Bransch

Sjukvård

Typ

Informationsmaterial

Språk som stöds

Brittisk engelska, franska, ryska, spanska

Dela

MotionPoint gjorde det möjligt för oss att hantera ansökningar om finansiering på flera språk snabbt, konsekvent, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

David Nix

Chief Knowledge Officer på Gavi

Gavi, Vaccine Alliance, är en ideell organisation som för samman offentliga och privata aktörer med målet att ge barn och folk i världens fattigaste länder åtkomst till livsviktiga vacciner. Gavi är baserade i Geneve och fungerar som en kanal för vaccinationsfinansiering åt mer än 70 länder.

Utmaningen

Varje år erbjuder Gavi låginkomstländer att söka stöd från programmet. 2015 ville Gavi flytta sina ansökningsformulär och sin information om finansiering till nätet och möjliggöra ingående och utgående kommunikation med huvudintressenter på tre språk – spanska, franska, ryska. Gavi ville också översätta de icke engelskspråkiga ansökningarna till engelska för att de skulle kunna granskas av Gavis personal samt av organisationens oberoende granskningskommitté som träffas för att gå igenom ansökningar om finansiering.

”Vi ville att våra intressenter, främst statliga hälsodepartement, skulle kunna kommunicera med oss på det språk de känner sig mest bekväma med”, säger David Nix, Chief Knowledge Officer på Gavi. ”Vi kände att det skulle öka engagemanget, uppmuntra till ansökningar av hög kvalitet och i slutänden stöda Gavis vision.”

Gavi är en ideell organisation och behövde därför en lösning som var kostnadseffektiv och skalbar. "Vi lägger en relativt stor del av vår finansiering på att vaccinera barn", förklarade Nix. "Gavi är en effektiv organisation som spenderar en så stor del av sina resurser som möjligt på sitt uppdrag."

MotionPoints teknik skiljer dem från rena översättningsföretag och är en mycket viktig del av det värde de bidrar med.

David Nix

Chief Knowledge Officer på Gavi

Efter en konkurrenskraftig och transparent process anlitade Gavi MotionPoint för att införa en lösning som möjliggjorde översättningar av ansökningar på franska, spanska och ryska till engelska för granskning av Gavis personal och medlemmar i granskningskommittén. Dessutom behövde organisationen översätta sina svar till länder från engelska tillbaka till intressenternas språk. På under 60 dagar levererade MotionPoint också onlineportalen med ansökningsformulär och information på rätt språk.

Resultat

Genom att implementera MotionPoints lösning fick Gavi en effektiv och kostnadseffektiv lösning som anpassas för att möta organisationens behov. ”Om antalet ansökningar och interaktioner online ökar kommer vi enkelt att kunna anpassa översättningen med MotionPoint”, säger Nix. ”Lösningen gör det möjligt för oss att behandla finansieringsansökningar på flera olika språk snabbt, konsekvent, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.” Gavis lösning bidrar även till att förbättra engagemanget hos dess intressenter och deras uppfattning om organisationen. "Språket är en av de faktorer som påverkar vår uppfattning mest", noterade Nix. "Ett av Gavis kärnvärden är att drivas av länder och användningen av lokala språk online gör det möjligt för organisationen att vara mottaglig för olika länders behov. Vi bryter ner barriärer som hindrar oss från att arbeta effektivt."

MotionPoints lösning tillhandahåller en teknisk grund som stödjer Gavis tillväxt. "Att implementera och hantera översättning inom verksamheten är förknippat med en kostnad och den är ofta underskattad", sa Nix. "MotionPoints teknik är en mycket viktig del av det värde de bidrar med."

Det viktigaste av allt är att MotionPoint hjälper Gavi att fullfölja sitt uppdrag genom att göra det enklare för intressenter att ansöka om vaccinfinansiering på sina egna språk. Gavi uppmuntrar länder att ansöka om finansiering samtidigt som de säkerställer bästa möjliga kommunikation med dem.

Bransch

Sjukvård

Typ

Informationsmaterial

Språk som stöds

Brittisk engelska, franska, ryska, spanska

Dela

Tala med oss.

Fråga oss hur vi kan hjälpa dig att växa globalt, på ett enkelt sätt.

Boka in ett samtal