Därför är säljarna inte din bästa översättningsresurs

Använder du ditt säljteam som översättare gör du ditt företag en otjänst.

Craig Witts avatar
Craig Witt

08 mars 2018

3 MIN LÄSNING

När du kommer in på en ny global marknad investerar du i enastående säljpersonal. Men om du direkt överbelastar dem med uppgifter utöver deras kärnkompetenser, som webbplatsöversättning, riskerar du företagets framgång – som du ju egentligen försöker säkra.

Dina medarbetare är redan överarbetade

Dina globala säljproffs representerar motorn som kommer att öka tillväxten, intäkterna och förvärvet av nya kunder. De har inte tid med översättning. Se bara på den enorma arbetsbörda som de redan har:

  • Komma underfund med den lokala marknadens unika beskaffenhet och de lokala idealkundernas profil
  • Etablera ett nätverk av relationer och lära sig hur de kan leverera och skapa värden för dessa kontakter
  • Underhålla existerande relationer och samtidigt skapa nya
  • Reda ut den operativa komplexitet som medföljer när verksamheten expanderar till nya regioner, som juridiska aspekter, lokala skillnader i skatt och valuta samt logistiska utmaningar
  • Göra det möjligt för företaget att växa, anställa ny personal och tillgodose nya kunders behov
  • Och mycket mer!

Så även om det kan vara frestande att be din nya regionala personal att ta på sig uppgiften att översätta för dina marknadsföringsteam är det inte ett hållbart tillvägagångssätt. Påfrestningen kommer att knäcka dem, eller så kommer de att leverera undermåliga översättningar på grund av överbelastning, bristande erfarenhet eller både och.

Dina säljare är inga professionella översättare

Eftersom inhemska säljare typiskt sett är modersmålstalare med kännedom om den lokala kulturen verkar det logiskt att lägga till översättning till deras ansvarsområden – i alla fall vid första anblick.

Men verkligheten är mer komplicerad än så. Översättningsuppgifterna kommer att sluka timmar som borde tillägnas försäljning och att öka intäkterna. (Vilket ju är anledningen till att de anställdes från första början.) Innehållsöversättning kan absolut göra nytta för att öka varumärkeskännedomen och värma upp marknaden, men det är långt ifrån försäljningsteamets huvudsakliga jobb.

Genom att göra dem till översättare kommer ditt företag omedelbart att stöta på flertalet utmaningar:

1: Säljare har ingen översättarutbildning. Autentisk och korrekt översättning kräver en specifik uppsättning av färdigheter och erfarenhet. Usla översättningar kan pulverisera varumärkesförtroendet, försämra kundupplevelsen och till och med medföra risker med hänseende på efterlevnad av bestämmelser.

2: Eftersom de är en nyckeltillgång för att driva och fånga upp efterfrågan vid företagets frontlinje är säljare ofta bland de bäst betalda inom företaget. Oftast är professionell översättning mycket bättre – och billigare.

3: Säljare är väldigt upptagna och kan antagligen inte prioritera att översätta en broschyr eller reklamtext för din webbplats. Ditt företag är för dynamiskt för det. Att arbeta med specialiserade översättare är det bästa sättet att säkerställa snabba leveranser i rätt tid, så att du kan få ditt material på marknaden – och till dina kunder – snabbare.

Det finns ingen mall för ett företags globala expansion. Beroende på affärsverksamheten finns det oväntade utmaningar, nyanser av lokal företagskultur och väldigt varierande grad av stöd för regionala team.

Istället för att chansa och hoppas på att team som redan har tunga regionala ansvar levererar användbara översättningar är det bättre att arbeta med ett professionellt översättningsteam. Dessa experter vet hur de får jobbet gjort – snabbt, effektivt och med den lokala expertis som är kritisk för verksamhetens framgång.

Kraften i en översättningsbyrå med digitalt fokus

Det finns bättre saker som dina lokala team kan ägna sin tid åt – och det finns mycket bättre sätt att lokalisera dina marknadsföringstillgångar och din webbplats för globala marknader.

Byråer med digitalt fokus specialiserar sig på de unika utmaningar som webbplatsöversättning innebär, tillhandahåller kraftfulla teknikbaserade lösningar som tar hand om översättningar och operativa ansvar åt dina lokala team. Därmed kan din personal fokusera på sina kärnuppdrag.

Genom att använda en helt komplett proxylösning för webbplatsöversättning kan de fortlöpande utmaningarna att bygga, lansera och hantera lokaliserade webbplatser elimineras. De kan automatiskt upptäcka nytt innehåll när det dyker upp på din primära webbplats och genast vidarebefordra det till lingvister för översättning. De bästa byråerna lokaliserar, redigerar, granskar, kvalitetskontrollerar och publicerar dessa översättningar inom en arbetsdag. De ger dig även åtkomst till det lokaliserade innehållet så att du kan återanvända det som du vill, i de kanaler du vill, utan extra kostnad.

Men bäst av allt är kanske ändå att det under hela projektet praktiskt taget inte krävs någon insats från din personal – oavsett om de är på din primära marknad eller är på plats och säljer på dina globala marknader.

Låt dina säljare sälja

I nya regioner är dina säljare på affärsutvecklingens frontlinje. Deras färdigheter och erfarenhet är fundamentala för att identifiera och engagera nya kunder, bygga varumärkeskännedom och hitta möjligheter att tillhandahålla riktade produkter och tjänster.

Distrahera inte ditt team från sina viktigaste ansvar med besvärliga översättningsuppgifter. Istället bör ditt företag utforska nya metoder som tillhandahåller hands-off-automatisering, hög kvalitet, snabbhet och skalbarhet genom avancerade tekniker.

Craig Witts avatar
Craig Witt

08 mars 2018

3 MIN LÄSNING