Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Att hantera flerspråkiga webbplatser är både kostsamt och distraherande för ditt team.


Äldre webböversättningsmetoder leder ofta till ökande tekniska utmaningar som IT-teamet måste lösa, ofta under tidspress. Även flerspråkiga CMS-anslutningat kräver fortlöpande insatser för att fungera korrekt. IT-teamet ställs också inför andra problem, som:

BRISTFÄLLIG TEKNIK

Traditionella lösningar kan inte hantera komplicerade webbplatser eller ensidesapplikationer. Deras sätt att kringå problemen får översättningskostnaden att öka explosionsartat och kräver ofta extra insatser för att avlägsnas.

BRIST PÅ FLEXIBILITET

Det är svårt, eller rentav omöjligt, för de flesta lösningar att hålla jämna steg med webbplatsers ständigt växlande teknikstack. Detta leder fortlöpande till tekniska och driftsmässiga problem som IT-avdelningen måste lösa.

OHÅLLBART

De fortlöpande tekniska insatserna som krävs för att göra webbplatsöversättningen effektiv och återanvändningsbar innebär att de flesta tillvägagångssätt blir praktiskt taget omöjliga ur ett långsiktigt perspektiv.

BRISTANDE SKALBARHET

Leverantörer och interna team har ofta svårt att lokalisera stora webbplatser, fortlöpande identifiera föränderligt innehåll och tillförlitligt översätta och implementera innehåll på flerspråkiga webbplatser.

En effektiv lösning som eliminerar IT-teamets arbetsinsats.


Det unika i MotionPoints utbud är dess teknik. Den är utformad för att hantera all den underliggande komplexitet som gör översättning av webbinnehåll och digitalt innehåll till en börda för ditt team.

KOMPATIBEL: Vår lösning erbjuder den mest avancerade proxybaserade tekniken. Den eliminerar behovet av tekniska integrationer och översättningar levereras enkelt till dina flerspråkiga webbplatser.

FRAMTIDSSÄKRAD OCH PORTALREDO: Vår teknik kan hantera alla CMS-system, säkra portalplattformar och programmeringsspråk – och så kommer alltid att vara fallet. Den fungerar även smidigt när du byter plattform.

BEKYMMERSFRI: Endast MotionPoints lösning är helt komplett vid lanseringen och fortlöpande. Vi tillhandahåller all personal, alla processer och all teknik. Lansering och drift är bekymmersfri.

FLEXIBEL: Anpassa projektets alla aspekter, från arbetets omfattning, typ av översättning och antal språk till din grad av inblandning. Du har alltid kontroll.

Undvik tekniska utmaningar med en komplett lösning.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din ursprungliga webbplats, vilket gör att vi kan översätta, implementera och fortlöpande driva flerspråkiga versioner för nya marknader.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

Tack vare MotionPoint lyckades vi göra ett av våra viktigaste tillkännagivanden samtidigt som lanseringen av vår webbplats för den allmänna marknaden. Detta var en viktig händelse för vårt team och MotionPoint levererade mycket goda resultat med kort varsel.

Chef för Digital Content & Localization​​​​​​​

hos en av USA:s 3 största leverantörer av trådlös kommunikation

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal