Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

Med säkerhet som vår främsta prioritering.


MotionPoint skyddar din information med beprövad teknik och flerskiktade skyddsmekanismer. Vi underhåller, övervakar, testar och uppdaterar ständigt våra system och vår praxis gällande informationssäkerhet.

Bransch- och myndighetsöverensstämmelse


MotionPoint implementerar ett säkerhetsprogram som tillhandahåller flexibla och omfattande säkerhetskontroller för att uppfylla stränga branschkrav.

Tjänsteleverantör på PCI DSS-nivå 1

MotionPoint gör säkerhetsbedömningar årligen via en oberoende PCI SSC-kvalificerad säkerhetsbedömare. Vi uppvisar även löpande praxis som överensstämmer med PCI DSS.

HIPAA/HITECH-affärspartner

MotionPoint genomgår regelbundet oberoende bedömningar för att säkerställa att vi följer HIPAA:s sekretess- och säkerhetsregler. Detta inkluderar granskningar för att demonstrera överensstämmelse med HIPAA.

Fler certifieringar

MotionPoint är en organisation som är certifierad enligt Privacy Shield och följer kraven för överföring av personuppgifter från EU till USA. Vi finns också med i Visas globala register över tjänsteleverantörer.

Dataskydd i världsklass.


Vår lösning för webbplatsöversättning skyddar säkerheten – och bibehåller sekretessen – av våra kunders data.

Lagring av data

MotionPoint lagrar inte personuppgifter för användarna på din webbplats. Vi tillämpar de främsta branschstandarderna i den mån vi stöder behandling av dina data för att skydda detta material.

Datakryptering i transit

Vi stöder branschrekommenderade metoder som förlitar sig på säkra krypteringsprotokoll för överföring av data å dina vägnar. Dessutom uppgraderar vi ständigt våra krypteringsmetoder.

Hantering av tredje part

De partner vi använder för att stödja värdtjänster måste följa våra strikta SLA:er och säkerhetskontroller för att uppfylla branschstandarder och validering av tredje part.

Fortsatt arbetsamhet genom löpande utbildning.


Vår översättningsteknik stöds av kunnig, säkerhetsmedveten personal som är hängivna att skydda dina viktiga affärstillgångar.

Företagsomfattande säkerhetsutbildning

Säkerhet är integrerat i vår HR-praxis. Detta inkluderar granskning av personalen och löpande utbildning i hur man skyddar informationstillgångar. Utbildningen omfattar ämnen som:

Godtagbar användning

Fysisk säkerhet

Dataskydd

Kontohantering

Incidentrapportering

Arbetsplatssäkerhet

Säkerhetspraxis i världsklass

MotionPoint bygger och underhåller robusta driftmiljöer med kompletterande kontrollskikt. Vår metod:

Tar hänsyn till branschrekommenderad praxis

Följer riktlinjer från Center for Internet Security gällande systemskydd

Genomför rutinmässiga uppdateringar och hanterar åtkomst till system

Testar regelbundet system för att identifiera potentiella svagheter

Utbildar regelbundet anställda i angreppsmetoder och hur man undviker dem.

En infrastruktur med säkerhet i näringslivsklass.


MotionPoints geografiskt mångfaldiga värdinfrastruktur ger förstklassigt skydd, redundans och motståndskraftighet.

Fysisk säkerhet

Våra system lagras i säkra servermiljöer som överensstämmer med ISO 27001, SSAE 16 och PCI DSS. Vi övervakar ständigt meddelanden från olika källor och system.

Lokal försäkran

Våra datacenter bemannas alltid av säkerhetsteam. Åtkomst är begränsad till auktoriserad personal och upprätthålls med multifaktorautentisering och kontroller.

Nätverks- och systemförsvar

Vi använder realtidsbaserad nätverksövervakning, vilket inkluderar proaktiv funktionalitet som upptäcker och kontrollerar nätverksrisker. Vi stöder denna aktivitet med ett team som svarar på incidenter 24x7x365.

Säkerhetsgranskning och verifiering

MotionPoint genomför granskningar baserat på branschriktlinjer, som t.ex. PCI DSS och HIPAA. Åtgärder inkluderar granskning av anställda, aktiv övervakning av händelseinformation och säkerhetstester.

Löpande överensstämmelse

MotionPoints webbplatser testas minst en gång varje kvartal för överensstämmelse med branschstandarden PCI mot externa sårbarheter.

Redundans och motståndskraft

Våra datacenter klassas som N+ redundans i överensstämmelse med branschstandarder. Vi upprätthåller robusta beredskapsplaner för alla datormiljöer.

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka ett samtal