10 Goda anledningar att översätta din webbplats

Att betjäna globala kunder online är ett bra sätt för att bibehålla tillväxten ... och lokaliserade webbplatser är det bästa sättet att nå dem på.

Victoria Bloyer's avatar
Victoria Bloyer

03 april 2018

3 MIN LÄSNING

För de flesta företag är det inte bara trevligt att ha en lokaliserad webbplats för att kunna betjäna nya och befintliga kunder online, det är snarare ett måste.

Varför? Det varierar beroende på branschvertikal, befintlig global marknadsandel och andra faktorer, men nästan alla företag har minst ett par goda skäl till att översätta sina webbplatser åt både inhemska och globala kunder. Här har du 10:

1. Du vill expandera varumärkets räckvidd.

Att rikta in sig på globala marknader är ett fantastiskt sätt att bibehålla företagstillväxt, och lokaliserade webbplatser är det bästa sättet att nå ut till dem. De är avgörande för att skapa varumärkeskännedom och utbilda potentiella kunder, distributörer eller partners om varumärket och vad det har att erbjuda samt tillhandahålla engagerande kundupplevelser genom att betjäna nya kunder på deras föredragna språk.

2. Ditt varumärke blir allt mer populärt utomlands.

Ibland föregås du av ditt rykte, och varumärket får en oväntat stark start på en ny marknad. Om du upptäcker oväntat intresse utomlands för dina produkter eller tjänster ska du utnyttja detta genom att översätta webbplatsen. Detta visar att du uppskattar din nya kundbas, och det ger dem en plattform från vilken de kan interagera med varumärket direkt.

3. Du gör redan affärer utomlands.

Om du redan gör affärer utanför din inhemska marknad är det bästa praxis att tillhandahålla lokaliserad information och stöd för internationella kunder. Det är långt mer sannolikt att kunder gör affärer med ditt varumärke när de kan läsa produktbeskrivningar, förstå frakt- och betalningsalternativ samt göra transaktioner på språket de är mest bekväma med.

4. Dina konkurrenter gör det inte än.

Du kan skilja dig från konkurrenterna genom att ha en översatt webbplats. Kommer du in på en ny marknad innan dina rivaler kan det hjälp dig att vinna en marknadsandel snabbare, vilket ger dig möjlighet att sätta standarderna för kvaliteten och tjänsterna som konkurrenterna måste sedan måste leva upp till.

5. Dina konkurrenter gör det redan.

Dina konkurrenter kanske redan betjänar onlinekunder på deras föredragna språk. Du måste också översatta din webbplats för att kunna vara relevant på dessa marknader. Som tur är finns det översättningslösningar som snabbt får in dig på nya marknader, med varumärkesperfekta översättningar som ger dig ett övertag inom användarupplevelse och kundupplevelse.

6. Det krävs enligt lagen.

Ibland är översättning mer än bara bästa praxis. På vissa marknader och i vissa branscher är det ett lagstadgat krav. Uppfyller du inte dessa bestämmelser förlorar du inte bara affärer, utan det leder även till att du får böter.

7. Tillgängliga data föreslår det.

Undersök dina webbplatsanalyser. Varifrån kommer besökstrafiken, utöver från din primära marknad? Ägnar globala besökare tid åt att navigera på webbplatsen, eller försvinner de lika snabbt som de kom? Konverterar de? Kan de konvertera? Besvarar du dessa frågor med analysdata kan det avslöja nya marknader som du kan betjäna bättre med flerspråkiga webbplatser.

8. Du vill ha SEO-fördelarna.

Din webbplats är mer än en plattform där kunderna kan engagera och göra affärer med varumärket. Du kan även skörda SEO-fördelar från onlineinnehåll, vilket stärker sökrankning och organisk trafik. Flerspråkiga webbplatser multiplicerar dessa fördelar. Översatt innehåll är fullt av nyckelord rika på SEO som verkligen underlättar för globala kunder som söker på sina föredragna språk.

9. Du vill ha ökad trafik och ökade intäkter.

Globala kunder som inte läser din webbplats hittar dig inte, och om de inte hittar dig kommer de inte att konvertera. Gör du ditt innehåll tillgängligt på nya språk kommer det att attrahera nya kunder, få din webbplatstrafik att öka och i slutändan leda till konverteringar. Konverteringar behöver inte vara begränsade till transaktioner på webbplatsen. Även icke-transaktionella webbplatser gagnas av översättning i form av ifyllda kontaktformulär, nerladdningsbart informationsmaterial och telefonsamtal till säljrepresentanter.

10. Du vill leverera en kundupplevelse i världsklass.

Att ge dina globala kunder en autentisk onlineupplevelse är den bästa anledningen till att du ska översätta din webbplats, och kan inkludera någon av eller alla ovanstående anledningar.

När du vill göra nya kunder medvetna om ditt varumärke, främja redan befintliga erbjudanden eller göra ett bättre jobb av att betjäna en marknad än dina konkurrenter gör du detta genom att ge globala kunder en kundupplevelse som är lika bra som den din primära webbplats erbjuder. Dina kunder förtjänar inte bara den enastående upplevelsen – de förväntar sig den. Svik dem inte.

Slutsats

Hur många gånger ser du ditt företags behov på den här listan? Om du vill lära dig mer om webbplatslokalisering och hur det kan öka din globala marknadsandel ska du läsa den här snabbstartsguiden om webbplatsöversättning, eller läsa en av våra 101Series-berättelser om hur man hittar rätt översättningslösning.

Victoria Bloyer's avatar
Victoria Bloyer

03 april 2018

3 MIN LÄSNING