Lär dig mer

Här finns lite annan informationsgrafik som du kan finna intressant.

En global ögonblicksbild av rysktalande

En global ögonblicksbild av rysktalande

Guide Graphic on Digital Translation

Guide Graphic on Digital Translation

Det inflytande som Kanadas fransktalande befolkning har

Det inflytande som Kanadas fransktalande befolkning har

Which Translation Approach is Right for Your Brand?

Which Translation Approach is Right for Your Brand?