Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Första intrycken kan avgöra om ditt globala varumärke kommer att bära eller brista.


Det är viktigt att bevara varumärkesintegriteten när du expanderar på internationella marknader. Inkonsekventa budskap förvirrar kunderna, eroderar din trovärdighet och påverkar försäljningen negativt. Ett par av utmaningarna:

Tondöva översättningar

Kunderna räknar med att du ska tala deras språk och leverera kulturellt relevant innehåll. Kundernas förtroende för dig äventyras om du försummar dessa behov.

Ofullständiga funktioner

Flerspråkiga CMS:er saknar stabila funktioner för hantering av översättningar. Detta leder till otydliga och inkonsekventa översättningar över marknaderna.

Missade möjligheter

Du behöver internationell SEO för att skapa varumärkeskännedom som hjälper dina globala säljteam. Men det är inte många tillvägagångssätt som gör det på ett bra sätt – eller tillhandahåller det överhuvudtaget.

Brist på flera kanaler

Ditt varumärke existerar bortom webbplatsen. Du behöver en leverantör som tillhandahåller kompletta översättningar för din webbplats och ditt flerkanaliga innehåll.

Kontrollera ditt globala varumärke på ett enkelt sätt.


MotionPoints teknik och processer säkerställer inte bara att du på ett autentiskt sätt talar dina kunders språk, utan även att du på ett effektivt sätt förmedlar varumärkets röst.

Fantastiska kundupplevelser: Vi gör det möjligt för varumärkeschefer såväl hemma som utomlands att enkelt skapa marknadsspecifika budskap, kampanjer och produktval.

Varumärkesenhetlighet: Lita på att vår överlägsna teknik och våra översättare representerar ditt varumärke på ett autentiskt sätt. Eller kan du använda dina egna översättare. Vi är flexibla.

Anpassat till lokala marknader: Vi tillämpar bästa praxis inom internationell SEO och förbättrar dina webbplatsers UX för att driva kunder till dina globala webbplatser och hålla kvar dem där.

Redo för flera kanaler: Vi gör det möjligt för dig att återanvända översättningar i flera kanaler, från PIM till e-postkampanjer, produktflöden, offline-dokument, sociala medier och så vidare.

Stressfria och överlägsna kundupplevelser.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din ursprungliga webbplats, vilket gör att vi kan översätta, implementera och fortlöpande driva flerspråkiga versioner för globala marknader.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda
Fallstudie
Mer än bara en leverantör.

MotionPoints teknik hanterar konsekvent översättningar för din verksamhet, på så många språk och marknader som du vill.

”MotionPoint har blivit mer än en leverantör för oss”, förklarade en marknadsföringschef nyligen. ”De är en pålitlig partner som vi konsulterar gällande allt som har med webböversättning att göra.”

Läs fallstudien

Med MotionPoint kan jag sova gott om nätterna, medveten om att våra lokaliserade webbplatser går på autopilot, vilket är precis vad vi vill.

Marti Gahlman

Chef för verksamhetsområdet Digital Strategy & Web Services, Master Lock Company

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal