Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

MotionPoints omnikanalmöjligheter för översättning

Lokalisera ditt flerkanaliga innehåll för globala och flerspråkiga marknader samtidigt som du minimerar kostnaderna och den operativa komplexiteten.

Aaron Hakensons avatar
Aaron Hakenson

06 januari 2021

3 MIN LÄSNING

Att lokalisera din webbplats för globala och flerspråkiga marknader är viktigt för att sprida varumärkeskännedom till nya kunder. Men den översatta webbplatsen är bara en av många marknadsföringskanaler du behöver använda om du vill vara säker på att lokalbefolkningen blir lojala kunder.

Det innebär att använda flexibla flerkanaliga översättningar som snabbt kan köras för maximal påverkan - samtidigt som kostnaderna och den operativa komplexiteten minimeras.

Förutom sin branschledande helt kompletta lösning för webbplatsöversättning, erbjuder MotionPoint även två praktiska och flexibla funktioner, TranSend ™ samt ett API för att lokalisera flerkanaligt innehåll för globala marknader.

MotionPoints lösning lokaliserar snabbt omnikanaltillgångar, från sociala medier på den aktuella marknaden till annonser, PDF-filer med utbildningssyfte, försäljningsmaterial för offlinebruk, videoklipp med mera. Och i många fall är dessa översättningar gratis.

Din översatta webbplats är bara en av många marknadsföringskanaler som du kommer att använda för att göra lokalbefolkningen till lojala kunder.

Effektivt genomförande med TranSend

MotionPoints TranSend har förmågan att omedelbart kunna leverera innehåll översatt av en människa som du kan publicera i vilken kanal som helst, och använda som du önskar.

TranSend är ett säkert webbaserat verktyg som vi tillhandahåller MotionPoints kunder.  Tack vare det intuitiva gränssnittet kan vanlig text, HTML eller XML – idealiska format för e-postmallar eller omnikanalinnehåll – användas för översättning.

TranSend jämför det här innehållet mot kundens översättningsminne, en komplett databas med översatt innehåll från kunden. När den hittar inlagda fraser som redan har blivit översatta, skickas dessa fraser omedelbart till kunden.

Eftersom det materialet redan har översatts är det tillgängligt utan extra kostnad. Översätt en gång, betala en gång, använd var som helst.

Kunder kan också skicka in innehåll som ännu inte har översatts. De här tillgångarna lokaliseras och levereras normalt inom en arbetsdag. TranSend är tillgängligt 24/7/365.

En API-lösning som fungerar för dig

MotionPoint erbjuder också ett API för kunder vars behov sträcker sig till lokalisering av PIM:s för globala marknader eller innehåll från ditt marknadsföringsprogram eller andra databaser. Det är lämpligt för flerkanaligt innehåll.

Med vårt API kan du utveckla en integration mellan vår plattform och din, anpassat efter dina unika behov.

Denna tillförlitliga pipeline gör det möjligt för dig att föra över batcher med flerkanaligt innehåll till MotionPoint – antingen manuellt eller programmatiskt – för översättning. Du får normalt översättningarna via ditt API inom en arbetsdag.

Liksom TranSend talar vårt API också till ditt översättningsminne, vilket gör det enkelt att hämta tidigare översatt innehåll för flerkanalsanvändning. Och precis som med TranSend, eftersom du redan har betalat för dessa översättningar, levereras de via API:t utan extra kostnad för dig.

När ditt innehåll har översatts är det tillgängligt utan extra kostnad för varje kanal. Översätt en gång, betala en gång, använd var som helst.

Den perfekta balansen

För den maximala flexibiliteten och kostnadsbesparingen med en flerkanalig översättning rekommenderar vi en smart kombination av MotionPoints funktioner. Använd vår helt kompletta, proxybaserade lösning för att översätta ditt webbplatsinnehåll och vårt API för flerkanaligt innehåll.

Betrakta det här användarfallet där proxy och API fungerar tillsammans: Din globala kund slutför en transaktionskontroll på din lokaliserade webbplats. Det här är när det proxybaserade tillvägagångssättet verkligen fungerar bra. Bakom kulisserna:

  • E-handelsplattformen skickar en begäran om att visa en bekräftelsesida för att visa att ordern är genomförd.
  • MotionPoints server begär denna webbsida på din webbsidas ursprungsspråk.
  • Ursprungswebbservern skickar sidan till MotionPoints server.
  • MotionPoints server levererar sedan den översatta bekräftelsesidan om “order genomförd“ till kunden.

Under tiden upptäcker API:t att en order genomfördes på en översatt webbsida. Det hanterar översättning av innehåll som inte är webbsidor:

  • Ursprungswebbservern skickar innehållet i “orderbekräftelsemejlet“ till MotionPoint.
  • MotionPoint skickar tillbaka det översatta e-postinnehållet till ursprungsservern.
  • Den globala kunden mottar på ett sömlöst sätt det översatta bekräftelsemejlet.

Vår kompletta proxy effektiviserar arbetet på din flerspråkiga webbplats med så mycket teknisk automatisering som du är bekväm med. Vårt API tillhandahåller en överblick på den plats där du behöver det mest: i flerkanaliga tillgångar, paketerade och publicerade på ett sätt som du känner passar bäst för dina nya kunder.

Och som alltid är tidigare översatt innehåll alltid tillgängligt för användning utan kostnad. Detta gör att du kommer ut på marknaden snabbare, samtidigt som du sparar pengar.

Slutsats

Tänk på att marknadsföring mot globala och flerspråkiga kunder börjar med en lokaliserad webbplats – men det slutar inte där. För att öka synbarheten och dina intäkter på marknaden bör ditt marknadsföringsinnehåll vara lokaliserat och allmänt tillgängligt i de sociala kanalerna och andra online- och offline-kanaler.

MotionPoints mångsidiga och prisvärda API och flerkanaliga översättningskapacitet kan lokalisera varje marknadsföringstillgång som du har, i vilket medium eller vilken kanal som helst, för att maximera varumärkeskännedom och konverteringar – speciellt när de används i kombination med vår unika och kompletta proxybaserade metod.

Uppdaterades senast den 06 januari 2021
Aaron Hakensons avatar

Om Aaron Hakenson

Aaron Hakenson är ansvarig för all försäljning och go to market-verksamhet på MotionPoint. Han har 15 års erfarenhet av ledarskap i översättningsbranschen och driver MotionPoints försäljnings- och marknadsföringsfilosofier​​​​​​​. Aaron har en gedigen meritlista när det gäller att implementera och utveckla strategier för att påskynda ökning av omsättningen och kundnöjdhet.

Aaron Hakensons avatar
Aaron Hakenson

Senior VP för Sales och Account Management

3 MIN LÄSNING