Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Utvidga din globala räckvidd med makalös hastighet.


Our fast translation services deliver completely localized websites and content in as little as 30 days. It’s all thanks to industry-leading technologies, streamlined workflows, and efficient, dedicated translators.

The high-speed translations you need to drive global business growth.


With MotionPoint’s efficient website translation services—and our ability to translate new content typically within one business day—your organization can gain multiple competitive advantages in global markets.

Fördelen med att vara först på plats

Att komma före konkurrenterna på nya globala marknader online skapar kritiska fördelar när det gäller varumärkeskännedom och kundlojalitet och leder över tid till högre omsättning.

Uppnå globala affärsmål snabbt

Att snabbt uppnå viktiga affärsmål accelererar möjligheterna till avkastning på investeringar. Fler språk genererar också nya sätt att utvidga ditt varumärke till fler marknader.

Undvik skenande kostnader

Our efficient translation process eliminates the expensive delays created by traditional translation vendors. We localize your digital content with no effort required from you.

Translations can be slow and painful. Vår proxybaserade lösning har svaret på det.


Översättning av webbinnehåll och omnikanalinnehåll innebär unika tekniska utmaningar som de flesta leverantörer inte kan hantera. MotionPoints teknik kringgår dessa utmaningar helt och hållet.

Eliminerar komplexa arbetsflöden

Konventionella översättningsmetoder kräver manuella processer och upprepat samarbete med leverantörerna. MotionPoints proxymetod eliminerar dessa steg och accelererar lanseringen med flera månader.

Enkelt skalbar för fler marknader

Vi eliminerar allt det arbete som krävs för att implementera nya webbplatser som når ännu fler marknader. Det tar bara några dagar för oss att lansera webbplatser för marknader med samma språk.

Teknikoberoende lösning

Det flesta översättningslösningar kräver CMS-anslutningar som i sin tur kräver pågående anpassning och utveckling. Vår lösning fungerar direkt och kräver inte mycket IT-arbete.

Stödjer dynamiskt innehåll och JavaScript

MotionPoint lokaliserar JavaScript-applikationer och dynamiskt innehåll som andra tillvägagångssätt inte kan identifiera. Innehållet översätts snabbt och du får en perfekt lokaliserad UX.

Snabba uppdateringar av innehåll

Traditionella översättningsmetoder har svårt att identifiera innehåll i uppdateringar av webbplatser, inklusive text och multimedia. Vi upptäcker och översätter vanligtvis dessa uppdateringar inom en arbetsdag.

Kostnads- och tidsbesparande optimering

Du betalar bara en gång för att få en fras översatt, oavsett hur många gånger den används i innehållet. Vi använder den här översättningen var den än dyker upp – utan extra kostnad.

MotionPoint’s fast translation services get you into global markets quickly.


Andra översättningspartner kan inte lova konsekvent snabba leveranser av lokaliserat digitalt innehåll på grund av konventionella affärsmodeller, ineffektiva arbetsflöden och omogen teknik. Endast MotionPoint garanterar snabb lansering och snabba uppdateringar.

Andra översättningsmetoder

Tröga, gammalmodiga tillvägagångssätt som traditionella leverantörer använder leder ofta till förseningar som förhindrar företag från att snabbt få nya globala kunder:

Dagar som spenderas på att identifiera och få fram innehåll för översättning.

Veckor som spenderas på att vänta på att översättningar ska levereras.

Långsamma, upprepade granskningar av innehåll från leverantörens sida för kvalitet och varumärkesröst.

Time-consuming processes to manually integrate localized content into a website

Upprepning av dessa steg (med flera) varje gång du uppdaterar innehållet på webbplatsen.

MotionPoint’s Approach

Vi garanterar att identifiera, översätta och publicera allt nytt webbplatsinnehåll inom några timmar – inte dagar eller veckor. Normalt inom en arbetsdag:

Innehåll identifieras automatiskt med vår branschledande sökrobot.

Nytt innehåll skickas automatiskt till lingvister för översättning.

Lingvisterna använder på ett kreativt sätt innehållet i en databas för översättningsminnen för att minska översättningskostnaderna.

Lingvisterna lokaliserar sedan innehållet med hjälp av avancerade översättningsverktyg som ger en värdefull live-visning av översättningarna på webbsidan.

Innehållet granskas och publiceras.

A translation solution built for efficiency and speed.


Tack vare robust teknik och kulturell expertis levererar MotionPoint unik kapacitet som andra tillvägagångssätt inte kan – eller vill – tillhandahålla. Med våra konkurrensfördelar får du översättningar i världsklass levererade med branschledande snabbhet.

Engagerade översättningsteam

Samma lingvister översätter din webbplats dag in och dag ut så att du får en konsekvent varumärkesröst över alla språk och marknader. The result is a high-quality and high-speed translation done right the first time.

Avancerade översättningsverktyg

Vårt översättningsprogram ger lingvisterna överblick av sammanhanget på din webbplats. Att inte behöva rätta till problem som kan skada din UX, som till exempel att ha för många översatta ord som ”förstör” sidmallen, sparar tid.

Localized Digital Content

Leverera en komplett lokaliserad kundupplevelse – inklusive sociala medier, e-post med mera. MotionPoint enables you to instantly reuse your quickly translated content at no additional cost.

Branschledande innehållstolkare

Lokalisera alla delar av din engagerande kundupplevelse. Our fast translation services identify content in graphics, multimedia, applications and third-party platforms.

Direkt identifiering av innehåll

Uppdateringar på webbplatsen översätts och publiceras normalt inom en arbetsdag. Our solution automatically recognizes content changes and schedules them for translation, requiring no effort from you.

Databas för översättningsminnen

När du uppdaterar din ursprungliga webbplats identifierar vår teknik fraser som vi redan har översatt. We instantly reuse these translated phrases, which dramatically reduces costs and improves translation speed.

Vi är engagerade i ert varumärke.


MotionPoint väljer teammedlemmar till sina kunder utifrån branscherfarenhet, expertis inom ämnesområdet och hur väl de passar in i varje kunds översättningsprojekt. Ert kundteam arbetar med er under hela projektets gång.

Benefits of the Proxy


Our efficient translation solution reduces costs, complexity, and time-to-market.

Branschledande teknik

Localized Customer Experience


Vi ökar synligheten för din webbplats och ger sömlöst dina globala kunder den rätta lokaliserade kundupplevelsen.

Leverera en relevant kundupplevelse

Our Translation Process


Läs om hur MotionPoint går tillväga för att välja ut skickliga lingvister och tekniker som övervakar ditt översättningsprojekt.

Oöverträffad expertis
 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal