Informera din IT-chef om MotionPoints lösning

Lär dig hur du hanterar de vanligaste frågorna som IT-chefer frågar om MotionPoints lösningar.

Craig Witts avatar
Craig Witt

06 december 2017

3 MIN LÄSNING

You understand the value of localizing your company's website for global markets. Men det är möjligt att inte alla beslutsfattare inom ditt företag delar ditt perspektiv. De kan behöva bli mer övertygade.

I den här nya bloggserien hjälper vi dig att positionera värdet av MotionPoints lösning till olika intressenter inom ditt företag. Denna veckan behandlar vi vanliga frågor och farhågor som din IT-chef kan ha om vårt tillvägagångssätt.

Svar till IT-chefer

Hur mycket extraarbete kommer en flerspråkig webbplats att innebära för mitt team?

Om du hanterar webbplatsöversättningen internt är det både tekniskt och operativt komplext och tidskrävande att hantera den specialiserade teknik och de processer som stöder en flerspråkig webbplats. De ytterligare uppgifter som du kommer att behöva ta hand om kommer antingen att hamna på din att göra-lista eller ta resurser från din primära webbplats.

Till exempel: Du måste konfigurera verktyg och arbetsflöden som identifierar nytt innehåll som publicerats på din primära webbplats, få det översatt och därefter integrera det översatta innehållet i ditt system. Dessa processer händer inte bara en gång, utan fortlöpande.

Dessa specialiserade uppgifter ingår inte i kärnkompetenserna hos din IT-avdelning. Det kommer att leda till ineffektivitet orsakat av ett överarbetat och överväldigat team.

Med andra tillvägagångssätt måste IT-avdelningen upprätta nya, komplicerade verktyg och arbetsflöden. Detta leder ofta till förseningar och ineffektivitet.

Dessutom kommer det arbete som du lägger ner med ett internt tillvägagångssätt att öka exponentiellt beroende på din webbplats komplexitet. Som ett exempel, ju mer dynamiskt laddat eller ju mer innehåll från tredje part som din webbplats använder, desto mer komplicerade och kostsamma kommer dina översättningsprocesser att bli.

MotionPoints kompletta proxy-lösning med effektiv teknik och expertpersonal eliminerar komplex arbetsbelastning associerad med översättning och fortlöpande underhåll av en lokaliserad webbplats.

Din IT-avdelning kan fokusera på att driva och kontinuerligt förbättra din primära webbplats, medan MotionPoint hanterar resten.

Hur kan jag lita på att MotionPoint levererar en lokaliserad webbplats med kvalitet i nivå med vår primära webbplats?

MotionPoints proxy-lösning använder din befintliga kod och befintligt innehåll för att replikera upplevelsen av din primära webbplats. Alla ändringar som görs på den primära webbplatsen, från funktioner till funktionalitet, kommer automatiskt att återspeglas på den översatta webbplatsen.

MotionPoint gör kodändringar endast när du begär dem. Ett exempel på detta kan vara att visa anpassat innehåll för kunder på specifika marknader.

MotionPoints lösning eliminerar IT-arbete genom att använda din webbplats befintliga kod och befintligt innehåll.

Teknisk kvalitetskontroll ingår också i MotionPoints lösning. Dina lokaliserade webbplatser övervakas regelbundet för att:

  • Upptäcka ofullständiga översättningar eller förskjutningar som skapats av översättningsrelaterad ordtillväxt
  • Testa användarupplevelsen och viktiga konverteringsflöden
  • Säkerställa webbplatsens integritet i fråga om övergripande utseende, känsla och funktion
  • Med mera

Tekniska problem hanteras av MotionPoints utvecklingsteam och translation managers. Såvida inte problemet härstammar från din primära webbplats kommer dina IT- eller marknadsföringsteam aldrig att behöva vara inblandade.

Hur säker är MotionPoints lösning?

MotionPoints teknik är utformad och drivs för att uppfylla stränga säkerhetskrav som bland annat PCI DSS och HIPAA/HITECH.

Dessutom lagras aldrig personligt identifierbar information som användarnamn, lösenord och kreditkortsnummer i MotionPoints servrar. All information inmatad av användare skickas genom vår proxy-baserade lösning och sänds som en inläggsförfrågan till kundens back-end-system.

Proxy-lösningen skapar en smidig lokaliserad användarupplevelse, samt fungerar som ytterligare ett säkerhetslager.

Hur påverkar MotionPoints lösning vår tekniksamling och utvecklingsstrategi?

MotionPoints proxy-teknik är mycket flexibel och framtidssäker, utformad för att fungera med vilken teknik och leverantör som helst som du använder nu och i framtiden.

MotionPoints nuvarande kunder har tekniska ekosystem som varierar mellan enkla och slimmade till komplexa och skräddarsydda. Vanliga exempel på teknik som används är Endeca eller Bloomreach för sökfunktionalitet, AWS eller Akamai för CDN, Borderfree för checkout och som CMS används till exempel Sitecore, Hybris, Episerver och Typo3.

Använd vilken teknik du vill, när du vill. De kommer alla att fungera med MotionPoints plattformsoberoende lösning.

MotionPoints lösning passar ihop med vilken teknik du än använder, nu och i framtiden.

Slutsats

När det gäller att översätta, distribuera och driva flerspråkiga webbplatser hanterar MotionPoints kompletta proxy-teknik alla komplexa processer som traditionellt belastar IT-avdelningen.

Den levererar lokaliserade användarupplevelser med kvalitet i nivå med din primära webbplats, den skyddar känsliga data och är kompatibel med all annan teknik som du använder nu och i framtiden.

Om du vill ha mer information som kan svara på din IT-chefs specifika frågor och farhågor, kontakta oss. Vi bokar in ett informationsmöte.

Craig Witts avatar
Craig Witt

06 december 2017

3 MIN LÄSNING