Bransch

Finans

Typ

Informationsmaterial

Dela

Varför använder de mest betrodda namnen inom bankindustrin MotionPoint för att driva sin framgång på nya marknader?

Det är ingen hemlighet att webben numera är den mest praktiska servicekanalen för många bankkunder. Det är också den kanal inom branschen med lägst kostnader för att betjäna kunder.

Det är heller ingen hemlighet att många banker anser att den enklaste vägen till intäktstillväxt är en kombination av en större andel av aktuella kunders affärer och att fånga in underbetjänta nischer av nya kunder.

På grund av komplicerade bestämmelser, äldre databaser och system för innehållshantering (som skiljer sig åt mellan olika branscher) är det oerhört svårt att skapa en sömlös kundupplevelse online som driver dessa mål framåt. Om du kombinerar detta med behov av 100 % tillgänglighet och lufttät säkerhet är möjligheten att betjäna flerspråkiga kunder nästan obefintlig.

MotionPoint erbjuder finansinstitut en sömlös och säker process för att leverera alla affärsgrenar – däribland hypotekslån, internetbank, förmögenhetsförvaltning med mera – till sina mångfaldiga kunder. Tack vare MotionPoint kan du släta över alla organisationskanaler, back-end-system och varierande bestämmelser som finns dolda bakom varje bankwebbplats.

Vår teknik sitter "framför" ditt back-end-system, vilket gör det enkelt att betjäna nya kunder på det språk de talar.

Framför allt utnyttjar MotionPoint sina optimeringsfunktioner för att generera trafik och maximera antalet konverteringar på de KPI:er som är allra viktigast – till exempel uppgifter som att öppna ett konto, betala räkningar, skicka kontoutdrag via e-post, hitta en filial och lägga till en ny tjänst.

Resultat

MotionPoints tillvägagångssätt uppfyller rigorösa säkerhetsstandarder, garanterar kundsekretess och bekymmersfri upptid.

Vårt säkerhetsprogram skyddar konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten på informationstillgångar som vi ansvarar för. Vi är hängivna att skydda finansinstituts information med beprövad teknik och flerskiktade skyddsmekanismer.

Vårt tillvägagångssätt uppfyller även rigorösa externa överensstämmelsekrav, som till exempel Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Bransch

Finans

Typ

Informationsmaterial

Dela

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal