Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Det kan vara riskabelt att expandera varumärket globalt.


Det kan vara komplicerat att lokalisera kundupplevelsen – däribland webbplatsen, komplexa bokningssystem från tredje part, kundportaler och omnikanalinnehåll. Resevana globala kunder lägger snabbt märke till dåliga översättningar. Detta förstör deras kundupplevelse och trovärdigheten för ditt varumärke. Några stora utmaningar innefattar:

Felaktigheter

Det krävs lingvister i världsklass – inte billiga maskinöversättningar – för att säkerställa noggranna och autentiska lokaliseringar.

Komplikationer

Översättning av kundupplevelsen innebär fortlöpande utgifter för exempelvis nya processer, arbetsflöden och ny teknik.

Försenad lansering

Interna översättningsprojekt kan ta över ett år att lansera och den dagliga hanteringen är svår att upprätthålla. Resultatet: dålig UX och avskräckta kunder.

Hanteringsrisker

Att använda traditionella leverantörer eller intern personal är ineffektivt, vilket ökar riskerna för att varumärket skadas och att det uppstår fel som kan vara svåra att korrigera.

En användarvänlig lösning som ger dig kontroll.


MotionPoint ger dig optimal kontroll över översättningen av er webbplats, ert bokningssystem och digitala innehåll samtidigt som vi erbjuder beprövade arbetsflöden, processer och team i världsklass.

Snabb: Vi lanserar flerspråkiga webbplatser och deras komplexa bokningssystem och kundportaler på bara 30 dagar. Ändringar i innehållet uppdateras automatiskt inom en arbetsdag.

Autentisk: Vårt kompletta tillvägagångssätt översätter allt online- och flerkanalinnehåll på ett exakt och autentiskt sätt, vilket bevarar varumärkesintegriteten och dess personlighet.

Effektiviserad: Branschledande teknik och arbetsflöden eliminerar inblandning av flera olika avdelningar och gör att minsta möjliga ansträngning krävs från din sida.

Optimerad: Vår teknik gör det möjligt för dig att växa från att ha en till många flerspråkiga webbplatser, samtidigt som du bibehåller en konsekvent användarupplevelse som driver upptäckt och konvertering.

En konsekvent varumärkesupplevelse – över hela världen.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din ursprungliga webbplats för att bygga versioner för globala marknader. Detta bevarar varumärkets utseende, känsla och personlighet över hela världen.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

Att välja en proxy-lösning för översättning av vår webbplats visade sig snabbt vara det enklaste och snabbaste tillvägagångssättet.

Josh Herman

Executive Director, marknadsföring och PR

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal