Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Globala resenärer förväntar sig perfekta och lokaliserade transaktionsupplevelser.


Du har lagt en hel del tid och pengar på att bygga ett varumärke som kunderna litar på. Men traditionella strategier för digital översättning kan skamfila ryktet med bara ett par musklick. Här är ett par orsaker till varför så är fallet:

Felaktigheter

Dåliga översättningar kan skicka signalen till dina internationella användare att du inte förstår dig på eller bryr dig om dem, vilket kan minska dina webbplatskonverteringar drastiskt.

Försenad lansering

Traditionell webböversättning innebär manuell innehållshantering, taggning och IT-utveckling. Arbetsuppgifterna läggs på varandra och får distributionen att gå långsammare.

Begränsad omfattning

Interna team och leverantörer kanske saknar den kompetens eller förmåga som krävs för framgångsrika kundupplevelser, som regionala lokaliseringar och anpassade användarupplevelser.

Missade möjligheter

Du behöver internationell SEO för att levererar den varumärkeskännedom som dina säljteam behöver på globala marknader. Bara ett fåtal tillvägagångssätt gör det bra, eller över huvud taget.

En enkel lösning som får ett positivt mottagande hos globala kunder – och ökar konverteringar.


MotionPoints teknik och processer säkerställer inte bara att du på ett autentiskt sätt talar kundernas språk, utan skapar dessutom en online-upplevelse som skapar försäljning.

Relevant: MotionPoints teknik säkerställer att innehållet är relevant för de globala målgrupper du behöver nå ut till.

Optimerad: Vi tillämpar bästa praxis inom internationell SEO och förbättrar dina webbplatsers UX för att driva kunder till dina globala webbplatser och öka antalet transaktioner.

Snabb: Vi översätter, lanserar och driver flerspråkiga webbplatser – och deras komplicerade bokningssystem och kundportaler – på bara 30 dagar. Löpande ändringar i innehållet uppdateras automatiskt inom en arbetsdag.

Flerkanalig: Vi gör det möjligt för dig att återanvända översättningar i flera kanaler – från PIM till e-postkampanjer, produktflöden, offline-dokument, sociala medier med mera.

Stärk ditt digitala varumärke och öka försäljningen.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din ursprungliga webbplats så att du kan skapa flerspråkiga webbplatser som informerar köpare och ökar den lokala försäljningen.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

Tack vare MotionPoint sköt trafiken på webbplatsen samt engagemanget hos och försäljningen till spansktalande kunder i höjden. MotionPoint är en fantastisk partner.

Maryssa Miller

Chef för verksamhetsområdet Digital and Customer Products, JetBlue Airways

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal