Gör inte om era marknadsförare till översättare.

Företag ger ofta sina lokala marknadsföringschefer uppgiften att översätta deras webbplatser för lokala marknader. Det är ett misstag.

Att översätta webbplatser och flerkanaligt innehåll är komplext och krävande, och kräver specialkunskaper - kunskaper som marknadsförarna inte har. Att belasta lokala marknadsförare med översättningsuppgifter kan slå tillbaka på er verksamhet och påverka er internationella tillväxt samt er personals produktivitet.

Lär er att kringgå dessa risker i vår nya e-bok. I den får ni lära er om:

  • De komplicerade och tidskrävande processer som era marknadsförare står inför om ni ger dem uppgiften att översätta er webbplats
  • Hur er webbplats synlighet och lead-genereringsmöjligheter kan komma att ta skada på grund av bristfälliga översättningar
  • Lösningar som flyttar över översättningsansvaret från lokala marknadsförare

Dagens teknikdrivna erbjudanden, som viktiga proxybaserade lösningar, kan minska på tunga och komplicerade arbetsbelastningar för era marknadsförare - och hjälpa dem att fokusera på det som de är bäst på.

Ladda ner den här e-boken som innehåller:

  • Hur ni kan använda er marknadsföringschefs kunskap och tid till marknadsföring, inte översättningar
  • Hur ni undviker riskerna som kan finnas med undermåliga översättningar
  • Hur ni kan säkerställa att innehållet och funktionaliteten på er lokaliserade webbplats är helt översatt

Kom ihåg: Genom att överlåta översättningsuppgifter till professionella lingvister med överlägsen teknologi får ni effektivitet, noggrannhet, snabbhet och skalbarhet ... samtidigt som ni ser till att ert marknadsföringsteam inte mister förståndet.

Ladda ner e-boken
 

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal