Guidegrafik: 8 tips för att få ditt lilla marknadsföringsteam att verka mycket större

Öka ditt teams effektivitet genom att ändra inställning till idéutformning och användning av innehåll.

MotionPoints avatar
MotionPoint

11 juni 2018

1 MIN LÄSNING

Marknadsföringsbudgetar och marknadsföringsavdelningar fortsätter att krympa, men förväntningarna på dessa teams prestationer och effektivitet förblir skyhöga. Följ dessa åtta tips för att generera starka resultat med ett litet, smidigt marknadsföringsteam.

MotionPoints avatar
MotionPoint

11 juni 2018

1 MIN LÄSNING