Limited Time Offer: Translate 5,000 words every month for free!

De oväntade problemen med webbplatsöversättning

Att lokalisera din webbplats för globala kunder är mycket svårare än det låter, särskilt när du använder interna resurser.

Dominic Dithurbides avatar
Dominic Dithurbide

07 september 2017

3 MIN LÄSNING

När ditt företag expanderar för att betjäna kunder på globala marknader står det klart ganska snabbt att du behöver fullständigt översatta webbplatser för att ta hand om dina nya internationella kunder.

Men för att verkligen lyckas måste du leverera detta översatta innehåll på sätt som är helt sömlösa och omedelbara för dina globala kunder. Såvitt de vet finns inte processen. Det är mycket svårare än det låter, särskilt för företag som vill ta sig an denna utmaning med hjälp av interna resurser.

Det är väldigt komplicerat

Vid första anblicken låter ett internt webbplatsöversättningsprojekt inte särskilt skrämmande. Det är bara att byta det engelska innehållet mot lite annorlunda innehåll, eller hur?

Fel. Traditionellt sett innebar den manuella processen att översätta innehåll på webbplatsen en tidsödande, iterativ process. Den bestod i att exportera innehåll, skicka källfiler till översättare, redigera dessa översättningar för bästa kvalitet, importera innehållet till ditt CMS, utföra tester, publicera med mera.

Översättningsarbetsflöden växer exponentiellt beroende på webbplatsens omfattning och antal flerspråkiga webbplatser som du hanterar.

Det låter skrämmande. Och det gäller bara innehållet på en webbsida. Upprepa den processen för varje sida på din webbplats. Lägg dessutom till eventuella tillägg till webbplatsens omfattning eller anpassningar för specifika marknader. Multiplicera sedan allt det arbetet med antalet flerspråkiga webbplatser som du ska hantera.

Projektens omfattning för webbplatsöversättning är enormt stor, överväldigande och bortom förmågor och resurser bland de flesta interna team. Tänk på de utmaningar du kommer att möta när du lanserar och kontinuerligt driver dina flerspråkiga webbplatser:

  • Har du tillräckligt med personal för att hantera denna nya teknik och de nya processerna?
  • Har din personal den tekniska kompetensen att lansera och underhålla flera flerspråkiga instanser av ditt CMS?
  • Har din personal den språkliga och kulturella expertisen att översätta (och redigera) flerspråkigt innehåll?
  • Har de alla kapacitet att ta på sig dessa uppgifter samtidigt som de sköter sitt heltidsarbete som de redan hanterar?

Intern översättning leder till högre kostnader på lång sikt. Inte bara innebär dessa manuella processer en stor belastning för de involverade, utan de oväntade utmaningarna som uppstår i arbetsflödet kommer att orsaka ytterligare förseningar. Ännu värre är att de högre kostnaderna kanske inte märks i början ... men de växer snabbt när personalens övertid och andra immateriella kostnader är inräknade.

Ditt interna team är bra på att hantera din primära webbplats, men de kommer att förgöras av att hantera webbplatsens översättningsprojekt.

Det handlar om mer än översättning

När det gäller webbplatsöversättning måste du komma över det vanliga tänket om separata poster.

När det gäller allokering av budget ser intressenter ofta begreppet översättning som en enda post. Det verkar förnuftigt, det är ju trots allt så leverantörer skickar sina fakturor. Man antar helt enkelt att ett internt översättningsprojekt av webbplatsen kan hanteras på samma sätt.

Men "översättning" är mycket mer än bara översättning. Det är mängder av enskilda element som bidrar till dessa kostnader, bland annat arbetsuppgifter som få chefer har full insyn i. Utöver det faktiska arbetet att översätta innehåll innefattar "översättning" även personaltid, användning av teknik, tillgång till specifika resurser och mycket mer.

Låt oss undersöka ett av de ovan nämnda elementen: Användning av teknik. Omfattningen av och kostnaden för att utforma eller hantera teknik för webbplatsöversättning kan snabbt överväldiga de flesta interna team. De flesta marknadsförare hoppas att de flerspråkiga funktionerna som finns i deras CMS kan hantera arbetsbelastningen effektivt. Tyvärr är dessa verktyg ofta undermåliga och kan inte hantera webbplatsöversättningars dagliga arbetsbördor.

"Webbplatsöversättning" handlar om mer än översättning. Det handlar också om teknik, processer och unik expertis.

Att utveckla lösningar för dessa brister kräver tid och uppmärksamhet samt extra pengar för ytterligare teknik. Och även med dessa investeringar är det ofta oklart om lösningen kommer att fungera långsiktigt. Uppdateringar eller ändringar i din tekniksamling lite längre fram leder ofta till oförutsedda utmaningar och kostnader.

Slutsats

Kom ihåg att den faktiska uppgiften att översätta digital text, bilder och annat webbinnehåll bara utgör en liten del av den sanna kostnaden för webbplatsöversättning. Kostnaderna ska också täcka teknik, smart hantering av översättningar samt effektiv programvara för att kunna spara pengar åt dig.

De främsta leverantörerna av webbplatsöversättning erbjuder dessa förmågor och mer därtill, vilket eliminerar behovet av interna team (och kostnaderna för att bygga upp dessa team). Leta efter lösningar som kombinerar de bästa översättningarna med ledande teknik för innehållshantering som minimerar kostnader och resulterar i en snabb lansering.

När du pratar med dessa leverantörer, se till att få en klar uppfattning om vad "översättning" betyder för dem samt vilka tjänster som ingår i dessa översättningar. Kom ihåg att du bör betala för mer än bara översatta ord. Du bör betala för utmärkt programvara för hantering av översättningar med mera.

Uppdaterades senast den 07 september 2017
Dominic Dithurbides avatar

Om Dominic Dithurbide

Dominic Dithurbide är en kreativ, målinriktad marknadsföringschef som har ägnat sin karriär åt översättningsbranschen. Dominic bidrar med kunskaper om global marknadsföring, generering av efterfrågan och strategier för marknadslansering till MotionPoints marknadsföringsteam.

Dominic Dithurbides avatar
Dominic Dithurbide

Marketing Manager

3 MIN LÄSNING