Ring oss på +1-954-421-0890

Säkerställer utmärkta översättningar för varje bransch, språk och marknad.

MotionPoint har omfattande arbetsflöden för webbplatslokalisering.

Det krävs mer än bara kompetens för att skapa riktigt bra webbplatsöversättningar. Det krävs även yrkeskunniga med god förståelse för er bransch, era internationella kunder och projektets behov. Och ska de verkligen lyckas måste de ha stöd av väl beprövade processer.

Här är några av våra.

Tilldelning av team

MotionPoint utser ett engagerat team av yrkeskunniga lingvister för att hantera er webbplatsöversättning, varje dag, under hela projektets gång. De lär sig allt de behöver veta om ert varumärke när de samarbetar med era varumärkesexperter (eller er varumärkesansvarige).

Dra för mer information

Dra för mindre information

«
»

Att sätta ihop rätt team

Efter att vi har fastställt projektets storlek, målgrupp och affärsmål, sätter MotionPoint ihop ett översättningsteam och tillsätter följande roller:

Översättare använder kraftfulla översättningsverktyg och referensmaterial för att effektivt lokalisera ert innehåll åt globala kunder.

Korrekturläsare kontrollerar lingvistisk exakthet och det narrativa flödet.

Redigerare säkerställer att det ursprungliga innehållets andemening bibehålls, och att branschens termer har lokaliserats riktigt.

En kvalitetskontrollant granskar sedan översättningarna för att garantera att varumärkets unika röst och ton presenteras på rätt sätt.

De som ansöker till MotionPoints översättningsteam måste fullfölja ett rigoröst certifieringsprogram. Färre än 6 % godkänns. Ännu färre rekryteras. Vår översättningsprocess är ISO 9001- och ISO 17100-certifierad för att hålla högsta möjliga standard.

Teamet översätter kontinuerligt er webbplats, dag in och dag ut, under hela projektets gång.

Kommunikation av prioriteringar och mål

Vid projektets start kommunicerar MotionPoints översättningsteam med er varumärkesansvarige för att identifiera projektets prioriteringar och mål.

Detta tidiga samarbete lägger grunden för en effektiv och noggrann hantering av projektet.

Lokaliserad ordlista och stilguide

Vårt team skapar två verktyg för webbplatsöversättning baserat på er feedback: en lokaliserad ordlista med viktiga termer och en stilguide för företagets varumärkesröst. Vi ber sedan ert team om feedback och godkännande.

Dra för mer information

Dra för mindre information

«
»

Vad är ordlistor och stilguider?

En ordlista identifierar viktiga termer, som t.ex. branschspecifika termer, produktnamn och andra fraser som det är viktigt att vara särskilt uppmärksam på.

En stilguide ger insikter och vägledning för lokalisering av varumärkets ton, röst och budskap.

Innan vi presenterar den lokaliserade ordlistan och stilguiden för granskning av er, kommer vi att granska dem själva för att säkerställa lingvistisk kvalitet och exakthet.

Översättningen börjar

Processen för webbplatsöversättning börjar när ert team godkänner ordlistan och stilguiden. Vi översätter er text, grafik, applikationer, omnikanalinnehåll och annat material.

Dra för mer information

Dra för mindre information

«
»

Översättning av exempelsidor

När ordlistan och stilguiden är färdiga kommer MotionPoints lingvister att översätta ett par exempelsidor som ni får granska. Detta bekantar vårt team med ert innehåll och er profilering.

Det ger även vårt team en möjlighet att utvärdera översättningskvaliteten för ert projekt, och ständigt göra justeringar för att finjustera ordval och fraser. Vi både granskar och betygsätter exempelsidorna noga utifrån flera lingvistiska kategorier.

Dessa exempelsidor skickas sedan till er för granskning avseende exakthet, budskapet och varumärkesrösten.

Granskning

Våra översättningar genomgår en rigorös intern process för kvalitetskontroll. Ni får även möjlighet att ge feedback på vårt arbete. Dessutom får ni se en förhandsvisning av hur ert översatta innehåll visas online innan er lokaliserade webbplats publiceras.

Dra för mer information

Dra för mindre information

«
»

Kvalitetskontroll

Under den här processen granskar våra kvalitetskontrollanter kontinuerligt det översatta innehållet för att säkerställa att alla revideringar har implementerats korrekt.

De granskar även det lokaliserade innehållet för att säkerställa att budskapet, tonen och rösten passar er målgrupp.

Leverans

När processen för kvalitetskontroll är klar publicerar vi er lokaliserade webbplats. I det här skedet inleder MotionPoint ”driftsfasen” med löpande översättningar och hantering av webbplatsen.

Dra för mer information

Dra för mindre information

«
»

Ständiga utvärderingar av översättningen

MotionPoint förstår att innehållet på er webbplats utvecklas med tiden – och det gör även varumärkets stil, röst och ton.

Vi granskar ständigt översättningarna under hela projektets gång, vilket säkerställer att era lokaliserade webbplatser alltid återspeglar den ursprungliga webbplatsens aktuella budskap, röst och ton.

Vi är engagerade i ert varumärke.


MotionPoint väljer teammedlemmar till sina kunder utifrån branscherfarenhet, expertis inom ämnesområdet och hur väl de passar in i varje kunds översättningsprojekt. Ert kundteam arbetar med er under hela projektets gång.

Vår process


Vi levererar översättningar som fångar personligheten hos världens mest varumärkeskänsliga företag.

Läs mer om vår process

Våra kundteam


Se hur några av världens bästa lingvister och tekniker hanterar alla aspekter av ert lokaliseringsprojekt.

Träffa teamet

Våra översättningserbjudanden


Läs om hur våra lokaliseringsalternativ erbjuder rätt balans mellan exakthet, relevans och effektivitet.

Se våra översättningsalternativ
 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal