Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Undvik kaoset, kostnaderna och dröjsmålen med konventionella webbplatsöversättningar.


Projekt inom webbplatslokalisering är mer komplicerade, tidsödande och kostsamma än vad de flesta företagsledare inser. Än värre är att utlokalisering av projektet för med sig sina egna utmaningar för handlaren, så som:

Egennyttiga leverantörer

De flesta leverantörer av översättningar maximerar era översättningsutgifter, de minskar dem inte. Något som börjar som ett billigt alternativ blir ofta allt annat än prisvärt.

Regelmässiga utmaningar

En del leverantörer av översättningar kan inte lokalisera finansiella termer korrekt och de flesta missar att översätta viktigt innehåll på webbplatsen som ska översätta. Dessa misstag kan bryta mot lokala lagar och regler.

FÖRSENAD LANSERING

Traditionell webbplatsöversättning kräver många processer, inklusive manuell innehållshantering. Arbetsuppgifterna läggs på varandra och allt går långsammare. Ett företag kan förlora sin konkurrensfördel.

Överväldigande komplexitet

Det är svårt att översätta webbplatser, och att lokalisera komplexa, säkra portaler för kunder och personal är ännu svårare. De flesta interna team och leverantörer klarar helt enkelt inte av uppgiften och arbetsbördan.

En lösning för optimerad hastighet och besparingar.


Hur väl ni lyckas växa på marknaden beror på en digital närvaro som är skalbar. Förlita dig inte på vilken leverantör som helst för översättning av kundupplevelsen. Här är några skäl till att MotionPoint driver fram resultat – samtidigt som kostnaderna hålls nere.

SNABB LANSERING: Vi översätter, lanserar och driver flerspråkiga webbplatser på bara 30 dagar, vilket snabbt etablerar er flerspråkiga, digitala närvaro.

Optimerad: Vi ökar trafiken, användarengagemanget och konverteringstakterna genom att automatiskt tillämpa bästa praxis inom internationell SEO och förbättra kundupplevelsen.

Prisvärd: I jämförelse med andra leverantörer levererar MotionPoint översättningsbesparingar på minst 20 %. Enligt våra kunder kostar vi minst tre gånger mindre än interna tillvägagångssätt.

BEKYMMERSFRITT: Vår lösning kräver ingen kontinuerlig arbetsinsats från ert team. Vi tillhandahåller all personal, alla processer och all teknik. Innehållet översätts vanligen inom en arbetsdag.

Utvecklad för att spara tid, ansträngning och pengar åt dig.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på er ursprungliga webbplats för att bygga versioner för flerspråkiga marknader. Detta bevarar webbplatsens utseende och känsla och ger korrekta, varumärkesenliga översättningar för alla era kunder.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

Fallstudie: De största bankerna i USA

Sex av de 10 största bankerna i USA använder MotionPoints lösning.

MotionPoint erbjuder finansiella institut ett smidigt och säkert sätt att lokalisera alla affärsområden åt sitt lingvistiskt mångsidiga klientel. Det är därför mer än hälften av de 10 största bankerna i USA använder vårt kompletta tillvägagångssätt.

Läs fallstudien

Andra företag kan tveka inför att ta sig an så många översättningsprojekt samtidigt, men med MotionPoint på vår planhalva fanns det inga tveksamheter.

Chef på ledande

kanadensiskt finansinstitut

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal