Programvara kan ofta inte uppfatta regionala och dialektala variationer

Enhetlighet för varumärket

Profilerade webbplatsöversättningar som fångar ert företags budskap och röst

Exakt och enhetligt varumärkesbudskap på sidor med hög genomströmning med hjälp av mänskliga översättare

Programvara väljer ofta enklare ord, vilket kan göra varumärkesbudskapet mindre slagkraftigt

Kvalitetssäkring

Kvalitet säkerställs genom redigerare och en granskningsprocess i flera steg

Text från översättare granskas för att säkerställa exakthet

Det sker vanligtvis ingen redigering före publicering

Kostnad

Den expertis inom lingvistisk, kreativitet och redigering som krävs kostar mer än maskinöversättningar

En idealisk kostnadsbesparande kompromiss istället för enbart översättningar utförda av människor

Mer överkomligt pris jämfört med mänskliga översättningar, men översättningarna håller ofta lägre kvalitet

Vi är engagerade i ert varumärke.


MotionPoint väljer teammedlemmar till sina kunder utifrån branscherfarenhet, expertis inom ämnesområdet och hur väl de passar in i varje kunds översättningsprojekt. Ert kundteam arbetar med er under hela projektets gång.

Vår process


Vi levererar översättningar som fångar personligheten hos världens mest varumärkeskänsliga företag.

Läs mer om vår process

Våra kundteam


Se hur några av världens bästa lingvister och tekniker hanterar alla aspekter av ert lokaliseringsprojekt.

Träffa teamet

Vår kvalitet


Vi använder branschledande arbetsflöden för att effektivt lokalisera ert innehåll.

Så här gör vi det
 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal