Vikten av "den digitala upplevelsen" för B2B-företag.

B2B-säljare måste utnyttja den här viktiga marknadsföringsstrategin för att förbli relevanta och nå ut till nya köpare.

Blas Giffunis avatar
Blas Giffuni

Den 07 maj, 2018

2 MIN LÄSNING

För er som inte känner till det så syftar frasen ”digital upplevelse” mer eller mindre på ett företags förmåga att berätta en sammanhängande historia om dess lösningar eller produkter över alla dess online-kanaler och produkter.

Det är något som kundinriktade B2C-företag som Amazon har lyckats med i åratal. Denna enhetlighet i budskap, varumärke och narrativ över flera kanaler skapar större kundintresse och försäljning.

Men många B2B-företag har varit långsamma med att anamma denna bästa praxis, främst eftersom det aldrig har varit en del av deras marknadsföringsprogram. I årtionden har B2B-försäljning och -marknadsföring förlitat sig nästan uteslutande på fysiska samtal (eller telefonsamtal) med säljrepresentanter.

Men nuförtiden beter sig B2B-köpare mer som traditionella kunder. De gör allt mer efterforskning om produkter online. De hämtar information från sociala medier. Traditionella metoder för B2B-marknadsföring och -försäljning fungerar inte på samma sätt som det brukade.

Om B2B-företag vill förbli relevanta och nå ut till nya kunder måste de utnyttja den digitala upplevelsen.

Om B2B-företag vill förbli relevanta och nå ut till nya kunder måste de utnyttja den digitala upplevelsen.

Vad betyder digital upplevelse?

Den digitala upplevelsen tillhandahåller ett sömlöst narrativ eller kundupplevelse över alla online-kanaler som kunderna interagerar med. Det håller dem även på rätt spår om de växlar från en digital kanal till en annan, t.ex. från en webbplats till sociala medier.

Istället för att se dessa kanaler som isolerade upplevelser bör du beakta varje beröringspunkt med din kund – över alla digitala kanaler.

Därför behöver ditt företag en komplett digital upplevelse

Det värde som ditt företag tillhandahåller genom den digitala upplevelsen kommer att driva möjligheter genom försäljningskanalen snabbare, vilket hjälper dig att utnyttja och få en bättre förståelse för dina köpares beteenden.

Denna viktiga information kan stödja ditt marknadsföringsnarrativ och -presentation. Kunskap om dina köpare säkerställer att du inte uppfattas som tondöv eller att du stöter bort dem.

Det finns två viktiga fördelar med den här metoden:

Du vill inte hamna i skymundan

Du vill inte löpa risken att en blivande kund som gör efterforskningar om din produkt eller tjänst blir avskräckt eftersom denne inte fick den skräddarsydda digitala upplevelsen som denne väntade sig.

Och rör det sig om internationella kunder behöver de få upplevelser på sitt språk – som t.ex. lokaliserade webbplatser och mobilappar som är anpassade efter deras behov och preferenser.

Du vill skapa positiva interaktioner online

Om en kund besöker din webbplats eller någon annan digital kanal måste du se till att de förstår ditt erbjudande och att de kan kommunicera med dig. Du kan inte låta dem vara förvirrade och osäkra på vad deras nästa steg i kundresan är.

Du vill även se till att dina potentiella globala kunder kan hitta dig. Det innebär att du måste erbjuda innehåll på deras föredragna språk. Det är en vanlig missuppfattning att engelska är internets lingua franca. Nuförtiden söker internationella kunder på webben på sitt språk – inte ditt.

Nuförtiden söker internationella kunder på webben på sitt språk – inte ditt.

Slutsats

B2B-marknaden anpassar sig och börjar förstå vad B2C-företag har känt till i åratal: B2B-köpare beter sig mer som kunder än någonsin tidigare. De föredrar att använda internet för att göra efterforskningar och gör även sina B2B-köp via digitala plattformar.

Detta har enorma konsekvenser för B2B-verksamheter. Anpassa ditt företags digitala upplevelse för att uppfylla dessa attribut som förväntas från varje enskild online-interaktion som dina kunder har med ditt varumärke, oavsett var de bor eller vilket språk de talar.

Blas Giffunis avatar
Blas Giffuni

Den 07 maj, 2018

2 MIN LÄSNING