Så underlättar MotionPoints proxy webböversättning för rese- och turistnäringen

Läs om hur MotionPoint tar bort den tekniska och organisatoriska komplexiteten med webbplatslokalisering - och hjälper er att fokusera på att bygga upp er globala verksamhet.

Craig Witts avatar
Craig Witt

11 april 2018

3 MIN LÄSNING

När ni bygger de webbplatser som är med och driver resebranschen i världen, så vet ni att ni måste tala med era kunder – oavsett om de är enskilda resenärer eller affärsresenärer – på det språk som de föredrar.

Men att hålla takten med ett ändlöst webbplatslokaliseringsuppdrag är överväldigande i bästa fall... och fullkomligt omöjligt i värsta fall.

Det är därför ni behöver en partner för webbplatsöversättningen som tar bort all teknisk och organisatorisk komplexitet från processen, och gör det enkelt att organisera, hantera och distribuera era projekt inom webbplatsöversättning.

På så vi kan ni fokusera på att driva trafiken, sköta bokningarna och skapa enastående användarupplevelser. MotionPoint är svaret. Så här gör vi det enkelt.

När ni bemöter globala kunder på nätet, behöver ni tala med kunderna på det språk de föredrar.

Underlätta för er IT-avdelning

Er teknikavdelning har redan tillräckligt att göra. Att belasta dem med besvärliga översättningsprojekt, teknisk integrering och ytterligare utveckling kommer inte vara till hjälp.

MotionPoints proxyöversättningslösning är designad för att avlasta era IT- och tekniska avdelningar helt från dessa uppgifter. Vi hanterar er webbplats översättningsprojekt från början till slut, inklusive identifiering av översättningsbart innehåll, att styra om det till våra expertöversättare och återintegrera det sömlöst på er webbplats, helt utan krävande utvecklingsarbete från era interna avdelningar.

Och oroa er inte för integreringen med er webbplats back end-system. MotionPoints proxymetoder drivs oberoende av er teknikpark. Det betyder att vi sömlöst kan arbeta med ert befintliga CMS, innehållets distributionsnätverk, bokningsmotorer, reservations- och betalningsportaler eller annan teknik utan problem.

Ännu bättre är det att vår lösning kommer fungera med alla framtida plattformar. Omdesigna eller byt plattform för er webbplats när ni vill. MotionPoint håller tempot sömlöst.

Ni bör inte belasta er IT-avdelning med besvärliga översättningsprojekt, teknikintegrering och ännu mer utveckling.

Mer än bara översättning

De flesta översättningsleverantörer ber er att tillhandahålla det översättningsbara innehållet på er webbplats manuellt . Därifrån översätter de innehållet och ger det tillbaka till er manuellt så att ni får återintegrera det på er webbplats.

Detta kräver tid, energi och resurser från era avdelningar, vilket helt enkelt innebär ökade kostnader.

MotionPoint är annorlunda. Vår lösning är helt komplett, vilket innebär att våra team hanterar alla aspekter av översättningsprocessen så att ni ska slippa göra det.

Vi underlättar inte bara den tekniska delen; vi gör hela projektet mindre krångligt för er marknadsföringsavdelning också. Vår lösning innebär också:

  • Att ni får en exakt omfattning av ert projekt
  • Hantering av översättningsprocessen
  • Justering av översättningar eller ordval för att följa era unika designmallar för webbplatsen
  • Ett fortlöpande säkerställande av översättningskvaliteten och er webbplats live-tid
  • Automatisk identifiering och översättning av nytt innehåll allt eftersom det visas på er webbplats.

Vi är verkligen en partner i processen så att ni kan hålla reseverksamheten igång som den är tänkt att fungera: hjälpa människor att boka resor till hela världen.

MotionPoints lösning är helt komplett. Våra team hanterar alla aspekter av översättningsprocessen så att ni slipper göra det.

Mer kompetens

Utöver översättningskompetensen använder MotionPoints team branschens bästa praxis inom internationell SEO och UX för att göra er kundupplevelse så bra den kan bli.

Våra experter ser till att ert översatta innehåll optimeras för globala sökmotorer genom att använda lokaliserade fraser som dyker upp mer frekvent i regionala sökningar. Detta förbättrar era globala webbplatsers SERP ... vilket innebär att ert hårda arbete ger klick, engagemang och bokningar.

Vi kan också anpassa er webbplats UX och innehåll för att tillmötesgå lokala behov. Detta innebär bland annat att använda den jargong som föredras lokalt, publicering av marknadsspecifika bilder och kampanjer och att ha stöd för lokala valutor. Allt detta ökar engagemanget och konverteringarna.

MotionPoints proxyteknologi fungerar också bra med all viktig teknik för marknadsföring och drift som ni använder idag, från A/B-testmotorer för ert innehåll till ert lagerhanteringssystem. Ni kan fortsätta att testa och förfina era kundupplevelser. Era översatta webbplatser kommer att utvecklas sömlöst.

MotionPoints team använder bästa praxis inom internationell SEO och UX för att göra er kundupplevelse så bra den kan bli.

Dessutom kommer allt innehåll som ni har översatt genom oss att lagras i er egen databas med översättningsminnet, vilket innebär att ni lätt kan komma åt och använda innehållet till era flerkanaliga kampanjer och marknadsföring.

Oavsett om ni kör kampanjer i sociala medier för semesterresor, eller dubbeltestar en e-postkampanj som med hjälp av rabatter ska ge fler bokningar under lågsäsong, så kan hela ert lokaliserade innehåll lätt omarbetas med MotionPoints kraftfulla proxy, utan extra kostnader för er.

Slutsats

Med MotionPoints kompletta översättningsproxy blir översättningen av er webbplats för hela er internationella publik precis så enkel som ni behöver ha den.

Ni har en global verksamhet att driva, och resenärer som är beroende av er för att få hjälp att utforma affärsresor eller semestrar snabbt och enkelt på nätet.

Hjälp era kunder på det språk de föredrar och gör det lätt för era arbetsteam, så att ni kan fokusera på det ni gör bäst: att bygga en resewebbplats som är bättre än alla andra.

Craig Witts avatar
Craig Witt

11 april 2018

3 MIN LÄSNING