Öka intäkterna medan du expanderar varumärket till nya globala marknader.


Det har tidigare varit komplicerat och arbetsintensivt att skapa och bibehålla flerspråkiga webbplatser. Och kostnaderna skenar när du saknar den interna expertis och de processer som krävs för att ta itu med dessa utmaningar:

Felaktigheter

Interna team och leverantörer av översättningar tillhandahåller sällan kompetens som gör webböversättningar framgångsrika och kostnadseffektiva.

Försenad lansering

Traditionell webböversättning kräver manuell innehållshantering och daglig drift av webbplatsen. Arbetsuppgifterna läggs på varandra och allt går långsammare.

Dyrt

Den totala kostnaden för flerspråkiga webbplatser kan bli mycket högre än väntat – inklusive personal- och teknikutgifter, och prismodeller för volymbaserad översättning.

Komplikationer

Att bygga flerspråkiga webbplatser innebär löpande hanteringsinvesteringar inklusive nya processer, arbetsflöden och tekniker.

En snabb och enkel lösning som stödjer din internationella affärsverksamhet.


Framgången för din globala verksamhet beror på en digital närvaro som växer. Överlåt inte din webbplatsöversättning åt vilken leverantör som helst.

Här är några skäl till varför MotionPoint driver resultat – medan man förblir kostnadseffektiva:

Snabb lansering: Vi översätter, lanserar och driver flerspråkiga webbplatser på så lite som 30 dagar, vilket snabbt etablerar din globala digitala närvaro.

Optimerad: Vi ökar trafiken, användarengagemanget och konverteringstakterna genom att automatiskt tillämpa bästa praxis inom internationell SEO och förbättra kundupplevelsen.

Prisvärd: I jämförelse med andra leverantörer levererar MotionPoint översättningsbesparingar på minst 20 %. Kunderna säger att vi kostar minst tre gånger mindre än interna tillvägagångssätt.

Lokaliserad: Vårt översättningstillvägagångssätt översätter allt online- och flerkanalinnehåll på ett exakt och autentiskt sätt, vilket skapar en autentisk upplevelse för dina globala kunder.

Förbättra försäljningen i dina egna online-kanaler.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din primära webbplats, vilket låter oss översätta, distribuera och löpande driva flerspråkiga versioner för globala marknader.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

MotionPoint är fenomenala på det de gör. De gör saker otroligt enkla för oss och är riktigt duktiga på att hjälpa oss att förbättra resultatet för vår spanska webbplats.

Tony Szatkowski

Senior Digital Consultant, Optimization Technologies,
Southwest Airlines

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal