Det kan vara riskabelt att skala varumärket globalt.


Webbplatsöversättning kan vara komplicerat. Resevana globala kunder lägger snabbt märke till dåliga översättningar. Detta förstör deras kundupplevelse, och trovärdigheten för ditt varumärke. Några stora utmaningar innefattar:

Felaktigheter

Det krävs lingvister i världsklass – inte billiga maskinöversättningar – för att säkerställa noggranna och autentiska lokaliseringar.

Komplikationer

Att bygga flerspråkiga webbplatser innebär löpande hanteringsinvesteringar inklusive nya processer, arbetsflöden och tekniker.

Försenad lansering

Interna översättningsprojekt kan ta över ett år att lansera och inte räcka till under daglig hantering. Resultatet: Dålig UX och avskräckta kunder.

Hanteringsrisker

Traditionella leverantörer eller intern personal är ineffektivt, vilket ökar riskerna för att varumärket skadas och att det uppstår fel som kan vara svåra att korrigera.

En användarvänlig lösning som ger dig kontroll.


MotionPoint ger dig fullkomlig kontroll över din webbplatsöversättning, samtidigt som du får beprövade arbetsflöden, processer och team i världsklass.

Snabb: Vi lanserar flerspråkiga webbplatser på så lite som 30 dagar. Ändringar i innehållet uppdateras automatiskt inom en arbetsdag.

Autentisk: Vårt kompletta tillvägagångssätt översätter allt online- och flerkanalinnehåll på ett exakt och autentiskt sätt, vilket bevarar varumärkesintegriteten och dess personlighet.

Effektiviserad: Branschledande teknik och arbetsflöden eliminerar inblandning av flera olika avdelningar och gör att minsta möjliga ansträngning krävs från din sida.

Optimerad: Vår teknik gör det möjligt för dig att växa från att ha en till många flerspråkiga webbplatser, samtidigt som du bibehåller en konsekvent användarupplevelse som driver upptäckt och konvertering.

En konsekvent varumärkesupplevelse – över hela världen.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din primära webbplats för att bygga versioner för globala marknader. Detta bevarar varumärkets utseende, känsla och personlighet över hela världen.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

Det visade sig snabbt vara det enklaste och snabbaste tillvägagångssättet att välja en proxy-lösning för översättning av vår webbplats.

Josh Herman

Verkställande direktör, marknadsföring och PR

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal