Är engelska fortfarande internets ”lingua franca”?

Under många år har företag betjänat globala konsumenter med webbplatser endast på engelska. Har det blivit fel hela tiden?

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

04 november 2020

3 MIN LÄSNING

Språk förbättrar kontakten mellan människor och formar våra dagliga liv på kraftfulla sätt – både i den verkliga världen och på webben. På den globala marknaden har kunder mer förtroende för och spenderar mer pengar på webbplatser som talar deras föredragna språk.

Många stora företag börjar först nu förstå den centrala roll som språk spelar för globala kunder på webben. Det styr inte bara våra konversationer och beteenden på webben, utan det begränsar också vilken information vi får tillgång till.

Kunder har mer förtroende för och spenderar mer pengar på webbplatser som talar deras föredragna språk.

För tjugo år sedan kom forskare fram till att omkring 80 % av innehållet på internet var publicerat på engelska. Detta är inte överraskande med tanke på att internet ursprungligen utvecklades i USA och Storbritannien och snabbt blev etablerat i dessa länder.

Idag behöver företag mer än bara engelska webbplatser om de hoppas få en effektiv kontakt med globala kunder. Internet och världen har förändrats radikalt sedan mitten av 90-talet. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga måste företagen hålla takten.

Det var då, det här är nu

Den dramatiska ökningen av tillgång till internet under det senaste decenniet har i hög grad påverkat innehållet på webben. The number of Internet users worldwide is around 5 billion, up nearly ~126.24% from the 2.21 billion users reported in 2015.  Mycket av denna tillväxt sker på tillväxtmarknader där engelska talas som ett andra eller tredje språk, om alls.

Mellan mitten av 90-talet och mitten av 2000-talet minskade engelskt innehåll från 80 % till omkring 45 % av det totala innehållet på webben. Några experter menade att det var mindre än 40 %. Denna trend drevs av det globala införandet av mobil- och smartphone-teknik samt framväxten av sociala medier.

En studie från 2011 visade att antalet webbsidor som inte var på engelska ökade kraftigt under decenniet, särskilt på arabiska, ryska, kinesiska och spanska. Kinesiska är för närvarande det näst vanligaste språket som används online. Det har ökat med häpnadsväckande 2 227 % sedan år 2000. Spanska representerar en tredjedel, medan arabiska är en snabbväxande fjärdedel.

Den minskande andelen engelskt innehåll är uppenbar på sociala medier. Kina och Indien leder för närvarande i världen i fråga om användning av internet och sociala medier. År 2023 kommer nästan hälften av Kinas befolkning att använda sociala nätverk. Kina är inte en engelskspråkig marknad och i Indien är det nästan 90 % av invånarna som inte talar engelska.

Studier visar att ungefär hälften av alla Twitter-inlägg är skrivna på andra språk än engelska – japanska, spanska, portugisiska och indonesiska är de mest aktiva konsumenterna.

Användningen av sociala medier är mycket hög på globala marknader där engelska inte talas i stor utsträckning.

Affärspåverkan

Detta ständigt utvecklande språkliga landskapet har en kraftfull påverkan på global online-verksamhet. Enligt en undersökning från 2006, utförd av Common Sense Advisory, var 73 % av respondenterna mer benägna att köpa på sitt modersmål. Åtta år senare genomförde gruppen en studie i större skala. Kundernas efterfrågan hade ökat till 75 %.

Undersökningen från 2014 fann att nästan 60 % av respondenterna antingen ”lägger mer tid på webbplatser på sitt eget språk än på engelska eller helt och hållet bojkottar engelskspråkiga webbadresser”. Dessutom uttryckte globala konsumenter en villighet att betala mer för artiklar om den beskrivande informationen var på deras föredragna språk.

Denna trend sträcker sig bortom tillväxtmarknader. En studie från 2011 om europeiska online-konsumenter avslöjade att när man får välja valde 90 % av respondenterna alltid sitt eget språk. Nästan 20 % uppgav att de aldrig besöker webbplatser som inte finns tillgängliga på deras språk.

Mer än 40 % uppgav att de aldrig köper produkter och tjänster på andra språk.

Avslutande ord

Budskapet är tydligt: engelska har inte varit internets lingua franca på många år, och allt eftersom internet-användning fortsätter att öka över hela världen kommer innehåll på andra språk än engelska att bli allt viktigare för företag.

För att fortsätta vara globalt konkurrenskraftiga måste företag i alla branscher tillhandahålla online-upplevelser som är anpassade för marknaden, på kundens språk och tillgängliga för lokala konsumenter på deras val av enheter. Att tillämpa dessa bästa praxis är grundläggande för att uppnå internationella affärsmässiga framgångar.

Uppdaterades senast den 04 november 2020
Veronica Pastuchs avatar

Om Veronica Pastuch

Under sin 15-åriga karriär har Veronica Pastuch lett diverse framgångsrika, flerkulturella team inom webbplatslokalisering och därigenom själv direkt bidragit till översättning, lansering av och kontinuerlig support åt över 1 500 flerspråkiga webbplatser. Detta med ett otvetydigt engagemang för högsta kvalitet och nöjda kunder.

Veronica Pastuchs avatar
Veronica Pastuch

EVP för översättningar

3 MIN LÄSNING