Första intrycken kan avgöra om ditt globala varumärke kommer att bära eller brista.


Det är viktigt att bevara varumärkesintegriteten när du expanderar in på internationella marknader. Inkonsekventa budskap förvirrar kunderna, eroderar din trovärdighet och påverkar försäljningen negativt. Ett par av utmaningarna:

Tondöva översättningar

Kunderna räknar med att du ska tala deras språk och leverera kulturellt relevant innehåll. Det äventyrar tilliten till dig om du ignorera detta.

Komplikationer

Hantering av flerspråkigt innehåll skapar ett omedelbart och fortgående behov av nya arbetsflöden, tekniker och resurser.

Försenad lansering

Interna projekt för webbplatsöversättning kan ta mer än ett år att lansera och sedan inte leva upp till förväntningarna vid den dagliga hanteringen av översättningar.

Riskabelt

Ofullständiga lösningar gör att du förlorar kontrollen över varumärkesupplevelsen, och intrycket du gör på kunderna.

Ett enkelt sätt att behålla global kontroll över varumärket.


MotionPoints teknik och processer säkerställer att du inte bara talar dina kunders språk på ett autentiskt sätt, utan även att du kommunicerar varumärkets röst och personlighet.

Varumärkesenhetlighet: Lita på att våra överlägsna tekniker och översättare representerar ditt varumärke på ett autentiskt sätt. Eller så kan du använda dina egna översättare. Vi är flexibla.

Enkel att hantera: Branschledande teknik och arbetsflöden eliminerar inblandning av flera olika avdelningar och gör att minsta möjliga ansträngning krävs från din sida.

Snabb: Vi lanserar flerspråkiga webbplatser på så lite som 30 dagar. Löpande innehållsändringar översätts inom en arbetsdag.

Optimerad upplevelse: Vi använder oss av bästa praxis inom internationell SEO och förbättrar kundupplevelsen på din lokaliserade webbplats. Detta driver kunder till din webbplats och ökar konverteringstakten.

Säkerställ global varumärkesintegritet utan problem.


MotionPoints teknik utnyttjar koden och innehållet på din primära webbplats, vilket låter oss översätta, distribuera och löpande driva flerspråkiga versioner för globala marknader.

Upptäck vad vi gör – och hur vi är annorlunda

För oss är internet som mest kraftfullt när vi använder det i stor skala för att driva internationell tillväxt.

Urban Outfitters investerardag

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal