Är en traditionell byrå tillräckligt bra för ditt webbplatsöversättningsprojekt?

Äldre typer av översättningsbyråer använder äldre arbetsflöden för översättning som fungerar bra för dokument, men inte för webbplatser.

Dominic Dithurbides avatar
Dominic Dithurbide

25 oktober 2017

4 MIN LÄSNING

På grund av bristande kompetens, inblick och rätt teknik kan traditionella översättningsbyråer inte anpassa sig till de unika krav som webbplatsöversättning ställer. Dessa brister resulterar i:

  • En dålig presentation av innehållet på webbplatsen, vilket medför en sämre UX
  • Ineffektiva eller oflexibla arbetsflöden som genererar arbete och kostnader för dig och ditt team
  • En oförmåga att maximera värdet av dina investeringar i översättning

Läs vidare för att upptäcka hur den teknik och erfarenhet som en digital first-byrå erbjuder kan lindra dessa kostsamma utmaningar.

Översättningar i kontext

De flesta traditionella översättningsbyråer använder äldre manuella processer som kan fungera för offline- och dokumentöversättningar, men de är långt ifrån tillräckliga för webbplatsöversättning.

Exempelvis kräver inte översättningar av dokument en iterativ "live-vy" för att kunna kvalitetskontrolleras. Det behövs vid översättning av webbplatser.

Digital first-byråer har rätt teknik för att leverera översättningar som är i kontext. Traditionella byråer har inte det.

Lingvister behöver kunna se hur innehållet "passar in" i en webbsidas mall. Detta gör det möjligt för dem att ändra långa översättningar som kan bryta sidmallar. De behöver också kunna se hur innehållet de lokaliserar påverkas av andra element på sidan, till exempel bilder och dynamiskt laddat innehåll. Några av dessa element, exempelvis bilder, kan också behöva översättas.

Digital first-byråer som är specialiserade på kompletta översättningslösningar har verktygen och synligheten som krävs för att hantera dessa uppgifter. Traditionella byråer har inte det.

En utmärkt och flexibel process

När ditt översättningsprojekt har kommit igång kommer du att inse att det finns några uppgifter kring lokaliseringen som du vill övervaka, samtidigt som det finns många som du inte vill övervaka. (Till exempel är det viktigt att verifiera lokaliserat lagligt eller reglerat innehåll, medan verifiering av översatt produktinformation är mindre relevant.)

Du behöver en byrå som hanterar sådana anpassade arbetsflöden. Traditionella byråer gör sällan det. De försöker placera översättningsuppgifter i ett antingen eller-arbetsflöde, vilket är oflexibelt, ineffektivt och kan orsaka problem.

Fokusera på vad som är viktigast för ditt företag. Att granska oändliga mängder lokaliserat innehåll bör inte höra dit.

Digital first-byråer gör saker på ett annorlunda sätt. Du kan ange för dessa leverantörer specifikt vilket innehåll som du vill granska så tillhandahåller de det. De tar hand om översättning och publicering utan någon ansträngning från ditt team.

Detta gör det möjlighet för dig att fokusera på det som är viktigast för organisationen, utan att belastas med krav på att granska innehåll.

Lokalisering och anpassning

Det räcker inte att bara publicera din webbplats på kundens föredragna språk. Det är också viktigt att tillhandahålla kulturellt autentiska och relevanta översättningar.

Dessa regionspecifika lokaliseringar, med lokalt språk och andra kulturella referenser, kan öka engagemanget och konverteringsfrekvensen på webbplatsen avsevärt.

Anpassat innehåll och meddelandetjänster är bra för affärerna. Digital first-byråer är experter på att skapa detta webbplatsinnehåll för dig.

Traditionella byråer kan ha den språkliga och kulturella kunskapen, men de har sällan den tekniska kompetensen som krävs för att på ett tillförlitligt sätt publicera innehållet på din webbplats. Uppgiften kräver kompetens inom webbteknik, program och kod som de flesta lingvister aldrig har utbildats för och aldrig kommer att göra.

Digital first-byråer är specialiserade inom denna teknik och kan enkelt implementera varumärkes- och affärsfrämjande optimering av innehållet.

Bekräftad specialisering

Traditionella byråer är experter på att översätta tryckt material och annat offline-material. Men digital first-byråer kan göra detta och så mycket mer.

Dina befintliga översättningar – allt ditt företag någonsin har översatt som kan ha lagrats i ett översättningsminne i en databas – kan återanvändas för publicering på din webbplats och vice versa. Det maximerar värdet av din befintliga investering i översättningar.

Digital first-byråer skapar också resurser som ordlistor och stilguider för att kunna säkerställa konsekventa översättningar, liksom ditt varumärkes budskap på din webbplats och i samtliga flerkanaliga tillgångar.

UX och kvalitet i översättningen på webbplatsen

Ansvaret för att säkerställa kvaliteten på webbplatsens översättningar bör ligga på din byrå, inte dig. Men det är inte så de flesta traditionella byråer arbetar.

Kom ihåg att dessa byråer inte har verktygen för "förhandsvisning" som behövs för att kunna kvalitetskontrollera hur översättningarna visas eller förstås på en webbsida. Det skapar stora problem som påverkar UX och stöter bort användare.

Dessa byråer kräver vanligtvis att deras kunder, det vill säga du, tar hand om den iterativa processen att hitta dessa ofullkomligheter och upprepar revisionsprocessen tills byrån får det rätt. Detta tar mycket av din tid och dina resurser.

En traditionell byrå med bristfällig teknik kommer förlita sig på att du gör deras jobb enklare. Digitala byråer med komplett metodik eliminerar din insats.

Vidare saknar traditionella byråer ofta möjligheten att korrekt kunna tolka översättningsbart innehåll för unika webbkomponenter och upplevelser.

Till exempel: Din webbplats kanske använder en ensidig AngularJS-applikation som ändras allt eftersom beroende på användarens beteende på webbplatsen. Känner din traditionella översättningsbyrå ens till var man ska leta efter översättningsbart innehåll?

Det är osannolikt. Det innebär att den besvärliga och tidskrävande bördan att identifiera detta innehåll hamnar på dig och ditt team.

Slutsats

Webbplatsöversättning kräver en tekniskt kunnig digital first-byrås expertis. När du undersöker kompetensen hos din nuvarande översättningsbyrå, fråga dig själv:

  • Fokuserar de på innehåll som ökar användarupplevelsen?
  • Kan de anpassa arbetsflöden för att minimera mitt engagemang, men samtidigt ge mig kontroll när jag behöver det?
  • Har de den tekniska kompetensen som krävs för att anpassa innehåll på webbplatsen till specifika marknader eller regioner?
  • Eliminerar deras teknik och processer operativ komplexitet och arbete för mitt team?

Om inte, överväg att leta efter digital first-byråer som har de webbcentrerade verktygen och expertisen för att kunna leverera bra lokaliserade webbplatser som du behöver för att nå internationell framgång.

Uppdaterades senast den 25 oktober 2017
Dominic Dithurbides avatar

Om Dominic Dithurbide

Dominic Dithurbide är en kreativ, målinriktad marknadsföringschef som har ägnat sin karriär åt översättningsbranschen. Dominic bidrar med kunskaper om global marknadsföring, generering av efterfrågan och strategier för marknadslansering till MotionPoints marknadsföringsteam.

Dominic Dithurbides avatar
Dominic Dithurbide

Marketing Manager

4 MIN LÄSNING