En teknisk titt: Därför är proxymetoden perfekt för webbplatsöversättningen

Här finner du vad företagsledare inom IT och utveckling ska hålla utkik efter i en modern proxybaserad lösning – och varför andra metoder inte räcker ända fram.

Craig Witts avatar
Craig Witt

Den 26 juli, 2018

3 MIN LÄSNING

I takt med att företaget expanderar in på nya globala marknader är det viktigt att presentera webbplatsen och de digitala tillgångarna på deras lokalt föredragna språk. Denna bästa praxis bygger trovärdighet på marknaden, skapar en positiv användarupplevelse online och kommunicerar ditt värdeförslag på ett effektivt och exakt sätt.

Ett proxybaserat förhållningssätt till webbplatsöversättning är ett kraftfullt sätt att ta sig an den här utmaningen på stor skala utan att behöva investera stora resurser – både i personal och kapital – för att bygga lokaliserade webbplatser. Andra metoder, till exempel CMS-kontakter, kan få jobbet gjort till en början ... men de kan inte anpassas i takt med att den primära webbplatsen växer och utvecklas.

Företagsledare inom IT och utveckling ska leta efter följande i en modern och proxybaserad lösning – som kombinerar marknadens bästa teknik med expertis för att ta itu med komplexiteterna i dagens projekt för webbplatsöversättning.

Upptäcka översättningsbart innehåll

Om du har byggt en komplex och dynamisk webbplats för din globala verksamhet är det viktigt att inse att de flesta översättningsmetoder kräver att du ständigt exporterar, taggar, översätter, återintegrerar och justerar innehåll för att passa individuella lokaliserade instanser av webbplatsen.

Denna arbetsbelastning är brutal, felbenägen och dyr.

Leta efter proxybaserade metoder som har utvecklad kapacitet för innehållstolkning. De mest avancerade proxymetoderna kan automatiskt analysera innehåll från alla servrar eller tjänster i världen – till exempel på webbplatsen eller via tjänster från tredje part – upptäcka dess översättningsbara innehåll och direkt förbereda det för översättning.

Arbeta med dynamiskt innehåll

När det gäller lokalisering av dynamiskt innehåll försöker de flesta proxymetoder identifiera utseendet för nya länkar – som ofta genereras baserat på användarspecifik information (till exempel plats, en inloggningsprofil eller via cookies). Detta signalerar att nytt innehåll skapas och att det måste översättas.

Det är ett förlegat och inexakt sätt för att hantera dynamiskt innehåll. Verkligt moderna proxymetoder löser detta genom att konfigurera webbcrawlers som identifierar de faktiska samtalen till servern som används av dessa applikationer, snarare än att förlita sig på att nya länkar skapas.

Denna crawler kan sedan följa det samtalet till servern, hitta nytt innehåll (även dynamiskt genererat innehåll, som t.ex. en anpassad uppsättning av produktrekommendationer) och automatiskt leda det via proxymetoden för översättning – oavsett hur många gånger innehållet förändras.

Innehåll från ensidesapplikationer

Ensidesapplikation är en kraftfull komponent på många moderna webbplatser. Det gör det enkelt att integrera och visa en mycket anpassningsbar och interaktiv upplevelse för användare. De skapar även enorma utmaningar för traditionella och förenklade metoder för webbplatsöversättning.

Det första steget i att översätta innehåll är att identifiera det innehållet, och många tekniker – som t.ex. CMS-kontakter – kan inte ens upptäcka innehåll från en applikations som är skriven i exempelvis AngularJS eller React.

Det är praktiskt taget omöjligt att manuellt importera och granska alla koder som kommer från dessa applikationer för översättningsbart innehåll. Man skulle behöva sortera genom tusentals rader kod för att hitta, tagga och leda lämpligt innehåll via typiska översättningsarbetsflöden.

Men dagens omdefinierade proxytekniker kan göra just det automatiskt tack vare utvecklarnas skicklighet och intelligent programmering. De flesta översättningsmetoder räcker inte ända fram.

... Och mer därtill

Dagens webbplatsupplevelser utnyttjar mycket integrerad teknik för att maximera och optimera den tid användare spenderar på webbplatsen.

Istället för att till exempel använda statiska produktbibliotek utnyttjar många webbplatser idag PIM-tekniker (Product Information Management – hantering av produktinformation) som hanterar stora volymer av produktinformation, lagerdata och specifikationer. Andra använder plattformar för A/B-testning i syfte att optimera innehåll, eller integrerade e-postlösningar för att kommunicera med användare.

Avancerade proxylösningar kan tillhandahålla API:er för att ta emot innehåll från dessa applikationer och integreras sömlöst i översättningsprocessen. Med ett API som sökväg kan proxytekniken

  • identifiera översättningsbart innehåll i integrerad programvara
  • översätta innehållet och sedan lagra det i en särskild databas som kallas för översättningsminnet för framtida bruk
  • använda översättningsminnet och underhålla det översatta innehållet automatiskt när det innehållet begärs i framtiden.

Och eftersom översättningsminnet fungerar oberoende av andra applikationer eller ditt CMS, kan innehåll som du översätter för andra applikationer användas på andra delar av webbplatsen vid behov – eller i andra applikationer som till exempel marknadsförings- och automatiseringsplattformar. Du undviker därför de höga kostnaderna förknippade med dubbel innehållsöversättning.

Slutsats

Du vill bygga den mest personliga och övertygande kundupplevelsen för dina globala kunder. Ska du göra det ofta behöver du utnyttja komplexa webbplatstekniker och applikationer.

Leta efter en leverantör av helt kompletta proxy-översättningar som kan utnyttja både översättarexpertis och teknik för att hantera även det mesta komplexa och föränderliga innehållet.

Detta gör processen för webbplatsöversättning enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv. Och din översättningskapacitet kommer alltid att kunna hålla jämna steg med tempot i din globala verksamhet.

Craig Witts avatar
Craig Witt

Den 26 juli, 2018

3 MIN LÄSNING