Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Öka omedelbart kraften i din försäljningsinvestering över hela världen.


Ditt säljteam har lagt många timmar på att bygga ett varumärke som kunderna litar på. Men traditionella metoder för översättning av webbinnehåll och digitalt innehåll kan slå hål på den tilliten – och säljresultaten – med bara ett par musklick. Här är ett par orsaker till varför så är fallet:

Felaktigheter

Intern personal och de flesta leverantörer kan inte leverera de lingvistiska och kulturella nyanser som gör globala webbplatser framgångsrika.

Försenad lansering

Webböversättning kan skapa dysfunktionella dödlägen inom flera avdelningar. Detta försenar marknadsinstroduktionen avsevärt.

Ineffektiviteter

Globala webbplatser kräver ständig operativ och teknisk ansträngning från många interna intressenter. Det kostar tid och pengar.

Komplikationer

Hantering av flerspråkigt innehåll skapar ett omedelbart och fortgående behov av nya processer, tekniker och personal.

En enkel lösning som stärker och förenklar distribution.


MotionPoint skapar ordning i det tekniska och operativa kaoset, vilket säkerställer att du kan maximera dina investeringar – och stärka din säljkraft – på globala marknader:

Hastighet: Vi lanserar flerspråkiga webbplatser på så lite som 30 dagar. Detta påskyndar marknadsintroduktionen, och kan snabbt aktivera dina globala distributionskanaler.

Optimerad: Vi optimerar webbplatsens användarupplevelse. Detta säkerställer att relevanta kunder vet vad du säljer, och hur de hittar dig.

Prisvärd: I jämförelse med andra leverantörer levererar MotionPoint översättningsbesparingar på minst 20 %. Våra kunder säger att vi kostar tre gånger mindre än interna tillvägagångssätt.

Lokaliserad: Vårt tillvägagångssätt översätter ditt online- och flerkanalinnehåll på ett exakt och autentiskt sätt, vilket skapar en engagerande upplevelse för dina globala kunder.

Förbättra försäljning genom dina digitala kanaler.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din ursprungliga webbplats, vilket gör att vi kan översätta, implementera och fortlöpande driva flerspråkiga versioner för globala marknader.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

MotionPoints teknik fungerar så smidigt att den blir en naturlig del av verksamheten. Vi behöver inte ens tänka på den.

Marti Gahlman

Chef för verksamhetsområdet Digital Strategy & Web Services,
Master Lock Company

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal