Vad är webbportalöversättning?


Upptäck värdet av lokaliserade, säkra inloggningsfunktioner och hur ni kan undvika de dyra utmaningar som hantering av dessa kan medföra.

Vad är en säker webbportal?

I sin enklaste form erbjuder webbportaler en centraliserad digital destination där användare kan komma åt personuppgifter, resurser, dokument, applikationer, användarmeddelanden med mera.

Portaler erbjuder anpassade användarupplevelser utifrån personens inloggningsidentitet och åtkomstprivilegier. De samlar ofta användbart innehåll och information från andra system och servrar.

Några vanliga användningsområden för webbportaler är:

privat kontohantering och betalningsfunktioner för kunder
lokaliserade vanliga frågor och kunskapsbaser i syfte att minska kostnaderna för kundsupport
hantering av finansiering, investering, försäkring och tillgångar
informativt innehåll för säljare, distributörer och leverantörer
kundservice eller fältservice, som till exempel schemaläggning av reparationer
detaljhandel eller B2B för försäljning, orderhantering och uppfyllande
HR-funktioner som hantering av löner, introduktion av nya medarbetare, ersättning och utgifter
med mera.

Vad skiljer en webbportal från en webbplats?

Medan webbplatser är offentligt tillgängliga och generellt fokuserar på att locka till sig webbtrafik används webbportaler för att begränsa trafik. De är endast till för medlemmar.

WEBBPLATS WEBBPORTAL
Finns på den offentligt tillgängliga webben med en unik webbadress En privat internetplats som är tillgänglig via en unik adress och ett unikt användarnamn/lösenord
Ingen inloggning krävs Inloggning krävs
Normalt tillgänglig för alla besökare Endast tillgänglig för portalens medlemmar
Innehållet brukar normalt sett inte förändras dramatiskt utifrån användarens identitet Innehållet är unikt för användaren utifrån associerad kontoinformation och gruppmedlemskap/behörigheter​​​​​​​
Generellt sett är inte kommunikation med andra användare möjligt Kommunikationsfunktioner med andra portalmedlemmar eller grupper
Kan ha interaktiva funktioner men hänvisar inte till en personlig databas Interaktiva och personliga funktioner för portalmedlemmar

Webbportaler utvecklas ofta med samma ramverk som används för att skapa webbtjänster vid webbplatsutveckling. Detta är några populära ramverk:

Funktionaliteten och innehållet som visas för portalanvändare beror på användarens tilldelade roll – till exempel normal användare, medarbetare, kund, leverantör eller partner. Företag kan utveckla en portal internt eller prenumerera på lösningar från tredjepartsleverantörer, som till exempel Salesforce Communities.

Inom vilka branscher används webbportaler?

Portaler används ofta av organisationer i följande branscher:

Varför ska jag översätta webbportaler för flerspråkiga användare?

Att investera i säkra inloggningsfunktioner för flerspråkiga kunder är ofta mer kostnadseffektivt än de kostnader för möjligheter som uppstår om man inte lokaliserar dem. Här är några fördelar:

Lägre kostnader för kundsupport

När flerspråkiga kunder inte hittar support och kontoinformation på det språk de föredrar vänder de sig till kundsupportteam. För att hantera denna arbetsbelastning måste man anställa fler tvåspråkiga medarbetare, vilket ökar personal- och supportkostnaderna markant.

Att erbjuda lokaliserat supportinnehåll för självbetjäning (som översatta frågor och svar, kunskapsbaser, chattrobotar etc.) kan minska dessa kostnader betydligt.

Synkroniserad kundupplevelse

Många företag uppdaterar kontinuerligt sina portalwebbplatser med information om nya produkter och modeller, programvarupatcher, installationsguider, reparationsdokument, bruksanvisningar och mer. Det är svårt att lokalisera detta viktiga innehåll lika snabbt som kunderna behöver det.

För de flesta leverantörer av översättningar tar det flera veckor att översätta detta innehåll, vilket innebär att de flesta lokaliserade portaler inte erbjuder den sömlösa, lokaliserade användarupplevelse som de borde.

I stället erbjuder de en klumpig, amatörmässig användarupplevelse med ”blandat språk” som förvirrar internationella kunder och gör dem frustrerade.

Förbättrat engagemang bland de anställda

Portaler erbjuder även säkra digitala upplevelser som ger medarbetare viktig information och stöd. Detta omfattar intern kommunikation, utbildning, löneinformation och mer. När företag har anställda i olika regioner måste dessa upplevelser lokaliseras.

Organisationer som inte erbjuder lokaliserade inloggningsfunktioner för medarbetarna riskerar att få den flerspråkiga personalen att känna sig oviktig eller utanför.

Vilka är de stora utmaningarna vid översättning av webbportaler?

För de flesta ​​​​​​​leverantörer av översättningar är lokalisering av webbportalinnehåll komplicerat, dyrt och tidskrävande.

  1. Dessa leverantörer använder ofta ofullständig teknik som har svårt att identifiera innehåll i JavaScript och komplexa webbapplikationer, vilket är de ramverk och den teknik som ofta används av portaler
  2. Säkerhet, kundintegritet och regelefterlevnad är också viktiga orosmoln eftersom de flesta portaler ger användarna möjlighet att hantera personuppgifter eller tillhandahålla betalningsuppgifter
  3. Den löpande tekniska och operativa komplexiteten som översättning av onlineinnehåll innebär kräver att man väljer en mogen lösning som eliminerar tid och arbete samt sänker kostnaderna

Låt oss titta närmare på de här problemen.

Komplicerade webbapplikationer och dynamiskt innehåll

Många komplexa ensidesapplikationer använder komplicerade beräkningar för att besvara ”Vad händer om?”-scenarion som användare för fram i realtid – som att beräkna kostnader för olika försäkringsalternativ eller fördelarna med att höja en finansiell investering. Dessa komplicerade applikationer drivs ofta av Angular, React och andra ramverk.

Vid projekt inom portallokalisering är det otroligt utmanande att identifiera och exportera översättningsbar text från dessa applikationer samtidigt som man bevarar JavaScript-ramverkets logik. Och när innehållet har lokaliserats måste det sedan integreras i applikationen igen.

Det är väldigt ovanligt – men inte omöjligt – att hitta en leverantör av webbportalöversättningar som på ett pålitligt och korrekt sätt klarar denna tekniskt komplicerade uppgift.

Utmaningarna fortsätter: Många portaler bygger på AJAX-anrop som skapar dynamiskt innehåll som inte ses ”på sidan” och som matas genom antingen JSON eller XML. För portalöversättning måste en leverantör använda sofistikerade JSON- och XML-innehållstolkare för att hitta detta innehåll. Helst ska de även ge kunden möjlighet att välja innehållselement som måste översättas och låta annan text passera genom oöversatt.

Än en gång är det svårt – men inte omöjligt – att hitta en leverantör som översätter webbportaler som klarar av detta på ett pålitligt och korrekt sätt.

Slutligen erbjuder vissa B2B-tjänsteleverantörer varumärkeslösa portalupplevelser som kan anpassas efter deras företagskunder. De flesta översättningstjänster för webbportaler kämpar med att identifiera och översätta allt relevant innehåll även i dessa anpassade upplevelser.

Säkerhet och regelefterlevnad

Att bevara kundernas säkerhet och integritet är en annan utmaning för leverantörer. Det krävs robust teknik som kan översätta innehåll bakom säkra HTTPS-anslutningar och samtidigt lämna kundernas känsliga uppgifter orörda. Det är otroligt viktigt att leverantörens lösning inte ser eller lagrar någon personligt identifierbar information någonstans i systemet.

För att säkerställa regelefterlevnad bör företag som erbjuder webbportalöversättningar även stödja kritiska kvalifikationer som följande:

Tjänsteleverantör på PCI DSS-nivå 1: Leverantörer bör göra årliga säkerhetsbedömningar som genomförs av oberoende kvalificerade PCI SSC-säkerhetsbedömare och uppvisa pågående metoder som följer PCI DSS.

Affärspartner inom HIPAA/HITECH: Översättningstjänster för webbportaler bör även göra oberoende och regelbundna bedömningar för att säkerställa att de följer integritets- och säkerhetsreglerna i HIPAA. Detta inkluderar granskningar för att demonstrera överensstämmelse med HIPAA.

Datakryptering vid överföring: De bör även stödja branschrekommenderade metoder som förlitar sig på säkra krypteringsprotokoll för överföring av data å dina vägnar. De bör även fortsätta att uppgradera sina krypteringsmetoder.

Finns det andra utmaningar i samband med lokalisering av säkra webbportaler?

Utöver översättningsteknik kommer här några andra betydande utmaningar att ha i åtanke när det gäller översättning av säkra inloggningsfunktioner. Följ länkarna för mer information och bästa praxis.

 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal