Webbplatsöversättning: Enkelheten hos och fördelarna med proxymetoden

När det handlar om att effektivt översätta din webbplats för globala marknader hamnar proxylösningen i topp – varje gång.

Jessica Riveras avatar
Jessica Rivera

16 september 2020

4 MIN LÄSNING

Att tillhandahålla dina internationella kunder med användarvänliga lokaliserade webbplatser kan ge ditt företag ett försprång i den globala konkurrensen. Det kan dessutom förbättra varumärkeskännedomen och förtroendet.

De utgör viktiga faktorer för att nå framgång, särskilt under den första tiden på nya globala marknader. Men det är mer än bara varumärkets trovärdighet som påverkas av dessa översatta webbplatser. Din översatta webbplats måste stötta lokala försäljningsteam, förbättra konverteringsfrekvenser, intäkter från marknaden med mera.

När det står så mycket på spel är det kritiskt att välja ett tillvägagångssätt för webbplatsöversättning som levererar en översatt kundupplevelse i världsklass och, vilket är minst lika viktigt, är kompatibel med din nuvarande och framtida innehållshanteringsteknik, ditt marknadsföringsprogram samt ditt flerkanaliga innehåll.

Den proxybaserade metoden för webbplatsöversättning använder teknik för att dra nytta av din primära webbplats kod och innehåll, vilket gör det enkelt att översätta, implementera och fortlöpande driva flerspråkiga versioner. Generellt anses den vara en av de mest eleganta och enkla lösningarna på marknaden.

Proxybaserad webbplatsöversättning gör det enkelt att översätta, implementera och fortlöpande driva flerspråkiga webbplatser.

Därför fungerar proxy-metoden

Många innehållshanteringssystem (CMS) har funktioner som påstås göra webbplatsöversättning enkelt, men sanningen är att de ofta är bristfälliga. Deras flerspråkiga funktioner är inte tillräckligt utvecklade för att klara de prövningar som dagligt översättningsarbete innebär och saknar ofta viktiga översättningsverktyg helt och hållet. Det resulterande översatta innehållet är ofta inkonsekvent och publiceras på webbplatsen på ett sätt som “bryter“ sidmallarna. Detta resulterar i ett amatörsmässigt utseende och känsla – vilket skadar varumärket.

Som kontrast fungerar proxy-metoden för översättning av webbplatser oberoende av ditt CMS. Det svarar direkt på användares förfrågningar och presenterar en adekvat lokaliserad kundupplevelse på deras föredragna språk. Denna säkra lösning kan användas med alla verktyg, hantera alla webbplatser och läsa alla programmeringsspråk. Och eftersom den är oberoende av ditt CMS är migreringen när du byter plattform mycket smidig.

Resultatet är en snabb, smidig, optimerad webbplatsupplevelse som besökare kan avnjuta utan frustration. De bästa proxylösningarna tillhandahåller även andra fördelar, såsom:

En gång för alla-översättningar

Framstående proxy-lösningar känner igen fraser som redan har översatts på en lokaliserad webbplats och använder de översättningarna automatiskt utan att det kostar extra för kunden. Översätt en gång, betala en gång, publicera överallt.

Intelligent förändringsidentifiering

Ändringar som görs på din primära webbplats, som nytt eller uppdaterat innehåll, upptäcks och skickas automatiskt för översättning utan att du behöver meddela detta.

De bästa proxy-baserade lösningarna kan användas med alla verktyg, hantera alla webbplatser och läsa alla programmeringsspråk.

Eliminering av separata webbplatser

Eftersom proxy-lösningen för översättning använder koden från webbplatsen för den primära marknaden för att dynamiskt visa översatt innehåll för globala användare behöver du aldrig agera värd för eller hantera separata lokaliserade webbplatser.

Effektiv översättning av externt innehåll

De bästa proxylösningarna kan översätta innehåll från tredje part, grafik, multimedia och applikationer, vilket säkerställer friktionsfria användarupplevelser under hela deras besök på din webbplats.

Oberoende funktionalitet oavsett CMS

Proxylösningen förbättrar effektiviteten hos ditt CMS istället för att ersätta den. Du kan fortsätta investera i ditt nuvarande CMS, eller byta helt och hållet, utan att dina flerspråkiga webbplatsers prestanda påverkas.

Snabb lansering

De bästa proxylösningarna arbetar snabbt och får dina webbplatser i drift på så lite som 30 dagar.

Snabbtestar på nya marknader

Med en proxy-metod kan ditt företag testa nya marknader till en låg eller ickebefintlig risk. Du kan översätta delar av din webbplats för en tillväxtmarknad för att bedöma kundernas intresse av dina produkter och tjänster. För detta krävs inte mycket tid eller pengar.

Proxy-lösningar varken konkurrerar med eller ersätter ditt CMS. De gör ditt CMS och dina marknadsföringssatsningar effektivare.

En komplett lösning minskar den operativa komplexiteten och den totala kostnaden.

Traditionellt har skapandet av flerspråkiga webbplatser krävt många olika processer utöver översättning, som att exportera innehåll från back-end-system, skicka källfiler till översättare, hantera översättningsarbetsflödet, ta emot och kopiera in det översatta innehållet i ditt system, kvalitetstesta och synkronisera dagliga ändringar samt därefter upprepa hela proceduren för varje språk.

Detta leder till kostnader som ofta är mycket högre än vad man från början uppskattat.

Traditionella metoder för webbplatsöversättning innebär en större ansträngning – och mycket högre kostnader – än vad de flesta förväntar sig.

Av de proxy-baserade lösningarna på marknaden är det bara helt kompletta lösningar som fullständigt eliminerar dessa kostnader och åtgärder på kundens sida. Endast kompletta proxylösningar kan ge följande fördelar:

Teknik

Många företag kan tillhandahålla bra översättningar. Men helt kompletta lösningar är utformade för att hantera all den underliggande komplexitet som gör webbplatsöversättningar till en börda för din IT-avdelning.

Enkel

Kompletta lösningar kräver inga ansträngningar från din sida, varken vid lansering eller därefter. All personal, alla processer och all teknik tillhandahålls av leverantören.

Kundanpassad

Många leverantörer försöker maximera dina kostnader för översättning. Men de bästa kompletta lösningarna erbjuder sätt att säkerställa din internationella framgång så att du kan fortsätta att lägga till språk och öka din globala räckvidd.

Kompletta proxylösningar i världsklass minskar dramatiskt kostnader och ansträngningar, vilket är en extra fördel för mindre marknadsföringsteam.

Slutsats

Beakta leverantörer som tillhandahåller den proxybaserade metoden när du undersöker de lösningar för webbplatsöversättning som finns att tillgå på marknaden. Detta tekniska tillvägagångssätt minskar både din insats och dina kostnader.

De allra bästa leverantörerna tillhandahåller kompletta proxylösningar utformade för att ge dig en enkel upplevelse, dina globala kunder en online-upplevelse i världsklass samt teknik och förfaranden utformade för fullkomlig effektivitet, kostnadsbesparingar och framgång för ditt företag.

Uppdaterades senast den 16 september 2020
Jessica Riveras avatar

Om Jessica Rivera

Jessica bidrar med expertkunskaper inom globala affärer, verkställande ledarskap samt holistisk teambuilding och företagskultur i sin roll som EVP för Global Sales och Corporate Affairs på MotionPoint.  Hon har mer än 15 års erfarenhet av att samarbeta med personer med ledande befattningar på framstående SaaS- och fintech-bolag.

Jessica Riveras avatar
Jessica Rivera

EVP, personal och resultat / Chefsjurist

4 MIN LÄSNING