Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Expandera ditt varumärke – utan att bli tokig.


Översättning av webbinnehåll och digitalt innehåll är komplicerat. De flesta tillvägagångssätt kräver att befintliga team utför en enorm mängd arbete. Detta förvärras när globala kunder omedelbart lägger märke till dåliga översättningar och UX-problem. Andra stora utmaningar innefattar:

Felaktigheter

Det krävs lingvister i världsklass – inte billiga maskinella översättningar – för att säkerställa noggranna och autentiska lokaliseringar av kundupplevelsen.

Komplikationer

Att bygga flerspråkiga webbplatser innebär löpande hanteringsinvesteringar inklusive nya processer, arbetsflöden och tekniker.

Försenad lansering

Interna översättningsprojekt kan ta över ett år att lansera och den dagliga hanteringen är svår att upprätthålla. Resultatet: dålig UX och avskräckta kunder.

Hanteringsrisker

Att använda traditionella leverantörer eller intern personal är ineffektivt, vilket ökar riskerna för att varumärket skadas och att det uppstår fel som kan vara svåra att korrigera.

En enkel tekniklösning som globaliserar din verksamhet.


MotionPoint gör det enkelt att expandera online-verksamheten – och räckvidden för att nå nya målgrupper på internationella marknader utan att du behöver anstränga dig eller oroa dig över tyngre arbetsbelastning.

Optimerad: Vår teknik gör det möjligt för dig att växa från att ha en till många flerspråkiga webbplatser, samtidigt som du bibehåller en konsekvent användarupplevelse som driver upptäckt och konvertering.

Lokaliserad: Vårt kompletta tillvägagångssätt översätter allt online- och flerkanalinnehåll på ett exakt och flytande sätt, vilket får det att i stor utsträckning vinna anklang hos lokala köpare.

Kundanpassad: MotionPoint tillhandahåller förenklade processer, kostnadsbesparingar, snabb lansering och felfri prestanda, så att du på ett effektivt sätt kan öka din globala räckvidd.

Autentisk: Vårt kompletta tillvägagångssätt översätter allt online- och flerkanalinnehåll på ett exakt och autentiskt sätt, vilket bevarar varumärkesintegriteten och dess personlighet.

Engagera globala användare med en överlägsen digital upplevelse.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din ursprungliga webbplats, vilket gör att vi kan översätta, implementera och fortlöpande driva flerspråkiga versioner som fungerar på alla dina globala marknader.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

För oss är internet som mest kraftfullt när vi använder det i stor skala för att driva internationell tillväxt.

Urban Outfitters investerardag

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal