Översättning kan eliminera skillnader vid vaccination mot Covid-19 i USA

Läs mer om hur apotek och andra vårdinrättningar kan minska den växande ”vaccinationsklyftan” bland minoriteter.

 4 min. läsning MotionPoint  08 mars 2021