Ring oss på +1-954-421-0890

Översättning av webbinnehåll och digitalt innehåll kräver mer arbete, personal och pengar än du kanske tror.


Lokalisering av webbplatser och digitalt innehåll kräver en oväntad mängd arbetsuppgifter och intressenter, vilket leder till kontinuerligt arbete, dolda kostnader och ett långsamt inträde på nya marknader.

Dessa utmaningar distraherar företag från att underhålla sina ursprungliga webbplatser och annat innehåll, vilket utsätter dem för risker.

Komplexitet

Traditionellt krävs många olika processer utöver översättning för att skapa flerspråkiga webbplatser. Dessa omfattar:

1. Exportera

Exportera innehåll från back-end-system

ExporteraDu måste noga identifiera och sammanställa allt innehåll på webbplatsen för översättning (inklusive text, bilder, multimedia, PDF-filer med mera) innan den flerspråkiga webbplatsen översätts.

2. Skicka

Skicka källfiler till översättare

SkickaDu måste övervaka överföringen av översättningsbart innehåll till interna översättningsteam eller externa leverantörer och sedan hantera processen med att få materialet översatt snabbt och korrekt.

3. Övervaka arbetsflödet

Hantera ett felbenäget översättningsarbetsflöde

Övervaka arbetsflödetDu måste också hantera leverantören, se till att de gör sitt jobb och hantera processen för att bedöma översatt innehåll och säkerställa att det är korrekt, tillförlitligt och lämpligt för varumärket.

4. Ladda upp

Ta emot och kopiera in allt översatt innehåll i systemet igen

Ladda uppDu måste integrera det översatta innehållet i rätt internationell instans av ditt flerspråkiga CMS så att det betjänar rätt global marknad.

5. Testa

Kvalitetskontrollera

TestaDu måste försäkra dig om att det översatta innehållet passar in i etablerade sidmallar och inte ”bryter” sidans layout på grund av ordökning och andra översättningsspecifika problem.

6. Underhålla

Synkronisera dagliga ändringar

UnderhållaDu måste utföra den här komplexa och kostsamma processen om och om igen, varje gång du lägger till eller ändrar innehållet på din webbplats.

Resurser

De flesta företag saknar tillräckligt med personal för att hantera uppgifterna som webbplatsöversättning innebär eller har inte tekniken som behövs. Alternativt har de inte metodiken och expertisen för att klara av allt.

Personal

De flesta företag har inte tillräckligt med, eller har inte råd att anställa mer, IT- och marknadsföringspersonal för att hantera det löpande arbete som webbplatsöversättning medför.

Än värre är att nuvarande anställda redan har mycket att göra och inte kan ta på sig mer arbete.

Teknik

De flesta innehållshanteringsplattformar är inte utformade för att hantera flerspråkiga webbplatser och klarar inte av kraven vid daglig översättning.

Anslutningsprogram kan regelbundet sluta att fungera eller binda företaget till översättningsleverantören.

Expertis

Många marknadsförare har bemästrat konsten att effektivt engagera sin huvudmarknad.

Men de är inte experter på alla globala marknader och kulturer, har inte utvecklat effektiva översättningsarbetsflöden och är inte utbildade i teknikutveckling.

Kostnad

MotionPoint överraskar dig aldrig med missvisande offerter med lågt pris, dolda kostnader eller extra avgifter. Vår affärsmodell är att tillhandahålla operativ effektivitet, kostnadsbesparingar med mera för att hantera dessa vanliga kostnader som kan krossa budgeten:

Oväntad arbetsbelastning

Den totala kostnaden för att hantera en flerspråkig webbplats är högre än vad de flesta tror.

Företag bryr sig ofta inte om att ta hänsyn till kostnaderna för både sina egna anställda och ytterligare resurser.

Förväntade kostnader

Att budgetera för webbplatsöversättning kräver redovisning av projektets omfattning, kostnad per översatt ord, licensavgifter för teknik samt kostnader för teknikintegrering och projektledning med mera.

Dolda kostnader

Leverantörer av översättningar smyger in extra kostnader i fakturor och blåser upp din översättningskostnad.

Företag ställs också inför oväntade kostnader för arbetskraft (som när personal hjälper till med översättningar) och IT-kostnader.

Med MotionPoint behöver du inte anställa fler medarbetare, veta allt om översättning eller bekymra dig över integrering av CMS:er, plattformar och lösningar.

MotionPoint är svaret.


Vi erbjuder en helt komplett lösning för webbplatsöversättning och en integrerad metod för lokalisering av omnikanalinnehåll. Det sparar den tid, de pengar och den energi du behöver för att fokusera på din ursprungliga marknad.

Vidare läsning

Kunder på globala marknader förväntar sig att bli betjänade på det språk som de föredrar. Möt deras behov med en lokaliserad kundupplevelse som skapar internationell tillväxt. Lär dig mer om utmaningarna och möjligheterna:

Det du behöver veta om webblokalisering.


MotionPoint erbjuder material med insikter om komplikationer, utmaningar och kostnader för webbplatsöversättning.  Här är ett av dem.

Lär dig hur MotionPoint gör det.


MotionPoints kompletta tillvägagångssätt eliminerar komplexiteten, arbetet och kostnaden samtidigt som det ger lokaliserade webbplatser i världsklass – snabbt.

Nöjda kunder som betjänar globala marknader.


MotionPoint översätter webbplatser och omnikanalinnehåll för några av världens mest ikoniska varumärken. Se vad vi har gjort för dem.

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal