Fördelen med flera språk i flera kanaler

Att översätta din webbsida är ett utmärkt första steg, men för att främja tillväxt på globala marknader bör du översätta innehållet i samtliga dina kanaler.

 3 min. läsning Aaron Hakenson  30 augusti 2017