Se långsiktigt på webbplatsöversättning

Din flerspråkiga webbplats är en levande marknadsföringskanal som förändras med tiden. Du behöver en översättningslösning som utvecklas med dig.

Reagan Evans's avatar
Reagan Evans

06 september 2017

3 MIN LÄSNING

Att precisera dina behov inför ett webbplatsöversättningsprojekt är en blandning av både vetenskap och konst. Ekvationens vetenskapliga sida kräver att du identifierar projektets tekniska och innehållsmässiga krav och förstår dina affärsmål. Klassiska uppgifter för vänster hjärnhalva, alltså.

Men den konstnärliga delen av den här ekvationen, med uppgifter för höger hjärnhalva, är lika viktig. Den kräver inte att du tänker på dina nuvarande behov av teknik och innehåll utan på de du kommer att ha imorgon. Och nästa vecka. Och nästa år. Och om fem år.

Din webbplats är en levande marknadsföringskanal som aldrig är statisk särskilt länge. Dina framtida tekniska och innehållsmässiga behov kommer att vara annorlunda jämfört med hur de ser ut nu. Din flerspråkiga webbplats måste vara lika flexibel som din huvudsakliga webbplats på den primära marknaden och kapabel att utvecklas tillsammans med verksamheten.

Detta innebär att den måste kunna anpassas efter nya prioriteringar, budskap och tekniker så snabbt och sömlöst som möjligt.

Dina översatta webbplatser måste anpassa sig efter lokala köptrender, precis som din huvudwebbplats på den primära marknaden.

Planera för nuet

Naturligtvis måste den lösning för webbplatsöversättning som du väljer tillhandahålla tekniker som på en gång låter dig lansera och sköta en flerspråkig webbsida. Lösningen bör:

  • Tillhandahålla översatt innehåll som återspeglar ditt varumärkes ton och budskap korrekt
  • Förklara omvandlingsprocessen för kunderna på ett effektivt sätt
  • Få dig att snabbt komma in på marknaden
  • Hantera nuvarande och prognostiserade trafiknivåer.

Planera för framtiden

Men din lösning för webbplatsöversättning måste uppfylla mer än bara dina kortsiktiga affärsbehov. Den måste vara tillräckligt kraftfull och flexibel för att på ett elegant sätt tillgodose oundvikliga förändringar av ditt innehåll och dina affärsmål.

Din översättningslösning bör ha mer att erbjuda än att bara tillgodose dina kortsiktiga affärsbehov. Den måste kunna förverkliga dina långsiktiga mål också.

Under denna halvtid, “livet efter lanseringen“, behöver du en lösning som kan hantera följande faktorer:

Enkla fortlöpande uppdateringar

Hur snabbt kan innehållet på din flerspråkiga webbplats uppdateras när du publicerar nytt innehåll på den primära marknadens webbplats? Leveranstider på flera veckor är vanligt, och oacceptabelt. Översättningar som levereras inom ca en arbetsdag är bästa praxis.

Ökad omfattning

Din webbplats räckvidd kommer att växa under kommande veckor och månader. Hur sömlöst kan du med din teknik för webbplatsöversättning lägga till nya sidor, avdelningar och annat innehåll?

Tillägg av nya typer av media och kanaler

Kan din lösning för webbplatsöversättning lokalisera innehåll för nuvarande och framtida digitala kanaler? (Detta inkluderar regionalt populära sociala nätverk långt bortom Facebook, Instagram, med flera). Och hur är det med översättningsbart innehåll inom applikationer på webbplatsen som drivs med JavaScript eller koder som ännu inte uppfunnits?

Expansion till nya marknader

Din affärsverksamhet kommer att expandera för att tillgodose ytterligare globala marknader. Kan din lösning på ett lätt sätt tillhandahålla ännu fler flerspråkiga webbplatser och erbjuda översättningar till ett ännu bredare utbud av språk?

En hållbar lösning när tekniken förändras

Din lösning för webbplatsöversättning bör även ta hänsyn till dina långsiktiga behov och bekymmer. Utöver förändringar i innehåll och omfattning kommer din webbplats utan tvekan att gå igenom viktig teknisk utveckling inom de närmsta åren, inklusive:

  • Omkonstruktion av webbplatsen
  • Uppdateringar av ditt CMS eller din e-handelsplattform
  • Måttliga till signifikanta förändringar av din IT-stack
  • Användning av nya kundnära tekniker eller UX-förbättringar

Din webbplats kanske till och med kommer att byta plattform helt och hållet och migrera från ett system för webbplatshantering till ett annat. Det är en stor sak.

Framstående lösningar för webbplatsöversättning är kompatibla med de tekniker du använder för din webbplats nu – och i framtiden.

Det finns bara ett fåtal lösningar för webbplatsöversättningar som kan hinna med med sådana mindre och större teknologiska förändringar. Och ännu färre kan hantera förändringarna på ett elegant och sömlöst sätt utan att kräva ytterligare insatser eller skötsel från din sida.

Fundera på hur dessa tekniska förändringar kan orsaka störningar för din primära webbplats. Och fundera nu på de exponentiella utmaningar som samma förändringar kommer att orsaka för dina globala flerspråkiga webbplatser. Tänk på att leta efter lösningar som kan lindra dessa besvär istället för att försvåra dem.

Lösningar för nuet och framtiden

Inget svider mer än att förlora intäkter eller möjligheter på den globala onlinemarknaden – särskilt när det är dina egna “förbättringar“ av innehåll eller teknik som i slutändan orsakar störningar på dina flerspråkiga webbplatser.

Tänk inte bara på dina kortsiktiga behov när du granskar olika lösningar för webbplatsöversättning. Tänk på de utvecklingsbaserade (eller ännu större) tekniska förändringar som du kommer att genomföra med din webbplats under de kommande åren.

Leta efter kompletta lösningar som utan ansträngning kan klara av dessa förändringar på ett sätt som inte kräver att du expanderar ditt team eller ändrar dina processer – inklusive din väg till tillväxt på globala marknader och de tekniker du vill använda för att komma dit.

Uppdaterades senast den 06 september 2017
Reagan Evans's avatar

About Reagan Evans

Reagan Evans is MotionPoint's SVP of Sales. He has a strong background in sales and data management and has nearly 10 years of executive level experience in the field. He uses his expertise in global sales, new business development, sales production, and data organization to drive MotionPoint's market expansion and new client acquisition. Evans leverages MotionPoint's industry-leading technology to drive sales and ensure higher customer satisfaction.

Reagan Evans's avatar
Reagan Evans

SVP, Head of Sales

3 MIN LÄSNING