Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Låt inte den digitala lokaliseringens komplexitet ödelägga kundupplevelsen.


De flesta metoder för översättning av webbinnehåll och digitalt innehåll slutar med att förtroendet för varumärket urholkas. Dåliga översättningar och upplevelser på webbplatsen avskräcker internationella kunder – och de kommer vanligtvis aldrig tillbaka. Detta är varför:

Oäkta

Dåliga översättningar signalerar till dina internationella användare att du inte bryr dig om dem. Det stöter snabbt bort kunder och förstör varumärkets image.

Irrelevant

Internationella kunder lägger märke till nära dina marknadsföringsteam missförstår lokala seder eller kulturellt känsliga ämnen. Ditt rykte blir verkligen lidande.

Försenad lansering

Traditionell webbplatsöversättning kräver många processer, inklusive manuell innehållshantering. Arbetsuppgifterna läggs på varandra och marknadsintroduktionen försenas.

Förlorad kontroll

Ofullständiga lösningar för webbplatsöversättning gör att du tappar kontrollen över användarupplevelsen och det intryck du ger inför globala kunder.

Säg vad du menar på globala marknader – utan problem.


MotionPoints tekniker och processer säkerställer att du på ett autentiskt sätt talar kundernas språk. Vi bevarar även integriteten för och enhetligheten i din varumärkesupplevelse.

Optimerad:  Vi tillämpar bästa praxis inom internationell SEO och förbättrar dina webbplatsers UX för att driva kunder till dina globala webbplatser och hålla kvar dem där.

Lokaliserad: Våra överlägsna översättningsprocesser skapar autentiska och relevanta upplevelser för dina kunder, oberoende av var i världen de befinner sig.

Kundanpassad: MotionPoints överlägsna tillvägagångssätt representerar din varumärkesröst alldeles perfekt på globala marknader, och levererar personanpassade kundupplevelser.

Kundupplevelse som vinner anklang: Vår teknik gör det möjligt för varumärkeschefer såväl hemma som utomlands att enkelt skapa marknadsspecifika budskap, kampanjer och mer därtill.

Ge kunder en överlägsen digital upplevelse.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din ursprungliga webbplats, vilket gör att vi kan översätta, implementera och fortlöpande driva flerspråkiga versioner som fungerar på alla dina globala marknader.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

MotionPoints teknik, i kombination med högkvalitativa översättningar, har varit en bekymmersfri lösning för oss.

Josh Herman

Executive Director, marknadsföring och PR

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal